Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2694(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0282/2021

Rozpravy :

PV 20/05/2021 - 10.2
CRE 20/05/2021 - 10.2

Hlasování :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0252

Přijaté texty
PDF 141kWORD 50k
Čtvrtek, 20. května 2021 - Brusel
Situace na Haiti
P9_TA(2021)0252RC-B9-0282/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2021 o situaci na Haiti (2021/2694(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Haiti, zejména na usnesení ze dne 19. ledna 2011 o situaci na Haiti rok po zemětřesení: humanitární pomoc a obnova(1), na usnesení ze dne 8. února 2018 o dětském otroctví na Haiti(2) a na usnesení ze dne 28. listopadu 2019(3),

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN o Haiti ze dne 24. března 2021,

–  s ohledem na zprávu Integrovaného úřadu OSN na Haiti (BINUH) ze dne 11. února 2021,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966,

–  s ohledem na Americkou úmluvu o lidských právech,

–  s ohledem na mezinárodní úmluvu o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989,

–  s ohledem na základní zásady OSN pro nezávislost soudní moci,

–  s ohledem na Všeobecnou listinu soudce a Statut iberoamerického soudce,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na ústavu Haitské republiky z roku 1987,

–  s ohledem na společnou zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a BINUH ze dne 18. ledna 2021 nazvanou „Nepokoje na Haiti: jejich dopad na lidská práva a povinnost státu chránit všechny občany“,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v důsledku nekonání voleb v říjnu 2020 došlo také k tomu, že bylo vyhlášeno vládnutí pomocí dekretů, přičemž se objevily zprávy o neúspěšných pokusech o převrat, což svědčí o rostoucí politické a společenské nestabilitě na Haiti;

B.  vzhledem k tomu, že politická opozice a skupiny občanské společnosti tvrdí, že mandát prezidenta Moïseho skončil dne 6. února 2021, jak rozhodla Nejvyšší soudní rada Haiti, a trvají na tom, aby byl jmenován prozatímní prezident; vzhledem k tomu, že Jovenel Moïse odmítá odstoupit a tvrdí, že jeho mandát začal v únoru 2017, a to na základě druhých voleb konaných v roce 2016, neboť výsledky předchozích voleb byly zpochybněny kvůli údajným podvodům;

C.  vzhledem k tomu, že tisíce haitských občanů od 14. ledna 2021 protestují proti prodloužení volebního období prezidenta Moïseho o jeden rok a proti referendu; vzhledem k tomu, že tyto protesty jsou násilně potlačovány;

D.  vzhledem k tomu, že v důsledku toho, že se v řádném termínu v roce 2019 nekonaly volby, skončil v lednu 2020 mandát všech zákonodárců v Poslanecké sněmovně a dvou třetin členů Senátu a v červenci 2020 pak mandát všech starostů; vzhledem k tomu, že prezident Moïse od té doby vládne prostřednictvím dekretů, z nichž mnohé používá k posílení pravomocí svého prezidentského úřadu; vzhledem k tomu, že prezident Moïse naplánoval parlamentní, místní a prezidentské volby na 19. září 2021;

E.  vzhledem k tomu, že dne 5. ledna 2021 vydal prezident Moïse dekret o vyhlášení referenda, které by se mělo konat dne 27. června 2021, a nedávno své rozhodnutí i navzdory protestům v zemi a ze strany mezinárodního společenství potvrdil; vzhledem k tomu, že navrhovaná reforma ústavy by znamenala další koncentraci výkonné moci; vzhledem k tomu, že haitská ústava v čl. 284 odst. 3 stanoví, že je „přísně zakázáno organizovat referendum, jehož cílem je změna ústavy“, vzhledem k tomu, že se následně tisíce Haiťanů vydaly na protest proti tomuto referendu do ulic;

F.  vzhledem k tomu, že dne 6. května 2021 EU oznámila, že na organizaci referenda plánovaného na 27. června 2021 na Haiti neposkytne finanční prostředky, ani nevyšle na jeho sledování pozorovatele, neboť se domnívá, že tento proces není v zemi sužované nízkou mírou bezpečnosti a politickou nestabilitou dostatečně transparentní a demokratický;

G.  vzhledem k tomu, že ústřední skupina pro Haiti (složená ze zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN, velvyslanců Brazílie, Kanady, Francie, Německa, Španělska, Evropské unie a Spojených států amerických a ze zvláštního zástupce Organizace amerických států) vyjádřila své znepokojení nad tím, že proces změny ústavy není dostatečně inkluzivní, participativní ani transparentní;

H.  vzhledem k tomu, že výsledky senátního šetření a zprávy Nejvyššího účetního dvora Haiti svědčí o zapletení prezidenta Moïseho do případu zpronevěry a podvodu, neboť údajně obdržel finanční prostředky z programu PetroCaribe;

I.  vzhledem k tomu, že dne 7. února 2021 byl společně s dalšími 18 osobami zatčen a obviněn z protivládního spiknutí soudce Nejvyššího soudu Haiti Yvickel Dieujuste Dabrésil; vzhledem k tomu, že byl soudce Dabrésil dne 11. února 2021 propuštěn, avšak zbylých 17 osob je i nadále ve vazbě;

J.  vzhledem k tomu, že dne 8. února 2021 prezident Moïse vydal dekret, v němž přikázal „odchod do výslužby“ třem soudcům Nejvyššího soudu (jmenovitě to byl Yvickel Dieujuste Dabrésil, Joseph Mécène Jean-Louis a Wendelle Coq Thelot), a o několik dní později vydal další dekret, v němž jmenoval tři nové soudce Nejvyššího soudu, aniž by dodržel postupy stanovené v právu; vzhledem k tomu, že v reakci na tuto situaci zahájili dne 15. února 2021 pracovníci v soudnictví časově neomezenou stávku;

K.  vzhledem k tomu, že v březnu 2021 zatkl haitský režim vysokého policejního důstojníka, čímž jen exponenciálně zdůraznil ústavní krizi v této zemi;

L.  vzhledem k tomu, že se Haiti v posledních měsících potýká s prudkým nárůstem násilí, jako jsou únosy, znásilnění, vraždy a masakry, přičemž většinu těchto činů páchají ozbrojené gangy, které řádí téměř naprosto beztrestně; vzhledem k tomu, že v prvních třech měsících roku 2021 bylo zavražděno 117 osob a uneseno 142 osob; vzhledem k tomu, že jen v dubnu 2021 došlo k 91 únosům;

M.  vzhledem k tomu, že dne 11. dubna 2021 došlo v Port-au-Prince k únosu (a následnému propuštění) několika katolických duchovních, kteří pracují ve prospěch místního obyvatelstva, přičemž tento akt hluboce otřásl haitským i mezinárodním veřejným míněním a vedl k tomu, že zesílily demonstrace proti stávající vládě;

N.  vzhledem k tomu, že od roku 2015 opustilo zemi více než 300 000 lidí; vzhledem k tomu, že rostoucí násilí a zhoršující se bezpečnost v zemi vedly k prudkému nárůstu počtu žadatelů o azyl přicházejících z Haiti, zejména do Francouzské Guyany, a k tomu, že mnoho mezinárodních a humanitárních nevládních organizací Haiti opouští;

O.  vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo na Haiti v několika vlnách k rozsáhlé mobilizaci občanů proti vysokým životním nákladům, autoritářství a korupci; vzhledem k tomu, že probíhající politická krize souvisí se zhoršením všech sociálních, hospodářských, bezpečnostních a lidskoprávních ukazatelů a je tomuto zhoršení úměrná; vzhledem k tomu, že vzrostla chudoba, dále se zhoršil již tak omezený přístup k základním sociálním službám a během pouhých dvou let se téměř zdvojnásobil nedostatek potravin, který nyní dopadá na miliony haitských občanů; vzhledem k tomu, že Haiti je jedinou zemí amerického kontinentu spadající mezi nejméně rozvinuté země světa; vzhledem k tomu, že Haiti, které se v indexu lidského rozvoje Rozvojového programu OSN (UNDP) za rok 2019 umístilo na 170. příčce, potřebuje soustavnou humanitární a rozvojovou pomoc a zůstává nejchudší zemí na americkém kontinentu a jedním z nejchudších států světa, přičemž 59 % jeho obyvatelstva žije pod vnitrostátní hranicí chudoby; vzhledem k tomu, že ve státní správě je široce rozšířená korupce a na indexu vnímání korupce organizace Transparency International za rok 2018 se Haiti umístilo na 161. místě ze 180 států, v nichž průzkum proběhl;

P.  vzhledem k tomu, že v období od srpna 2020 do února 2021 se přibližně čtyři miliony lidí(4) na Haiti potýkaly s akutním nedostatkem potravin; vzhledem k tomu, že hospodářský pokles, neúroda, dopad hurikánu Laura (ze dne 23. srpna 2020) a pandemie COVID-19 patří k hlavním faktorům, které zhoršují situaci v oblasti potravinového zabezpečení;

Q.  vzhledem k tomu, že v zemi zavládly nepokoje a byrokratický chaos, které narušily zavádění očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, takže na Haiti hrozí vyšší počet úmrtí a země nedokáže držet krok se světem v boji proti viru; vzhledem k tomu, že nedostatečně zvládnutá pandemie COVID-19 ještě prohloubila již přítomné společenské problémy;

R.  vzhledem k tomu, že Haiti obdrželo od mezinárodního společenství bezprecedentní pomoc na financování obnovy po zemětřesení v roce 2010; vzhledem k tomu, že toto úsilí není dnes pro obyvatele Haiti nijak patrné, což vyvolává obavy, že na vině jsou špatná správa věcí veřejných a vážná pochybení v hospodaření s finančními prostředky;

S.  vzhledem k tomu, že v důsledku špatného hospodaření s finančními prostředky obdrženými od mezinárodního společenství, vysokých poplatků účtovaných za vzdělání, v kombinaci s běžně nízkými příjmy rodin, a v důsledku nízké kvality dostupného vzdělání je přibližně polovina haitských obyvatel ve věku 15 let a starších negramotná; vzhledem k tomu, že kvůli další eskalaci nepokojů a kvůli pandemii a jejich dopadu na každodenní život haitského obyvatelstva nechodí 70 % haitských dětí do školy; vzhledem k tomu, že nejméně 350 000 dětí a mladých lidí v celé zemi nenavštěvuje základní či střední školu;

T.  vzhledem k tomu, že na Haiti je stále běžnou praxí tzv. systém restavèk, který je moderní formou otroctví; vzhledem k tomu, že v rámci této praxe jsou děti z chudých haitských rodin posílány svými rodiči do jiných rodin, ve kterých žijí a pracují jako domácí služebnictvo; vzhledem k tomu, že tyto děti jsou často oběťmi zneužívání a špatného zacházení a nemají možnost školní docházky;

1.  vyzývá haitské orgány, aby uspořádaly svobodné, spravedlivé, transparentní a věrohodné legislativní, místní a prezidentské volby a aby během těchto volebních procesů zaručily udržitelnou bezpečnost; připomíná, že dokud nebudou splněny podmínky transparentnosti, spravedlnosti a demokracie, neměla by EU na tyto volební procesy poskytovat žádnou finanční ani technickou podporu; připomíná, že vleklou politickou krizi na Haiti může překonat pouze věrohodný, transparentní, participativní a pokojný volební proces;

2.  zdůrazňuje význam nezávislého a dostupnějšího soudnictví a vyzývá haitskou vládu, aby dodržovala haitskou ústavu z roku 1987, zejména její čl. 284 odst. 3, aby respektovala základní zásady demokracie a posílila právní stát; připomíná klíčovou úlohu plné, rovnocenné a smysluplné účasti žen a zapojení všech haitských občanů, včetně mladých lidí, osob se zdravotním postižením a občanské společnosti do politických procesů na Haiti;

3.  rozhodně trvá na tom, že haitské orgány musí důrazněji usilovat o ukončení střetů mezi gangy i ozbrojených útoků na civilní obyvatelstvo a na orgány prosazování práva a že musí zodpovědné osoby postavit před soud ve spravedlivých procesech;

4.  opakuje, že je hluboce znepokojen zhoršující se humanitární, politickou a bezpečnostní situací na Haiti; důrazně odsuzuje veškeré porušování lidských práv a projevy násilí, zejména nárůst počtu únosů, prodávání dětí do Dominikánské republiky, vražd a znásilnění, a zdůrazňuje, že je třeba potírat násilí páchané na ženách, dívkách a starších lidech; důrazně odsuzuje únos několika katolických duchovních, k němuž došlo minulý měsíc v Port-au-Prince; připomíná, že násilí na Haiti je silně spjato s ozbrojenými skupinami, z nichž některé podporují a financují místní oligarchové; vyzývá haitské orgány, aby okamžitě a koordinovaně reagovaly s cílem zamezit násilí, řešit jeho základní příčiny a ukončit beztrestnost osob, které jsou za něj odpovědné; připomíná, že reforma soudnictví a boj proti korupci musí být i nadále prioritou;

5.  vyzývá k nezávislému vyšetřování masakru v La Saline a podobných násilných činů; žádá, aby všichni pachatelé těchto trestných činů byli postaveni před soud a spravedlivě souzeni;

6.  odsuzuje údajné použití smrtící síly proti demonstrantům a svévolné zatýkání a zadržování; odsuzuje používání násilí proti novinářům; naléhavě vyzývá haitskou vládu, aby ukončila praxi dlouhotrvajícího předběžného zadržení; vyzývá haitské orgány, aby dodržovaly základní práva, svobodu projevu a svobodu sdružování;

7.  připomíná, že rozhodně podporuje všechny obránce lidských práv a životního prostředí na Haiti a jejich činnost;

8.  vyzývá haitské orgány, aby na všech úrovních státní správy a společnosti zajistily lepší řízení, včetně boje proti korupci a klientelismu; důrazně žádá Komisi, aby systematicky zajišťovala účinné monitorování veškeré pomoci, včetně humanitární pomoci, aby se zajistilo, že bude využívána pro konkrétní projekty, pro které je určena;

9.  vyzývá haitské orgány, aby objasnily podezření týkající se podvodu a špatného hospodaření s mezinárodními finančními prostředky, které obdržely po zemětřesení v roce 2010, a aby pachatele potrestaly;

10.  vyzývá k vypracování auditu a zprávy Evropského účetního dvora o způsobu, jakým jsou na Haiti vynakládány finanční prostředky EU, zejména s ohledem na nedávná obvinění z korupce a na zprávu haitského Nejvyššího účetního dvora;

11.  vyzývá Evropskou unii, aby Haiti i nadále poskytovala finanční prostředky s cílem řešit závažný nedostatek potravin a podvýživu, které zhoršila pandemie COVID-19; vyzývá rovněž příslušné útvary Evropské unie, aby zajistily monitorování a náležitou správu evropské pomoci, aby z ní měli přímý prospěch obyvatelé, kteří ji potřebují;

12.  vyjadřuje politování nad tím, že Haiti nedokončilo nezbytné kroky k získání očkovacích látek proti onemocnění COVID-19; naléhavě vyzývá haitské orgány, aby přijaly opatření nezbytná k obdržení očkovacích látek;

13.  vítá skutečnost, že EU vyčlenila 17 milionů EUR na podporu nejzranitelnějších osob na Haiti a v dalších zemích v Karibiku; vyzývá Komisi, aby i nadále považovala humanitární pomoc Haiti za prioritu; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby poskytování humanitární pomoci Haiti bylo účinně propojeno s její rozvojovou strategií;

14.  vyzývá k ukončení využívání dětí jako pracovních sil (restavèk); vyzývá haitskou vládu, aby přijala opatření, která zajistí registraci a fyzickou i psychickou ochranu dětí, a vymáhala povinnou školní docházku; vyzývá EU, aby spolupracovala s haitskou vládou s cílem zavést právní rámec na ochranu práv dětí;

15.  vyzývá haitskou vládu, aby zajistila blaho svých občanů ve všech důležitých oblastech; zdůrazňuje, že pokud tak neučiní, může to vést k nezvratnému odlivu mozků a způsobit, že Haiti nebude schopno fungovat;

16.  vyjadřuje znepokojení nad masivním přílivem haitských státních příslušníků, kteří žádají o azyl nebo jsou v nelegálním postavení, do Francouzské Guyany a vyzývá EU, aby podporovala evropská území v tomto regionu při posilování opatření pro boj proti obchodování s lidmi;

17.  znovu opakuje, že je důležité vyvíjet harmonizované, koordinované a posílené mezinárodní úsilí na podporu obyvatel Haiti; zdůrazňuje význam trvalé podpory Haiti ze strany EU a mezinárodního společenství s cílem pomoci vytvořit podmínky pro pokojné a demokratické volby a zajistit dlouhodobou stabilitu, rozvoj a hospodářskou soběstačnost země;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Evropské komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států EU, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vysoké komisařce OSN pro lidská práva, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě ministrů a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, orgánům Carifora a haitským orgánům.

(1) Úř. věst. C 136 E, 11.5.2012, s. 46.
(2) Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 40.
(3) Přijaté texty, P9_TA(2019)0074.
(4) Podle údajů z integrované klasifikace fází zabezpečování potravin (IPC).

Poslední aktualizace: 9. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí