Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0126(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0125/2021

Ingivna texter :

A9-0125/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0225

Antagna texter
PDF 111kWORD 42k
Tisdagen den 18 maj 2021 - Bryssel
Avtal EU/Förenta staterna/Island/Norge: tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning ***
P9_TA(2021)0225A9-0125/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 maj 2021 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning mellan Europeiska unionen, Amerikas förenta stater, Island och Konungariket Norge (11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11645/2020),

–  med beaktande av utkastet till avtal om tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning mellan Europeiska unionen, Amerikas förenta stater, Island och Konungariket Norge (10584/19),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0392/2020),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A9-0125/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater, Island och Konungariket Norge.

Senaste uppdatering: 9 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy