Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0097(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0155/2021

Ingivna texter :

A9-0155/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0228

Antagna texter
PDF 110kWORD 42k
Tisdagen den 18 maj 2021 - Bryssel
Gemensamt system för mervärdesskatt: undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset *
P9_TA(2021)0228A9-0155/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 maj 2021 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset (COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2021)0181),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0132/2021),

–  med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0155/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Senaste uppdatering: 9 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy