Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0097(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0155/2021

Внесени текстове :

A9-0155/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2021 - 13

Приети текстове :

P9_TA(2021)0228

Приети текстове
PDF 116kWORD 43k
Вторник, 18 май 2021 г. - Брюксел
Oбща система на данъка върху добавената стойност: освобождавания при внос и някои доставки във връзка с мерки от обществен интерес, предприети от Съюза *
P9_TA(2021)0228A9-0155/2021

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 май 2021 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаванията при внос и някои доставки във връзка с мерки от обществен интерес, предприети от Съюза (COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2021)0181),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0132/2021),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0155/2021),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя Председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Последно осъвременяване: 9 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност