Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0024(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0148/2021

Ingivna texter :

A9-0148/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0224

Antagna texter
PDF 110kWORD 42k
Tisdagen den 18 maj 2021 - Bryssel
Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika (Kroatiens anslutning) ***
P9_TA(2021)0224A9-0148/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 maj 2021 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06048/2020– C9-0383/2020 – 2020/0024(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06048/2020),

–  med beaktande av utkastet till protokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06049/2020),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0383/2020),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för internationell handel,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A9-0148/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Centralamerika.

Senaste uppdatering: 9 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy