Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2693(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0277/2021

Rozpravy :

PV 20/05/2021 - 10.1
CRE 20/05/2021 - 10.1

Hlasování :

PV 20/05/2021 - 20

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0251

Přijaté texty
PDF 145kWORD 50k
Čtvrtek, 20. května 2021 - Brusel
Váleční zajatci po posledním konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem
P9_TA(2021)0251RC-B9-0277/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2021 o válečných zajatcích po posledním konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem (2021/2693(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Arménií a Ázerbájdžánem,

–  s ohledem na zasedání Rady pro partnerství mezi EU a Arménií konané dne 17. prosince 2020 a zasedání Rady pro spolupráci mezi EU a Ázerbájdžánem ze dne 18. prosince 2020 a jejich závěry,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů (OSN), Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Evropskou úmluvu o lidských právech a (III.) Ženevskou úmluvu týkající se zacházení s válečnými zajatci,

–  s ohledem na trojstranné prohlášení Arménie, Ázerbájdžánu a Ruska o příměří ze dne 9. listopadu 2020, které vstoupilo v platnost dne 10. listopadu 2020,

–  s ohledem na zprávu organizace Human Rights Watch ze dne 19. března 2021 s názvem „Ázerbájdžán: zneužívání arménských válečných zajatců ve vazbě“,

–  s ohledem na prohlášení EU ze dne 28. dubna 2021 o zajatcích pocházejících z nedávného konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem,

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedů Minské skupiny OBSE ze dne 25. října 2020, 30. října 2020, 14. prosince 2020, 13. dubna 2021 a 5. května 2021,

–  s ohledem na oznámení Evropského soudu pro lidská práva zaslané Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 9. března 2021 podle článku 39 jednacího řádu Soudního dvora o předběžných opatřeních v souvislosti s nedávným ozbrojeným konfliktem mezi Arménií a Ázerbájdžánem,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že od první války o Náhorní Karabach, k níž došlo mezi lety 1988 a 1994, se mezinárodní společenství snaží prostřednictvím spolupředsedů Minské skupiny OBSE o zprostředkování trvalého komplexního mírového urovnání konfliktu v této oblasti;

B.  vzhledem k tomu, že si poslední ozbrojený konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem, který probíhal ve dnech 27. září až 10. listopadu 2020, vyžádal život více než 5 000 vojáků a stovky zraněných a zabitých civilistů a donutil tisíce osob k tomu, aby opustily svůj domov; vzhledem k tomu, že kvůli nedostatku informací o místě pobytu příbuzných, návratu pouze některých válečných vězňů a dalších zajatců, problémům s navrácením lidských ostatků, překážkám v přístupu k humanitární pomoci a ničení základní infrastruktury postihuje tento konflikt obyvatelstvo i nadále;

C.  vzhledem k tomu, že lidé, na něž dopadá tento dlouhodobý konflikt, už byli vystaveni nadměrnému strádání; vzhledem k tomu, že tento konflikt už celkově vedl k nepřijatelnému množství civilních obětí;

D.  vzhledem k tomu, že nepřátelské akce skončily 44 dní po dosažení dohody o úplném příměří v Náhorním Karabachu a v oblasti kolem něj vyjednané mezi Arménií, Ázerbájdžánem a Ruskem, která byla podepsána dne 9. listopadu 2020 a vstoupila v platnost dne 10. listopadu 2020;

E.  vzhledem k tomu, že se v bodě 8 trojstranného prohlášení o příměří uvádí, že se musí uskutečnit výměna válečných zajatců, rukojmích a dalších zadržovaných a také pozůstatků zabitých osob; vzhledem k tomu, že k této výměně by mělo dojít na základě zásady „všechny za všechny“;

F.  vzhledem k tomu, že Arménie a Ázerbájdžán jsou stranami (III.) Ženevské úmluvy, která se týká zacházení s válečnými zajatci a v jejímž článku 118 se uvádí, že váleční zajatci musejí být propuštěni a repatriováni neprodleně po skončení aktivního nepřátelství; vzhledem k tomu, že v článku 13 (III.) Ženevské úmluvy je stanoveno, že s válečnými zajatci se musí vždy nakládat lidsky a že každý nezákonný čin nebo opomenutí se strany mocnosti, v jejíž moci jsou, které by měly za následek smrt nebo které by vážně ohrozily zdraví válečného zajatce, jenž je v její moci, jsou zakázány a považují se za vážné porušení této úmluvy; vzhledem k tomu, že tato úmluva chrání válečné zajatce navíc před násilnými činy nebo zastrašováním, před urážkami a zvědavostí obecenstva;

G.  vzhledem k tomu, že vojenský personál a civilisté zadržení před příměřím a po něm mají podle mezinárodního práva různé postavení; vzhledem k tomu, že na jedné straně by měl být vojenský personál, který byl zajat před příměřím a po něm, uznán za válečné zajatce a měl by požívat ochrany podle Ženevských úmluv; vzhledem k tomu, že na druhé straně je nutné uznat civilní osoby zajaté v průběhu konfliktu za chráněné osoby a že by měly požívat ochrany podle Ženevských úmluv; vzhledem k tomu, že civilní osoby zajaté po uzavření příměří jsou místo toho chráněny podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv;

H.  vzhledem k tomu, že od pozastavení nepřátelských akcí došlo k několika výměnám vojenských i civilních vězňů, přičemž poslední z nich se uskutečnila dne 4. května 2021;

I.  vzhledem k tomu, že podle znepokojivých zpráv se v ázerbájdžánském zajetí nachází přibližně 200 Arménů; vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva (ESLP) uvedl, že obdržel stížnosti týkající se 249 Arménů zajatých Ázerbájdžánem; vzhledem k tomu, že v případě 229 Arménů přijal předběžná opatření, z nichž 183 jich zůstává stále v platnosti; vzhledem k tomu, že tento soud dospěl dne 9. března 2021 k závěru, že Ázerbájdžán opatření nedodržel, a shledal, že poskytnuté informace jsou příliš obecné a omezené; vzhledem k tomu, že ázerbájdžánské orgány připustily, že mají v zajetí 72 Arménů; vzhledem k tomu, že pokud jde o dalších 112 osob, neposkytl Ázerbájdžán soudu žádné informace; vzhledem k tomu, že o osudu dalších arménských válečných zajatců se nic neví; vzhledem k tomu, že od ukončení nepřátelských akcí se do Arménie vrátili 73 váleční zajatci a civilisté;

J.  vzhledem k tomu, že ESLP obdržel rovněž stížnosti týkající se 16 Ázerbájdžánců, které údajně zajala Arménie a z nichž 12 bylo repatriováno v prosinci 2020; vzhledem k tomu, že ve vztahu k ostatním čtyřem osobám soud vzhledem k povaze informací obdržených od arménské vlády pozastavil svůj přezkum podle článku 39;

K.  vzhledem k tomu, že byly předloženy věrohodné zprávy o tom, že od ukončení ozbrojených střetů dne 10. listopadu 2020 byl vězněn rovněž arménský služební personál a arménští civilisté; vzhledem k tomu, že ázerbájdžánské orgány tvrdí, že tito rukojmí a vězni jsou teroristé a že si nezasluhují status válečných zajatců podle Ženevské úmluvy;

L.  vzhledem k tomu, že organizace Human Rights Watch dne 19. března 2021 informovala o tom, že ázerbájdžánské bezpečnostní a ozbrojené síly zneužívají arménské válečné zajatce a podrobují je krutému a ponižujícímu zacházení a mučení, a to buď v době, kdy byli zajati, během jejich přemístění nebo ve vazbě v různých vězeňských zařízeních; vzhledem k tomu, že ázerbájdžánské síly používají k zadržování civilistů násilí a vystavují je mučení a nelidským a ponižujícím podmínkám zadržování, což vedlo k úmrtí nejméně dvou vězňů v ázerbájdžánském zajetí; vzhledem k tomu, že ázerbájdžánské síly tyto civilisty zadržely, ačkoli neexistují žádné důkazy o tom, že představovali jakoukoli bezpečnostní hrozbu, která by mohla ospravedlnit jejich zadržení podle mezinárodního humanitárního práva; vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán popírá obvinění, že by s arménskými válečnými zajatci nakládal v rozporu s Ženevskými úmluvami;

M.  vzhledem k tomu, že se na internetu a sociálních médiích šíří videa, která údajně ukazují důkazy o zneužívání a špatném zacházení se zajatými osobami ze strany příslušníků ozbrojených sil na obou stranách; vzhledem k tomu, že nic nenasvědčuje tomu, že by ázerbájdžánské nebo arménské orgány tyto incidenty rychle, veřejně a účinně vyšetřily nebo že případné vyšetřování vedlo k trestnímu stíhání; vzhledem k tomu, že existují obvinění, že váleční zajatci a další chráněné osoby byli vystaveni mimosoudním popravám, násilným zmizením a zneuctění mrtvých;

N.  vzhledem k tomu, že dne 17. května 2021 oznámila Komise přidělení dalších 10 milionů EUR na humanitární pomoc civilistům postiženým nedávným konfliktem v Náhorním Karabachu a jeho okolí, čímž se pomoc EU lidem v nouzi od začátku nepřátelských akcí v září 2020 zvýšila na více než 17 milionů EUR;

O.  vzhledem k tomu, že by všechny strany měly poskytnout aktuální mapy minových polí, aby se mohli civilisté vrátit do bývalých oblastí konfliktu;

P.  vzhledem k tomu, že je v Parku vojenských trofejí, který byl dne 12. dubna 2021 slavnostně otevřen v Baku, údajně vystaveno arménské vojenské vybavení, voskové figuríny znázorňující mrtvé a umírající arménské vojáky a figuríny arménských válečných zajatců připoutaných v celách řetězy, což může být vnímáno jako glorifikace násilí a představovat riziko podněcování k dalším nepřátelským náladám, nenávistným verbálním projevům nebo dokonce nelidskému zacházení se zbývajícími vojenskými zajatci a dalšími arménskými zajatými civilisty, a zachovávat tak atmosféru násilí, v rozporu s veškerými oficiálními prohlášeními týkajícími se usmíření;

Q.  vzhledem k tomu, že dne 12. května 2021 vstoupily ázerbájdžánské jednotky dočasně na území Arménie, což představuje porušení územní celistvosti Arménie a mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že toto porušení arménského svrchovaného území následuje po znepokojivých prohlášeních ázerbájdžánských představitelů, včetně prezidenta, kteří zjevně vznášejí územní nároky a hrozí použitím síly, a tím podkopávají úsilí o bezpečnost a stabilitu v regionu;

R.  vzhledem k tomu, že v posledních měsících došlo k repatriaci lidských ostatků a byla poskytnuta humanitární pomoc obyvatelstvu těžce zasaženému tímto konfliktem;

S.  vzhledem k tomu, že je třeba obnovit úsilí o budování důvěry mezi oběma zeměmi a dosažení pokroku směrem k udržitelnému míru;

1.  požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění všech arménských vojenských i civilních vězňů, kteří byli zajati během konfliktu i po jeho skončení, a žádá, aby se Ázerbájdžán v budoucnu zdržel svévolného zadržování; naléhavě vyzývá strany, aby se plně řídily třístranným vyhlášením příměří ze dne 9. listopadu 2020, v němž je stanovena výměna válečných zajatců, rukojmích a dalších zadržovaných osob a také ostatků osob zabitých během ozbrojených střetů;

2.  vyjadřuje politování nad násilím, k němuž došlo během poslední války mezi Arménií a Ázerbájdžánem v Náhorním Karabachu; vyjadřuje solidaritu s oběťmi a jejich rodinami; vyjadřuje politování nad porušováním příměří, které vedlo k dalšímu lidskému utrpení, ztrátám na životech a ničení; odsuzuje veškeré útoky namířené proti civilnímu obyvatelstvu a připomíná, že podle mezinárodního humanitárního práva mají státy povinnost chránit život civilistů;

3.  naléhavě vyzývá vládu Ázerbájdžánu, aby poskytla vyčerpávající seznamy všech osob držených v souvislosti s ozbrojeným konfliktem v zajetí a aby poskytla informace o místě, kde se nacházejí, a jejich zdravotním stavu, včetně informací o osobách, které v zajetí zemřely;

4.  připomíná, že neposkytnutí informací o osudu a místě pobytu pohřešovaných osob může představovat násilné zmizení, k jehož předcházení se Ázerbájdžán i Arménie zavázaly; vyzývá všechny strany, aby vyjasnily osud zmizelých osob a místo, kde se osoby nacházejí, a aby s těly mrtvých zacházely důstojně;

5.  požaduje, aby ázerbájdžánská vláda respektovala právní záruky, umožnila právníkům, lékařům a obráncům lidských práv přístup k arménským vězňům a usnadnila jejich komunikaci s příbuznými;

6.  vyjadřuje vážné znepokojení nad důvěryhodnými zprávami, podle nichž arménští váleční zajatci a další zajaté osoby byli a jsou drženi v ponižujících podmínkách a byli při svém zajetí nebo během svého zadržování podrobeni nelidskému zacházení a mučení; odsuzuje všechny případy mučení a násilného zmizení, včetně případů, k nimž došlo v rámci ozbrojeného konfliktu, a rovněž špatné zacházení s těly a jejich znesvěcování;

7.  vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby zajistily, aby byla osobám, které jsou stále ve vazbě, poskytnuta veškerá ochrana požadovaná podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv a humanitárního práva, včetně ochrany před mučením a nelidským zacházením; vyzývá arménské a ázerbájdžánské orgány, aby vedly nezávislé, rychlé, veřejné a účinné vyšetřování a vyšetřily veškerá důvěryhodná obvinění ze závažného porušování Ženevských úmluv a z dalšího porušování mezinárodního práva a válečných zločinů, a zajistily tak pohnání odpovědných osob k odpovědnosti a nápravu pro oběti, případně za pomoci mezinárodní specializované mise; vyzývá ázerbájdžánskou vládu, aby při vyšetřování opodstatněnosti zpráv o nehumánním zacházení s arménskými vězni a při pohnání odpovědných osob k odpovědnosti plně spolupracovala s Evropským soudem pro lidská práva;

8.  připomíná, že v současné době nejsou veřejně dostupné žádné důvěryhodné informace o ázerbájdžánských válečných zajatcích a osobách držených v arménském zajetí;

9.  připomíná všem stranám konfliktu jejich povinnost dodržovat mezinárodní humanitární právo, které zakazuje mučení a jiné ponižující či nelidské zacházení, a opakuje, že mučení a špatné zacházení s válečnými zajatci jsou válečné zločiny;

10.  důrazně odsuzuje incident, k němuž došlo dne 9. dubna 2021, kdy namísto letadla, které mělo repatriovat arménské zadržované osoby, nechaly ázerbájdžánské orgány odletět prázdné letadlo; považuje toto jednání za velmi bezohledné, jež navíc ilustruje obecně ponižující postoj Ázerbájdžánu vůči arménským vězňům a jejich rodinám;

11.  poukazuje na naléhavou potřebu zdržet se jakékoli nepřátelské rétoriky nebo činů, které by mohly být vnímány jako činy podněcující k nenávisti či přímému násilí nebo jako činy podporující beztrestnost nebo které by mohly ohrozit úsilí o vytvoření a prosazování atmosféry vedoucí k důvěře a usmíření, spolupráci a udržitelnému míru;

12.  vyzývá vládu Ázerbájdžánu, aby v otázce arménských vězňů plně spolupracovala s Evropským soudem pro lidská práva a dodržovala předběžná opatření soudu, který Ázerbájdžánu nařídil, aby poskytl podrobné informace o podmínkách zadržování vězňů, jejich zdravotním stavu a opatřeních přijatých za účelem jejich návratu;

13.  vyjadřuje své přesvědčení, že výměna všech vězňů a ostatků zesnulých a konečné vyřešení této otázky je naléhavou humanitární situací, zejména pro rodiny postižených osob, a že by se jednalo o první, zoufale potřebné opatření k vybudování důvěry, které by zajistilo základní stabilitu v regionu;

14.  vyzývá vládu Ázerbájdžánu, aby příslušným mezinárodním organizacím, jako je Mezinárodní výbor Červeného kříže a Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, zaručila volný a neomezený přístup k vězňům;

15.  zdůrazňuje, že je naléhavě třeba zajistit, aby se humanitární pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují, aby byla zajištěna bezpečnost arménské populace a ochráněno její kulturní dědictví v Náhorním Karabachu a aby se vnitřně vysídlené osoby a uprchlíci mohli vrátit do svých bývalých domovů;

16.  důrazně trvá na tom, aby se obě strany zdržely jakéhokoli jednání, které ničí arménské dědictví v Ázerbájdžánu a ázerbájdžánské dědictví v Arménii; požaduje plnou obnovu zničených lokalit a větší zapojení mezinárodního společenství do ochrany světového dědictví v tomto regionu;

17.  připomíná úsilí mezinárodního společenství pod vedením spolupředsedů Minské skupiny OBSE o nalezení mírového, trvalého, komplexního a udržitelného řešení vycházejícího ze základních zásad OBSE z roku 2009 (nepoužití síly, územní celistvost, rovná práva národů a jejich právo na sebeurčení) s cílem stanovit budoucí status regionu Náhorního Karabachu; připomíná, že toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím vyjednaného politického řešení, a to na základě skutečného odhodlání všech zúčastněných stran; vyzývá strany, aby při nejbližší příležitosti obnovily politický dialog na vysoké úrovni pod záštitou spolupředsedů Minské skupiny OBSE; vyzývá arménskou a ázerbájdžánskou vládu a mezinárodní zprostředkovatele, aby systematicky zapojovali do mírového procesu ženy a vedli konzultace s obránkyněmi lidských práv;

18.  vyjadřuje politování nad tím, že při zprostředkování dohody o příměří nebyly přítomny členské státy EU, které se účastní činnosti Minské skupiny OBSE, a že EU neprokázala své vedoucí postavení, když se jednalo o to, aby dva vysoce cenění východní partneři zasedli k jednacímu stolu;

19.  vyjadřuje politování nad otevřením tzv. Parku vojenských trofejí v Baku, který je od 14. dubna 2021 přístupný veřejnosti, neboť tento park dále stupňuje dlouhodobé nepřátelské nálady a podkopává vzájemnou důvěru mezi Arménií a Ázerbájdžánem; naléhavě proto žádá jeho neprodlené uzavření;

20.  vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komisi, aby nabídli Arménii i Ázerbájdžánu veškerou nezbytnou pomoc s cílem upevnit příměří a podpořit veškeré úsilí vedoucí ke stabilitě, rekonstrukci, budování důvěry a poválečné obnově a aby pozorně sledovali provádění ustanovení příměří, zejména pokud jde o mechanismus jeho monitorování; vyzývá Evropskou službou pro vnější činnost, Komisi a členské státy, aby zvýšily svou podporu občanské společnosti a obránců lidských práv a prohloubily spolupráci s nimi, zejména pokud jde o omezení jejich činnosti; domnívá se, že v této souvislosti má důležitou úlohu zvláštní zástupce EU pro jižní Kavkaz;

21.  vyzývá Komisi a členské státy, aby i nadále podporovaly poskytování naléhavé humanitární pomoci a činnost mezinárodních organizací v této oblasti a v oblasti ochrany kulturního a náboženského dědictví a aby podporovaly organizace občanské společnosti v Arménii a Ázerbájdžánu, které skutečně přispívají k usmíření;

22.  vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby se na nadcházejícím summitu Východního partnerství, který se bude konat na podzim roku 2021, společně s členskými státy zabýval rovněž bezpečností, stabilitou a regionální spoluprací v oblasti jižního Kavkazu;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečností politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi OBSE, spolupředsedům Minské skupiny, prezidentovi, vládě a parlamentu Arménie a prezidentovi, vládě a parlamentu Ázerbájdžánu.

Poslední aktualizace: 9. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí