Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0230(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0156/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0156/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0234

Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 40k
Tiistai 18. toukokuuta 2021 - Bryssel
Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma ***II
P9_TA(2021)0234A9-0156/2021
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. toukokuuta 2021 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä asetusten (EU) 2018/1475 ja (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta (14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (14153/1/2020 – C9-0143/2021),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 6. joulukuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0440),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9‑0156/2021),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

5.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 62, 15.2.2019, s. 201.
(2) EUVL C 86, 7.3.2019, s. 282.
(3) EUVL C 23, 21.1.2021, s. 218.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan komission lausuma niiden paikallisten toimijoiden määrästä, jotka soveltavat tietoja, periaatteita ja lähestymistapoja, jotka on opittu humanitaarisen toiminnan kautta, johon vapaaehtoistyöntekijät ja asiantuntijat ovat osallistuneet.

Euroopan komissio panee merkille Euroopan parlamentin ehdotuksen tarkastella ”paikallisten toimijoiden määrää, jotka soveltavat tietoja, periaatteita ja lähestymistapoja, jotka on opittu vapaaehtoisten ja asiantuntijoiden osallistuessa humanitaariseen toimintaan”, kun asetusta täydennetään säännöksillä, jotka koskevat seuranta- ja arviointikehyksen perustamista.

Päivitetty viimeksi: 9. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö