Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0191(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0159/2021

Pateikti tekstai :

A9-0159/2021

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0235

Priimti tekstai
PDF 129kWORD 43k
Antradienis, 2021 m. gegužės 18 d. - Briuselis
Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ***II
P9_TA(2021)0235A9-0159/2021
Rezoliucija
 Priedas

2021 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 (14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (14148/1/2020 – C9-0135/2021),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 6 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją(3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0367),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9-0159/2021),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  atsižvelgia į prie šios rezoliucijos pridėtą Komisijos pareiškimą, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje;

3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai atliktos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas kartu su susijusiu Komisijos pareiškimu būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 62, 2019 2 15, p. 194.
(2) OL C 168, 2019 5 16, p. 49.
(3) OL C 108, 2021 3 26, p. 965.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Komisijos pareiškimas dėl konkrečių asignavimų profesinės kompetencijos centrų platformoms

Nepažeisdama teisėkūros ir biudžeto valdymo institucijos įgaliojimų, Komisija įsipareigoja skirti orientacinę 400 mln. EUR sumą dabartinėmis kainomis profesinės kompetencijos centrų platformoms remti visu programos įgyvendinimo laikotarpiu, jei tarpiniu programos vertinimu patvirtinamas teigiamas veiksmų rezultatų įvertinimas.

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika