Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0230(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0156/2021

Předložené texty :

A9-0156/2021

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0234

Přijaté texty
PDF 131kWORD 43k
Úterý, 18. května 2021 - Brusel
Program Evropský sbor solidarity ***II
P9_TA(2021)0234A9-0156/2021
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2021 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušují nařízení (EU) 2018/1475 a (EU) č. 375/2014 (14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (14153/1/2020 – C9-0143/2021),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. prosince 2018(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0440),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro kulturu a vzdělávání (A9‑0156/2021),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 201.
(2) Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 282.
(3) Úř. věst. C 23, 21.1.2021, s. 218.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropské komise o počtu místních aktérů, kteří uplatňují znalosti, zásady a přístupy získané prostřednictvím humanitárních činností, jichž se účastnili dobrovolníci a odborníci

Evropská komise bere na vědomí návrh Evropského parlamentu, aby při doplňování nařízení o ustanovení týkající se zřízení rámce pro monitorování a hodnocení zvážila „počet místních aktérů, kteří uplatňují znalosti, zásady a přístupy získané prostřednictvím humanitárních činností, jichž se účastnili dobrovolníci a odborníci“.

Poslední aktualizace: 9. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí