Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2693(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0277/2021

Разисквания :

PV 20/05/2021 - 10.1
CRE 20/05/2021 - 10.1

Гласувания :

PV 20/05/2021 - 20

Приети текстове :

P9_TA(2021)0251

Приети текстове
PDF 144kWORD 52k
Четвъртък, 20 май 2021 г. - Брюксел
Военнопленниците след последния конфликт между Армения и Азербайджан
P9_TA(2021)0251RC-B9-0277/2021

Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2021 г. относно военнопленниците след последния конфликт между Армения и Азербайджан (2021/2693(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Армения и Азербайджан,

–  като взе предвид заседанието на Съвета за партньорство ЕС – Армения от 17 декември 2020 г. и заседанието на Съвета за сътрудничество ЕС – Азербайджан от 18 декември 2020 г. и съответните им заключения,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации (ООН), Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Европейската конвенция за правата на човека и Женевската конвенция (III) относно третирането на военнопленниците,

–  като взе предвид тристранната декларация за прекратяване на огъня, приета от Армения, Азербайджан и Русия на 9 ноември 2020 г., която влезе в сила на 10 ноември 2020 г.,

–  като взе предвид доклада на „Хюман райтс уоч“ от 19 март 2021 г., озаглавен „Азербайджан: Арменските военнопленници, малтретирани по време на задържането им“,

–  като взе предвид изявлението на ЕС от 28 април 2021 г. относно пленниците в рамките на неотдавнашния конфликт между Армения и Азербайджан,

–  като взе предвид изявленията на съпредседателите на групата „Минск“ на ОССЕ от 25 октомври 2020 г., 30 октомври 2020 г., 14 декември 2020 г., 13 април 2021 г. и 5 май 2021 г.,

–  като взе предвид уведомлението, отправено от Европейския съд по правата на човека до Комитета на министрите на Съвета на Европа от 9 март 2021 г. съгласно член 39 от Правилника на Съда, за временни мерки във връзка с неотдавнашния въоръжен конфликт между Армения и Азербайджан,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че след първата война в Нагорни Карабах между 1988 г. и 1994 г. международната общност се опитваше да постигне трайно и всеобхватно мирно уреждане на конфликта в Нагорни Карабах под ръководството на съпредседателите на групата „Минск“ на ОССЕ;

Б.  като има предвид, че последният въоръжен конфликт между Армения и Азербайджан от 27 септември до 10 ноември 2020 г. отне живота на над 5 000 войници и че по време на него бяха ранени и убити стотици и бяха разселени хиляди цивилни лица; като има предвид, че той продължава да оказва тежко въздействие върху населението поради липсата на информация относно местонахождението на роднини, връщането само на някои военнопленници и други задържани лица, проблемите, свързани с връщането на човешки тленни останки, пречките пред достъпа до хуманитарна помощ и разрушаването на основна инфраструктура;

В.  като има предвид, че хората, засегнати по време на този дългогодишен конфликт, вече са били подложени на прекомерни страдания; като има предвид, че като цяло конфликтът доведе до мащабни и неприемливи жертви сред цивилното население;

Г.  като има предвид, че военните действия приключиха 44 дни след постигането на споразумение между Армения, Азербайджан и Русия за пълно прекратяване на огъня във и около Нагорни Карабах, което беше подписано на 9 ноември 2020 г. и което влезе в сила на 10 ноември 2020 г.;

Д.  като има предвид, че в точка 8 от тристранната декларация за прекратяване на огъня се предвижда, че военнопленниците, заложниците и други задържани лица, както и тленните останки на убитите, трябва да бъдат разменени; като има предвид, че тази размяна следва да се осъществи в съответствие с принципа „всички за всички“;

Е.  като има предвид, че както Армения, така и Азербайджан са страни по Женевската конвенция (III) относно третирането на военнопленниците, чийто член 118 предвижда, че военнопленниците трябва да бъдат освободени и репатрирани незабавно след прекратяването на активните военни действия; като има предвид, че член 13 от Женевската конвенция (III) предвижда, че военнопленниците трябва по всяко време да бъдат третирани по хуманен начин и че всяко незаконно действие или бездействие от страна на задържащата власт, което причинява смърт или сериозно застрашава здравето на военнопленник по време на задържането му, е забранено и ще се счита за сериозно нарушение на Конвенцията; като има предвид, че Конвенцията също така защитава военнопленниците от актове на насилие или сплашване, обиди и излагането им на любопитството на публиката;

Ж.  като има предвид, че членовете на въоръжените сили и цивилните лица, задържани преди и след прекратяването на огъня, се ползват с различен статут съгласно международното право; като има предвид, от една страна, че членовете на въоръжените сили, взети в плен преди и след прекратяването на огъня, следва да бъдат признати за военнопленници и да се ползват от закрилата съгласно Женевските конвенции; като има предвид, от друга страна, че цивилните лица, задържани по време на конфликта, трябва да бъдат признати за защитени лица и че те също така са защитени по силата на Женевските конвенции; като има предвид, че за разлика от това цивилните лица, задържани след прекратяването на огъня, са защитени съгласно международното право в областта на правата на човека;

З.  като има предвид, че след спирането на военните действия на няколко пъти беше проведена размяна на затворници, както на военни, така и на цивилни лица, като последната се състоя на 4 май 2021 г.;

И.  като има предвид, че има обезпокоителни сведения, че около 200 арменци са държани в плен в Азербайджан; като има предвид, че Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) заяви, че е получил жалби относно 249 арменци, задържани от Азербайджан; като има предвид, че ЕСПЧ е приложил временни мерки по отношение на 229-те арменци, като 183 от мерките все още са в сила; като има предвид, че на 9 март 2021 г. ЕСПЧ заключи, че Азербайджан не е спазил мерките, тъй като според преценката на съда предоставената информация е твърде обща и ограничена; като има предвид, че азербайджанските органи признаха, че държат в плен 72 арменци; като има предвид, че Азербайджан не е представил на ЕСПЧ информация по отношение на други 112 лица; като има предвид, че съдбата на другите арменски военнопленници е неизвестна; като има предвид, че след прекратяването на военните действия 73 арменски военнопленници и цивилни лица са били репатрирани в Армения;

Й.  като има предвид, че ЕСПЧ е получил жалби и във връзка с 16 азербайджански граждани, за които се твърди, че са заловени от Армения, 12 от които са репатрирани през декември 2020 г.; като има предвид, че ЕСПЧ спря разглеждането съгласно член 39 на жалбите по отношение на останалите четири лица, като се има предвид естеството на информацията, която Съдът получи от правителството на Армения;

К.  като има предвид, че според достоверни сведения арменски военнослужещи и цивилни лица са били принудително лишени от свобода и след прекратяването на военните действия на 10 ноември 2020 г.; като има предвид, че азербайджанските органи твърдят, че тези заложници и затворници са терористи и не заслужават статут на военнопленници съгласно Женевската конвенция;

Л.  като има предвид, че на 19 март 2021 г. „Хюман райтс уоч“ съобщи, че азербайджанските сили за сигурност и въоръжени сили са малтретирали арменски военнопленници, подлагайки ги на жестоко и унизително отношение и изтезания при залавянето им, по време на прехвърлянето им или по време на задържането им в различни места за задържане; като има предвид, че азербайджанските сили са използвали насилие при задържането на цивилни лица и са ги подлагали на изтезания и на нечовешки и унизителни условия на задържане, което е довело до смъртта на най-малко двама задържани в азербайджански плен; като има предвид, че азербайджанските сили са задържали тези цивилни лица въпреки липсата на доказателства, че те представляват заплаха за сигурността, които биха могли да оправдаят задържането им съгласно международното хуманитарно право; като има предвид, че Азербайджан отрича обвиненията, че арменските военнопленници са били подложени на третиране в разрез с Женевските конвенции;

М.  като има предвид видеозаписите, разпространени в интернет и в социалните медии, за които се твърди, че съдържат доказателства за малтретиране и лошо отнасяне с пленници от страна на членове на въоръжените сили и на двете страни; като има предвид, че няма признаци, че азербайджанските или арменските органи са провели бързи, публични и ефективни разследвания на тези инциденти или че разследванията, ако има такива, са довели до наказателно преследване; като има предвид, че има твърдения, че военнопленници и други защитени лица са били подложени на извънсъдебни екзекуции, насилствени изчезвания и оскверняване след смъртта си;

Н.  като има предвид, че на 17 май 2021 г. Комисията обяви отпускането на допълнителна хуманитарна помощ в размер на 10 милиона евро за подпомагане на цивилното население, засегнато от неотдавнашния конфликт във и около Нагорни Карабах, с което помощта от ЕС за нуждаещите се лица от началото на военните действия през септември 2020 г. възлезе на над 17 милиона евро;

О.  като има предвид, че всички страни следва да предоставят актуални карти на минните полета, за да се позволи на цивилните лица да се завърнат в бившите конфликтни райони;

П.  като има предвид, че според сведения в „Парка на военните трофеи“, открит в Баку на 12 април 2021 г., са изложени арменско военно оборудване, восъчни фигури, изобразяващи убити и умиращи арменски войници, и фигури на арменски военнопленници, оковани във вериги в килия, което може да се възприеме като възхвала на насилието и което рискува да подклажда допълнително враждебните настроения, словото на омразата или дори нечовешкото отнасяне към оставащите военнопленници и други арменски цивилни лица, намиращи се все още в плен, като по този начин продължава да се подхранва атмосферата на омраза в разрез с официалните изявления за помирение;

Р.  като има предвид, че на 12 май 2021 г. войски от Азербайджан са влезли временно на територията на Армения, което представлява нарушение на териториалната цялост на Армения и на международното право; като има предвид, че това нарушение на арменския териториален суверенитет идва след будещи тревога изявления на азербайджански представители, включително президента, които изглежда повдигат териториални претенции и заплашват с употреба на сила и по този начин подкопават усилията за постигане на сигурност и стабилност в региона;

С.  като има предвид, че през последните месеци се извърши репатриране на тленните останки и се предостави хуманитарна помощ на населението, тежко засегнато от конфликта;

Т.  като има предвид, че е необходимо да се подновят усилията за изграждане на доверие между двете държави и за постигане на напредък към устойчив мир;

1.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички арменски затворници, както военни, така и цивилни, задържани по време на конфликта и след него, и призовава Азербайджан се въздържа в бъдеще от произволно задържане на лица; настоятелно призовава страните да приложат изцяло тристранната декларация за прекратяване на огъня от 9 ноември 2020 г., която предвижда размяна на военнопленници, заложници и други задържани лица, както и на тленните останки на убитите по време на военните действия;

2.  осъжда насилието, извършено по време на последната война между Армения и Азербайджан, свързана с Нагорни Карабах; изразява солидарността си с жертвите и техните семейства; изразява съжаление относно нарушаването на прекратяването на огъня, което доведе до допълнително човешко страдание, нови смъртни случаи и ново опустошение; осъжда всички нападения срещу цивилното население и припомня задължението на държавите съгласно международното хуманитарно право да защитават живота на цивилните граждани;

3.  настоятелно призовава правителството на Азербайджан да представи изчерпателни списъци на всички лица, държани в плен във връзка с въоръжения конфликт, и да предостави информация за тяхното местонахождение и здравословно състояние, като включително предостави информация за загиналите в плен;

4.  припомня, че неоповестяването на информация относно съдбата и местонахождението на изчезнали лица може да представлява насилствено изчезване, което Азербайджан и Армения са се ангажирали да предотвратяват; призовава всички страни да изяснят съдбата и местонахождението на изчезналите лица и да се отнесат с уважение към тленните останки;

5.  отправя искане към правителството на Азербайджан да зачита правните гаранции, да предоставя достъп на адвокатите, лекарите и защитниците на правата на човека до арменските затворници и да улеснява комуникацията им с роднините;

6.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с правдопобните сведения, според които арменски военнопленници и други задържани лица са били и продължават да бъдат държани в унизителни условия, както и че те са били подложени на нечовешко отнасяне и изтезания при залавянето си или по време на задържането си; осъжда всички случаи на изтезания и насилствени изчезвания, включително случаите по време на въоръжени конфликти, както и малтретирането и оскверняването на тленните останки;

7.  призовава азербайджанските органи да гарантират, че на лицата, които все още са задържани, се предоставя цялата закрила, която се изисква съгласно международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право, включително свобода от изтезания и от нечовешко отнасяне; призовава арменските и азербайджанските органи да проведат независими, своевременни, публични и ефективни разследвания и да преследват по съдебен ред всички правдоподобни твърдения за тежки нарушения на Женевските конвенции и други нарушения на международното право и за военни престъпления, за да се гарантира, че ще се потърси отговорност от извършителите на тези нарушения и че жертвите ще бъдат обезщетени, евентуално с помощта на специална международна мисия; призовава правителството на Азербайджан да сътрудничи изцяло на Европейския съд по правата на човека с цел разследване на достоверността на сведенията за нечовешко отнасяне към арменските затворници и подвеждане под отговорност извършителите;

8.  припомня, че понастоящем няма обществено достъпна надеждна информация за азербайджанските военнопленници и лица, задържани от Армения;

9.  припомня на всички страни в конфликта задължението им да спазват международното хуманитарно право, което забранява изтезанията и другите форми на унизително или нечовешко отнасяне, и отново заявява, че изтезанията и малтретирането на военнопленници представляват военни престъпления;

10.  строго осъжда инцидента от 9 април 2021 г., при който азербайджанските власти изпратиха празен самолет, вместо да репатрират с него задържани арменци, както беше предвидено; счита, че това е изключително коравосърдечно действие, което илюстрира като цяло унизителното отношение от страна на Азербайджан към задържаните арменци и техните семейства;

11.  подчертава неотложната необходимост от въздържане от всякаква враждебна реторика или действия, които могат да се възприемат като подбуждане към омраза или към открито насилие или като подкрепа за безнаказаността или които рискуват да подкопаят усилията за създаване и насърчаване на атмосфера, благоприятстваща доверието, помирението, сътрудничеството и устойчивия мир;

12.  призовава правителството на Азербайджан да сътрудничи изцяло на Европейския съд по правата на човека по въпроса за арменските затворници и да се съобрази с временните мерки на Съда, съгласно които Азербайджан трябва да предостави подробна информация относно условията на задържане на затворниците, тяхното здравословно състояние и мерките, предприети за връщането им;

13.  изразява своето убеждение, че пълната размяна на затворниците и на тленните останки на загиналите и окончателното уреждане на този въпрос е хуманитарна ситуация, за която трябва да се намери спешно решение, особено в името на семействата на засегнатите лица, и че това би била първата крайно необходима мярка за изграждането на доверие, за да се постигне елементарна стабилност в региона;

14.  призовава правителството на Азербайджан да гарантира свободния и безпрепятствен достъп на съответните международни организации, например Международния комитет на Червения кръст и Европейския комитет против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, до затворниците;

15.  подчертава, че е спешно необходимо да се гарантира, че хуманитарната помощ може да достигне до нуждаещите се, че сигурността на арменското население и на неговото културно наследство в Нагорни Карабах е обезпечена и че вътрешно разселените лица и бежанците имат възможност да се върнат по местата, където са живеели преди;

16.  категорично настоява двете страни да се въздържат от всякакви действия, които има за цел да унищожат арменско наследство в Азербайджан или азербайджанско наследство в Армения; призовава за пълно възстановяване на разрушените обекти и за по-активно участие на международната общност в опазването на световното наследство в региона;

17.  припомня усилията на международната общност, ръководени от съпредседателите на групата „Минск“ на ОССЕ, за намиране на мирно, трайно, всеобхватно и устойчиво решение въз основа на основните принципи на ОССЕ от 2009 г. (неизползване на сила, териториална цялост, равни права и право на самоопределение на народите) с цел определяне на бъдещия статут на региона Нагорни Карабах; припомня, че това може да бъде постигнато единствено чрез договаряне на политическо решение при наличието на действителен ангажимент от всички засегнати страни; призовава страните да възобновят политическия диалог на високо равнище при първа възможност под егидата на съпредседателите на групата „Минск“ на ОССЕ; призовава правителствата на Армения и Азербайджан, както и международните посредници, систематично да включват жени в мирния процес и да се консултират с жени защитници на правата на човека;

18.  изразява съжаление във връзка с това, че държавите – членки на ЕС, участващи в групата „Минск“ на ОССЕ, не присъстваха при договарянето на споразумението за прекратяване на огъня; също така изразява съжаление, че ЕС не съумя да поеме водеща роля при осигуряването на участието на двама от високо ценените си източни партньори на масата за преговори;

19.  изразява съжаление във връзка с откриването на т.нар. „Парк на военните трофеи“ в Баку, отворен за обществеността от 14 април 2021 г. насам, тъй като той допълнително изостря трайните враждебни настроения и подкопава взаимното доверие между Армения и Азербайджан; поради това настоятелно призовава този парк да бъде незабавно закрит;

20.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник‑председател/върховен представител) и Комисията да предоставят цялата необходима помощ на Армения и Азербайджан за консолидиране на прекратяването на огъня и да подкрепят всички усилия, водещи до стабилност, възстановяване, изграждане на доверие и следвоенно възстановяване, както и да следят отблизо прилагането на разпоредбите на прекратяването на огъня, особено що се отнася до механизма за наблюдение; призовава Европейската служба за външна дейност, Комисията и държавите членки да увеличат подкрепата си за гражданското общество и защитниците на правата на човека и да задълбочат сътрудничеството си с тях, по-специално във връзка с ограниченията, с които те се сблъскват в своята дейност; счита, че специалният представител на ЕС за Южен Кавказ играе важна роля в това отношение;

21.  призовава Комисията и държавите членки да продължат да подкрепят предоставянето на спешна хуманитарна помощ и работата на международните организации в тази област и опазването на културното и религиозното наследство, както и да подкрепят организациите на гражданското общество в Армения и Азербайджан, които действително допринасят за помирението;

22.  призовава заместник-председателя/върховен представител, заедно с държавите членки, да разгледа въпроса за сигурността, стабилността и регионалното сътрудничество в Южен Кавказ и на предстоящата среща на високо равнище на Източното партньорство през есента на 2021 г.;

23.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на Организацията на обединените нации, на генералния секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на съпредседателите на групата „Минск“, на президента, правителството и парламента на Армения и на президента, правителството и парламента на Азербайджан.

Последно осъвременяване: 9 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност