Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0024(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0148/2021

Внесени текстове :

A9-0148/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2021 - 13

Приети текстове :

P9_TA(2021)0224

Приети текстове
PDF 117kWORD 43k
Вторник, 18 май 2021 г. - Брюксел
Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка (присъединяване на Хърватия) ***
P9_TA(2021)0224A9-0148/2021

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 май 2021 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (06048/2020 – C9-0383/2020 – 2020/0024(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06048/2020),

–  като взе предвид проекта на протокол към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (06049/2020),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 217 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0383/2020),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по международна търговия,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A9-0148/2021),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Централна Америка.

Последно осъвременяване: 9 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност