Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0126(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0125/2021

Внесени текстове :

A9-0125/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2021 - 13

Приети текстове :

P9_TA(2021)0225

Приети текстове
PDF 120kWORD 43k
Вторник, 18 май 2021 г. - Брюксел
Споразумение във връзка с ограниченията във времето по договори за предоставяне на въздухоплавателни средства с екипаж между ЕС, САЩ, Исландия и Норвегия ***
P9_TA(2021)0225A9-0125/2021

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 май 2021 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението във връзка с ограниченията във времето по договори за предоставяне на въздухоплавателни средства с екипаж между Европейския съюз, Съединените американски щати, Исландия и Кралство Норвегия (11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (11645/2020),

–  като взе предвид проекта на Споразумение във връзка с ограниченията във времето по договори за предоставяне на въздухоплавателни средства с екипаж между Европейския съюз, Съединените американски щати, Исландия и Кралство Норвегия (10584/19),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0392/2020),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A9‑0125/2021),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати, Исландия и Кралство Норвегия.

Последно осъвременяване: 9 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност