Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0230(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0156/2021

Pateikti tekstai :

A9-0156/2021

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0234

Priimti tekstai
PDF 128kWORD 43k
Antradienis, 2021 m. gegužės 18 d. - Briuselis
Europos solidarumo korpuso programa ***II
P9_TA(2021)0234A9-0156/2021
Rezoliucija
 Priedas

2021 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso programa ir panaikinami reglamentai (ES) 2018/1475 ir (ES) Nr. 375/2014 (14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (14153/1/2020 – C9-0143/2021),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 6 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0440) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9-0156/2021),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 62, 2019 2 15, p. 201.
(2) OL C 86, 2019 3 7, p. 282.
(3) OL C 23, 2021 1 21, p. 218.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Komisijos pareiškimas dėl vietos subjektų, taikančių žinias, principus ir metodus, įgytus vykdant humanitarinę veiklą, kurioje dalyvavo savanoris ir ekspertai, skaičiaus

Europos Komisija atkreipia dėmesį į Europos Parlamento pasiūlymą, kad į reglamentą įtraukiant nuostatas dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos nustatymo būtų atsižvelgiama į „vietos subjektų, taikančių žinias, principus ir metodus, įgytus vykdant humanitarinę veiklą, kurioje dalyvavo savanoris ir ekspertai, skaičių“.

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika