Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0230(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0156/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0156/2021

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0234

Pieņemtie teksti
PDF 128kWORD 43k
Otrdiena, 2021. gada 18. maijs - Brisele
Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” ***II
P9_TA(2021)0234A9-0156/2021
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2021. gada 18. maija normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ Regulas (ES) 2018/1475 un (ES) Nr. 375/2014 (14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (14153/1/2020 – C9-0143/2021),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 6. decembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0440),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–  ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9‑0156/2021),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 62, 15.2.2019., 201. lpp.
(2) OV C 86, 7.3.2019., 282. lpp.
(3) OV C 23, 21.1.2021., 218. lpp.


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Komisijas paziņojums par to vietējo dalībnieku skaitu, kuri izmanto zināšanas, principus un pieejas, kas apgūtas humānās palīdzības aktivitātēs, kurās ir piedalījušies brīvprātīgais un eksperti

Eiropas Komisija ņem vērā Eiropas Parlamenta priekšlikumu, papildinot regulu ar noteikumiem par pārraudzības un izvērtēšanas sistēmas izveidi, ņemt vērā “to vietējo dalībnieku skaitu, kuri izmanto zināšanas, principus un pieejas, kas apgūtas humānās palīdzības aktivitātēs, kurās ir piedalījušies brīvprātīgais un eksperti”.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 9. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika