Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0230(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0156/2021

Indgivne tekster :

A9-0156/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0234

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 43k
Tirsdag den 18. maj 2021 - Bruxelles
Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps ***II
P9_TA(2021)0234A9-0156/2021
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. maj 2021 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af forordning (EU) 2018/1475 og (EU) nr. 375/2014 (14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (14153/1/2020 – C9-0143/2021),

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 6. december 2018(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0440),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A9‑0156/2021),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 201.
(2) EUT C 86 af 7.3.2019, s. 282.
(3) EUT C 23 af 21.1.2021, s. 218.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Europa-Kommissionen om antallet af lokale aktører, der anvender den viden, de principper og de metoder, som de har lært gennem de humanitære aktiviteter, som de frivillige og eksperterne har deltaget i

Europa-Kommissionen noterer sig Europa-Parlamentets forslag om at tage hensyn til "antallet af lokale aktører, der anvender den viden, de principper og de metoder, som de har lært gennem de humanitære aktiviteter, som de frivillige og eksperterne har deltaget i", når forordningen suppleres med bestemmelser om etableringen af et overvågnings- og evalueringsprogram.

Seneste opdatering: 9. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik