Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2604(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0263/2021

Внесени текстове :

B9-0263/2021

Разисквания :

PV 17/05/2021 - 23
CRE 17/05/2021 - 23

Гласувания :

PV 19/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 4

Приети текстове :

P9_TA(2021)0250

Приети текстове
PDF 148kWORD 53k
Четвъртък, 20 май 2021 г. - Брюксел
Ускоряване на напредъка и преодоляване на неравенствата, така че към 2030 г. СПИН да не представлява повече заплаха за общественото здраве
P9_TA(2021)0250B9-0263/2021

Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2021 г. относно ускоряване на напредъка и борба с неравенствата с цел премахване на СПИН като заплаха за общественото здраве до 2030 г. (2021/2604(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид срещата на високо равнище на Общото събрание на ООН относно ХИВ/СПИН, насрочена за 8 – 10 юни 2021 г. в Ню Йорк,

–  като взе предвид политическата декларация относно ХИВ и СПИН: „Към бърза процедура за ускоряване на борбата с ХИВ и за прекратяване на епидемията от СПИН до 2030 г.“, приета от Общото събрание на ООН на 8 юни 2016 г.,

–  като взе предвид политическата декларация от срещата на върха относно всеобщото здравно осигуряване, приета от Общото събрание на ООН на 18 октомври 2019 г.,

–  като взе предвид актуализирания международен доклад за 2020 г. на Общата програма на ООН срещу ХИВ/СПИН (ЮНЕЙДС) относно СПИН, озаглавен „Да не изпускаме момента – премахване на вкорененото неравенство за прекратяване на епидемията“,

–  като взе предвид годишния доклад за 2019 г. на върховния комисар на Обединените нации по правата на човека относно ответните мерки срещу ХИВ,

–  като взе предвид Декларацията от Абуджа от 27 април 2001 г. относно ХИВ/СПИН, туберкулозата и други сродни инфекциозни заболявания, общата африканска позиция, представена на срещата на високо равнище през 2016 г., както и каталитичната рамка за премахването на СПИН, туберкулозата и маларията в Африка до 2030 г.,

–  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР), приета в Ню Йорк през септември 2015 г.,

–  като взе предвид Пекинската платформа за действие и Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието, както и резултатите от конференциите за техния преглед,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 май 2015 г. относно равенството между половете при сътрудничеството за развитие,

–  като взе предвид третия план за действие на ЕС относно равенството между половете за периода 2021 – 2025 г.,

–  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2020 – 2024 г.,

–  като взе предвид Европейския консенсус за развитие: „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2010 г. относно основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН от страна на ЕС(1) и своята резолюция от 5 юли 2017 г. относно ответни мерки на ЕС срещу ХИВ/СПИН, туберкулоза и хепатит C(2),

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно ускоряване на напредъка и борба с неравенствата с цел премахване на СПИН като заплаха за общественото здраве до 2030 г. (O-000027/2021 – B9‑0015/2021),

–  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по развитие,

А.  като има предвид, че от началото на епидемията през 1981 г. близо 76 милиона души са били заразени и почти 33 милиона души са починали от причини, свързани със СПИН; като има предвид, че епидемията от ХИВ продължава да бъде международна криза и общо 38 милиона души живеят с ХИВ; като има предвид, че през 2019 г. 1,7 милиона души са се заразили с ХИВ;

Б.  като има предвид, че през 2019 г. 12 милиона души, живеещи с ХИВ, не са имали достъп до животоспасяващо антиретровирусно лечение, а близо 700 000 души са починали от причини, свързани със СПИН, в световен мащаб;

В.  като има предвид, че всеобщият достъп до антиретровирусно лечение и грижи за пациентите с ХИВ значително намалява риска от по-нататъшно предаване на болестта и осигурява почти нормална продължителност на живота и сравнително добро качество на живот за лицата, живеещи с ХИВ;

Г.  като има предвид, че неравенствата, които са двигател на епидемията от ХИВ, включително нарушаването на правата на човека и сексуалното и репродуктивното здраве и права, в контекста на Пекинската платформа за действие и Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието и резултатите от съответните конференции за преглед, както и стигматизирането и дискриминацията, се влошиха и се изостриха допълнително от COVID-19;

Д.  като има предвид, че мъжете, които правят секс с други мъже, транссексуалните лица, хората, които си инжектират наркотици, лицата, предоставящи сексуални услуги, и техните клиенти, както и затворниците (ключови групи от населението) са изложени на по-голям риск от заразяване с ХИВ спрямо други групи; като има предвид, че тяхната ангажираност е много важна за борбата с ХИВ;

Е.  като има предвид, че 159 държави имат поне един дискриминационен или наказателен закон, който възпрепятства борбата с ХИВ; като има предвид, че криминализирането на лицата, които живеят с ХИВ или са изложени на риск да се заразят с тази болест, подхранва стигматизирането и дискриминацията, намалява ползването на услугите за превенция и лечение и води до увеличаване на случаите на ХИВ;

Ж.  като има предвид, че неравенството между половете, неравнопоставеният достъп до образование и до услуги и информация за сексуалното и репродуктивното здраве, както и сексуалното и основаното на пола насилие увеличават уязвимостта на жените и момичетата спрямо ХИВ, като свързаните със СПИН заболявания са сред основните причини за смърт на жените в репродуктивна възраст в международен мащаб;

З.  като има предвид, че съществуващите методи за превенция не допринасят в достатъчна степен за предотвратяване на разпространението на ХИВ, и по-специално сред жените, които понасят непропорционално голяма тежест във връзка с тази епидемията, особено в Африка на юг от Сахара; като има предвид, че е необходимо да се инвестира в научни изследвания и иновации за нови и подобрени методи за превенция, диагностициране и лечение на ХИВ и СПИН, включително и чувствителни към аспектите на пола инструменти, както и в нови възможности за лечение, които целят да се противодейства на появата на резистентност към лекарствата срещу ХИВ;

И.  като има предвид, че над една трета от всички нови случаи на заразяване сред възрастните засягат младежите на възраст между 15 и 27 години, и като има предвид, че смъртните случаи, свързани със СПИН, се увеличават сред подрастващите; като има предвид, че много млади хора имат ограничен достъп до социална закрила, до грижи за сексуалното и репродуктивното здраве и до програми, осигуряващи възможности за предпазване от ХИВ;

Й.  като има предвид, че задължителното всеобхватно сексуално образование в училищните системи е много важно за предотвратяване на разпространението на СПИН и други полово предавани инфекции;

К.  като има предвид, че лицата в сложно хуманитарно положение и в неформална и нестабилна среда, хората с увреждания, коренното население, ЛГБТИК+ лицата, мигрантите и мобилните групи от населението са уязвими по отношение на заразяването с ХИВ и са изправени пред специфични предизвикателства при достъпа си до услуги, свързани с ХИВ;

Л.  като има предвид, че Африка на юг от Сахара си остава най-силно засегнатият регион, като на него се падат 57% от всички нови случаи на заразяване с ХИВ и 84% от случаите на заразяване с ХИВ при деца (на възраст до 14 години), като разпространението на ХИВ е много по-голямо при жените, отколкото при мъжете, и всяка седмица с ХИВ се заразяват 4 500 момичета и млади жени (на възраст между 15 и 24 години), а с ХИВ живеят 25,6 милиона души;

М.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 създава нови предизвикателства пред борбата със СПИН и води до загуба на част от постигнатите до момента достижения, като множество държави не можаха да реализират своите цели за 2020 г.; като има предвид, че това излага на риск постигането на ЦУР във връзка с премахването на СПИН като заплаха за общественото здраве до 2030 г.;

Н.  като има предвид, че трябва да се увеличи издръжливостта и устойчивостта на здравните системи в рамките на всеобщото здравно осигуряване, като същевременно се запазят ползите от борбата срещу СПИН;

О.  като има предвид, че за да се прилага правото на здраве за всички, трябва да се преодолеят неравенствата при достъпа до услуги и да се подобри качеството на живот и благосъстоянието на лицата, които живеят с ХИВ или са изложени на риск от заразяване с ХИВ, през целия им живот;

П.  като има предвид, че общностите и инициираните от тях действия, които са много важни за борбата с ХИВ, продължават да бъдат подкопавани от остър недостиг на финансиране, от стесняване на пространството за гражданското общество и от липсата на каквато и да е мобилизация и включване в прилаганите национални мерки;

Р.  като има предвид, че редица развиващи се страни със средни доходи се сблъскват със затруднения при вноса или местното производство на генерични версии на антиретровирусните лекарства поради патентна закрила; като има предвид, че мултинационалните фармацевтични дружества все повече изключват развиващите се държави със средни доходи от дарения, от намалени цени и от доброволни лицензи, като по този начин те нямат възможност за достъп до генерични лекарства на приемливи цени;

С.  като има предвид, че правото на човека на здраве е по-важно от правилата относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС); като има предвид, че Декларацията от Доха относно Споразумението ТРИПС и общественото здраве потвърждава правото на развиващите се страни да се възползват в пълна степен от разпоредбите за гъвкавост на Споразумението ТРИПС с цел защита на общественото здраве, и по-специално осигуряване на достъп до лекарства за всички хора;

Т.  като има предвид, че Глобалният фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, създаден вследствие на увеличаването на случаите на ХИВ/СПИН по света, изигра значителна роля в контекста на борбата срещу ХИВ/СПИН;

1.  подчертава, че е важно да се постигнат положителни резултати от срещата на високо равнище на ООН по въпросите на ХИВ/СПИН, която ще се проведе в периода 8 – 10 юни 2021 г.; изисква Съветът да допринесе за приемането на набор от далновидни и амбициозни ангажименти в политическата декларация;

2.  потвърждава, че всички хора имат правото да се възползват от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние, както и от равенството, което е предпоставка за гарантирането на достоен живот;

3.  приветства ролята на ЕС в многосекторната глобална борба срещу СПИН и призовава Комисията да разглежда СПИН като международна криза в областта на общественото здраве и да ускори усилията за постигане на целите, определени за 2025 г., включително чрез увеличаване на инвестициите за ЮНЕЙДС и Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария;

4.  настоява, че е важно да се обезпечат достатъчно средства за Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, за да може той да даде своя решаващ принос за борбата срещу ХИВ/СПИН;

5.  подчертава, че глобалният отговор на СПИН изисква прилагането на многосекторен подход и многостепенно сътрудничество, като се демонстрират навременна реакция, мащаб на действията, приобщаване на заинтересованите страни, партньорство и иновации;

6.  призовава Комисията да гарантира, че при програмирането на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество се подкрепят усилията на държавите партньорки за изграждане на силни и устойчиви здравни системи, включително системи за изследвания и регулиране в областта на здравеопазването, както и общностни здравни системи, които да гарантират всеобщо здравно осигуряване, при отчитане на аспектите, свързани с ХИВ;

7.  призовава Европейската служба за външна дейност, Комисията и държавите членки да използват прилагането на Плана за действие на ЕС относно правата на човека и Плана за действие относно равенството между половете III (GAP III), за да разгледат факторите, свързани с правата на човека и неравенството между половете по отношение на ХИВ/СПИН, като се отдава приоритет на борбата срещу стигматизирането и дискриминацията, сексуалното и основаното на пола насилие, криминализирането на отношенията между лица от един и същи пол и други наказателни и дискриминационни закони и политики, с цел да се допринесе за осигуряването на всеобщ достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права, достъп до качествено образование, включително и всеобщо сексуално образование, справедлив и финансово приемлив достъп до здравеопазване, достъп до пазара на труда, както и участие на засегнатите общности във всички сфери на обществения живот;

8.  призовава Комисията и държавите членки да работят с държавите партньорки за включването на задължително всеобхватно сексуално образование в своите национални образователни планове, с цел да се предотврати разпространението на СПИН и други болести, предавани по полов път, особено в държавите с най-висок процент на заразяване;

9.  припомня, че здравето представлява необходима предпоставка за човешкото развитие; изисква от Комисията да отдаде приоритетно значение на здравеопазването, като част от стратегията ЕС-Африка, което предполага мобилизиране на допълнителни публични средства за гарантиране на всеобщо здравно осигуряване, включително за сексуално и репродуктивно здраве и права, ХИВ, туберкулоза и малария, както и насочване на вниманието към научни изследвания и развойна дейност в областта на здравеопазването в световен мащаб, засилване на сътрудничеството между ЕС и Африка с цел реализиране на изследвания и иновации в областта на здравеопазването, както и съвместно насърчаване на капацитета за производство на здравни продукти, оборудване и лекарства в Африка и в Европа; подчертава, че помощта за развитие следва да бъде насочена основно към гарантиране на „хоризонтална“ универсална система за здравно осигуряване чрез цялостен и основан на правата подход, което предполага пълно отчитане на многоизмерния характер на здравеопазването (със силни връзки с пола, продоволствената сигурност и храненето, водоснабдяването и канализацията, образованието и бедността), по подобие на подхода „Едно здраве“; призовава по-специално за насърчаване на инвестициите за гарантиране на интегрирани права във връзка с ХИВ, както и на сексуално и репродуктивно здраве и права, с акцент върху жените и момичетата, лицата, предлагащи сексуални услуги, транссексуалните лица, хората, които си инжектират наркотици, затворниците и други уязвими групи;

10.  призовава Комисията да обърне внимание на отчайващо ниския процент на лечение на децата, живеещи с ХИВ, както и да осигури достъп за бременните жени и кърмещите майки до услугите, свързани с ХИВ, с цел да се избегне предаването на ХИВ от майката на детето;

11.  призовава държавите членки и Комисията да гарантират необходимото равнище на разходите и мобилизирането на съответните ресурси за постигане на целите за 2025 г. във всички държави – членки на ЕС;

12.  призовава Комисията да работи с държавите членки и партньорите, за да се отдаде приоритет на интегриран подход към здравната сигурност в световен мащаб, който да включва борбата срещу съществуващите пандемии, като например ХИВ, както и борбата срещу нововъзникващите пандемии, като част от програмата за всеобщо здравно осигуряване;

13.  призовава Комисията и държавите членки да играят силна политическа роля, в диалог с развиващите се държави – партньорки на ЕС, включително и съседните държави, като се гарантира изготвянето на планове за устойчив преход към национално финансиране, така че програмите за ХИВ да продължават да бъдат ефективни и устойчиви и да могат да бъдат разширени, след като международните донори оттеглят своята помощ; призовава Комисията и Съвета да продължат да работят в тясно сътрудничество с тези държави, за да се гарантира, че те поемат отговорност и се ангажират с ответни мерки срещу ХИВ;

14.  призовава ЕС да създаде ясна и съгласувана глобална стратегия на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19, която да бъде насочена към осигуряването на равен, финансово приемлив и своевременен достъп до ваксинация за хората в развиващите се страни, и по-специално за лицата, принадлежащи към уязвими и високорискови групи, включително и лицата, заразени с ХИВ/СПИН; следователно призовава ЕС да подкрепи инициативата, представена от Индия и Южна Африка пред СТО, за временно освобождаване на ваксините, оборудването и леченията, свързани с COVID-19, от правата върху интелектуалната собственост, и настоятелно призовава фармацевтичните дружества да споделят своите знания и данни чрез Платформата за достъп до технологии на СЗО във връзка с COVID-19 (C-TAP);

15.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че глобалните действия в отговор на пандемията от COVID-19 включват поуките, извлечени от борбата с ХИВ, като например: защита на правата на човека и преодоляване на стигматизирането и дискриминацията, по-специално сред ключовите групи и други уязвими групи от населението; провеждане на борба срещу основаващите се на полова принадлежност пречки пред здравеопазването; осигуряване на подкрепа за здравните специалисти и научните работници, особено в условията на недостиг на средства; ангажиране на общностите при предприемането на ответни действия; и справедливо разпределение на ограничените ресурси и новите инструменти, така че никой да не бъде пренебрегван;

16.  настоява ЕС да създаде всеобхватна глобална стратегия и пътна карта за постигането на ЦУР, включително целите за опазване на здравето и целите за ограничаване на ХИВ/СПИН; отбелязва, че в тази стратегия следва да се взема предвид по-специално въздействието на COVID-19, тъй като постигането на ЦУР е много важно за гарантиране на нашата готовност за реагиране при бъдещи пандемии и други сътресения, включително за здравните системи; призовава за ефективна глобална дългосрочна стратегия на ЕС в областта на здравеопазването; настоява, че Комисията трябва да удвои усилията си и да активизира работата си за създаването на ефективни глобални здравни програми, насочени към здравните системи в развиващите се страни;

17.  призовава Комисията да работи с държавите членки и партньорите за подкрепата на услуги, отговарящи на потребностите на ключовите групи и други приоритетни групи от населението, които се сблъскват със специфични предизвикателства при достъпа си до услуги, свързани с ХИВ, включително чрез предоставяне на услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, съобразени с нуждите на младите хора;

18.  призовава Комисията да работи с държавите членки и партньорите за улесняване и насърчаване на по-голяма ангажираност за осигуряване на лечение за ХИВ във всички зони на конфликти и за премахване на свързаната с ХИВ дискриминация срещу бежанците, по-специално по отношение на равния достъп до антиретровирусно лечение и здравни услуги в приемащите държави;

19.  призовава Комисията да работи с държавите членки и партньорите за увеличаване на подкрепата за социалната закрила, включително за продоволствената сигурност и осигуряването на храни за уязвимите групи от населението, и по-специално за лицата с увреждания, възрастните хора, живеещи с ХИВ, както и лицата, останали сираци заради СПИН;

20.  призовава Комисията да работи с държавите членки и партньорите, за да се подкрепи и да се инвестира в ангажираността на общностите, както и в предприеманите от тях ответни мерки, като ключови компоненти за ефективна реакция срещу ХИВ/СПИН и за борба срещу стигматизирането и дискриминацията във връзка с ХИВ/СПИН, както и за включване на профилактиката и грижите за пациентите с ХИВ в други предложения на местните здравни служби, като портал за достъп до информация, образование, комуникация и обучение във връзка с ХИВ;

21.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават влагането на инвестиции в събирането на данни в реално време и създаването на солидна база данни за диагностика, терапевтични методи и кандидати за ваксини – осигурявани на финансово приемливи и достъпни цени и съобразени с аспектите на пола – за ХИВ и за други свързани с бедността и пренебрегвани инфекциозни заболявания, както и да подобрят регионалния и междурегионалния капацитет и сътрудничество в областта на науката, научните изследвания и иновациите; настоятелно призовава ЕС да предложи специална подкрепа за развиващите се страни, и по-конкретно за най-слабо развитите страни, при ефективно прилагане на възможностите за гъвкавост, предвидени в Споразумението ТРИПС за защита на общественото здраве, по-специално във връзка със задължителното лицензиране и паралелния внос, както и да оптимизира използването на доброволните механизми за лицензиране и споделяне на технологии, за да се постигнат целите в областта на общественото здраве, като настоява мултинационалните фармацевтични дружества да включат развиващи се страни със средни доходи в тези механизми и да предлагат достъпно лечение за ХИВ в тези държави; насърчава в по-общ план разходите за научноизследователска и развойна дейност да бъдат отделени от цените на лекарствата, например чрез използване на обединения с цел предоставяне на кръстосани лицензии за патенти, провеждане на научни изследвания с открит характер, както и предоставяне на безвъзмездни средства и субсидии, за да се гарантира устойчива достъпност, финансова приемливост, наличност и достъп до лечение за всички нуждаещи се;

22.  призовава Комисията да се противопостави на включването на мерки ТРИПС+ в споразуменията за свободна търговия с развиващите се страни със средни доходи, за да се гарантира, че всички антиретровирусни лечения срещу ХИВ са финансово достъпни, при пълно зачитане на разпоредбите на Декларацията от Доха относно ТРИПС и общественото здраве;

23.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, на председателя на Общото събрание на ООН и на ЮНЕЙДС.

(1) ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 95.
(2) OВ C 334, 19.9.2018 г., стp. 106.

Последно осъвременяване: 9 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност