Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/0077(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0157/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0157/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/05/2021 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0230

Hyväksytyt tekstit
PDF 123kWORD 47k
Tiistai 18. toukokuuta 2021 - Bryssel
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta
P9_TA(2021)0230A9-0157/2021
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. toukokuuta 2021 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta (COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2021)0201 – C9-0117/2021),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen myöntämiseksi vakavan kansanterveysuhan koettelemille jäsenvaltioille ja unioniin liittymisestä neuvotteleville maille 30. maaliskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/461(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 17. joulukuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093(3) ja erityisesti sen 9 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi, 16. joulukuuta 2020 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen(4) ja erityisesti sen 10 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0157/2021),

1.  pitää päätöstä myönteisenä, sillä se on konkreettinen, kouriintuntuva ja näkyvä keino osoittaa unionin solidaarisuutta luonnonkatastrofeista ja covid-19-pandemian vuonna 2020 aiheuttamasta vakavasta kansanterveysuhasta kärsineitä unionin kansalaisia ja alueita kohtaan;

2.  on ilahtunut siitä, että asetuksen (EY) N:o 2012/2002 soveltamisalaa laajennettiin maaliskuusta 2020 alkaen sisällyttämällä siihen myös vakavat kansanterveysuhat, kuten meneillään oleva covid-19-pandemia;

3.  ilmaisee myötätuntonsa ja solidaarisuutensa tuhoisien luonnonkatastrofien ja covid-19-pandemian kaikille uhreille;

4.  korostaa, että Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta on kiireellisesti myönnettävä taloudellista tukea ja varmistettava, että se tavoittaa riittävällä tavalla alueet ja tuensaajat asianomaisissa maissa;

5.  pitää valitettavana, että vuoden 2020 covid-19-pandemian perusteella myönnettävää taloudellista tukea koskevien, viralliseen määräaikaan eli 24. kesäkuuta 2020 mennessä jätettyjen hakemusten arviointi kesti huomattavan kauan, minkä vuoksi komissio teki ehdotuksensa rahaston varojen käyttöönotosta vasta vuoden 2021 maaliskuun lopussa; korostaa, että tulevaisuudessa on tärkeää ottaa rahaston varoja nopeasti käyttöön, jotta suurten luonnonkatastrofien ja vakavien kansanterveysuhkien jälkeen voidaan tarjota kipeästi kaivattua apua;

6.  huomauttaa, että ilmastonmuutoksen takia luonnonkatastrofit muuttuvat yhä rajummiksi ja yleisemmiksi; korostaa, että tietyt alueet, kuten saaret ja rannikkoalueet, ovat erityisen suuressa vaarassa joutua luonnonkatastrofien vaikutusten kohteiksi; painottaa, että rahaston avulla voidaan ainoastaan hoitaa seurauksia ja että ilmastonmuutos edellyttää ensisijaisesti ennaltaehkäisevää politiikkaa ilmastonmuutoksen tulevien seurausten ehkäisemiseksi Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti; muistuttaa, että on tärkeää investoida ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen erityisen haavoittuvilla alueilla sekä varmistaa rahaston ja asiaan liittyvien unionin rahoitusohjelmien välinen tehokas synergia;

7.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

8.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUVL L 99, 31.3.2020, s. 9.
(3) EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
(4) EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 28.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2021/885.)

Päivitetty viimeksi: 9. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö