Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2644(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0269/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0255

Texte adoptate
PDF 147kWORD 53k
Joi, 20 mai 2021 - Bruxelles
Contrasancțiuni adoptate de China împotriva unor entități din Uniune, deputați din Parlamentul European și parlamentari din UE
P9_TA(2021)0255RC-B9-0269/2021

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 referitoare la contrasancțiunile adoptate de China împotriva unor entități din Uniune, deputați din Parlamentul European și parlamentari din UE (2021/2644(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile și rapoartele sale anterioare referitoare la situația din China și relațiile UE-China, în special rezoluția din 21 ianuarie 2021 referitoare la reprimarea opoziției democratice din Hong Kong(1) și rezoluția din 17 decembrie 2020 referitoare la munca forțată și situația uigurilor din regiunea autonomă uigură Xinjiang(2) (XUAR),

–  având în vedere recomandările sale anterioare privind Hong Kong-ul, în special cea din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) privind Hong Kong-ul, la 20 de ani de la retrocedarea acestuia(3),

–  având în vedere rezoluția sa din 20 ianuarie 2021 referitoare la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune – raportul anual pe 2020(4),

–  având în vedere acordarea Premiului Saharov din 2019 lui Ilham Tohti, un economist uigur care luptă pentru drepturile minorității uigure din China,

–  având în vedere declarația unor deputați europeni importanți emisă ca urmare a deciziei din 23 martie 2021 a autorităților chineze de a sancționa Subcomisia pentru drepturile omului, precum și alte entități și alți funcționari europeni,

–  având în vedere discursurile Președintelui Parlamentului European, David Maria Sassoli, ale președintei Subcomisiei pentru drepturile omului, Maria Arena, și ale președintelui Delegației pentru relațiile cu Republica Populară Chineză, Reinhard Bütikofer, la deschiderea sesiunii plenare a Parlamentului din 24 martie 2021,

–  având în vedere declarația din 25 martie 2021 a directorilor Institutului de cercetare european,

–  având în vedere discursul VP/ÎR, Josep Borrell, enunțat la 28 aprilie 2021 în plenul Parlamentului European pe tema contrasancțiunilor impuse de China unor entități, deputați în Parlamentul European și deputați naționali din UE, și dezbaterea care a urmat,

–  având în vedere declarația comună din 29 martie 2021 privind sancțiunile chineze împotriva unor deputați semnată de Președintele Parlamentului European, de Președintele Camerei Reprezentanților din Belgia, de Președintele Camerei Reprezentanților din Țările de Jos și de Președintele Parlamentului Republicii Lituania,

–  având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/478 al Consiliului din 22 martie 2021 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului(5) și Decizia (PESC) 2021/481 a Consiliului din 22 martie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului(6),

–  având în vedere declarația G7 din 12 martie 2021 privind schimbările sistemului electoral din Hong Kong și comunicatul miniștrilor afacerilor externe și dezvoltării ai G7 din 5 mai 2021,

–  având în vedere declarația din 17 aprilie 2021 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR cu privire la sentințele pronunțate împotriva unor activiști pro-democrație din Hong Kong,

–  având în vedere declarația din 29 decembrie 2020 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR cu privire la sentințele pronunțate împotriva unor jurnaliști, avocați și apărători ai drepturilor omului,

–  având în vedere anunțul din 22 martie 2021 al purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze referitor la sancțiunile aplicate unor entități și unor membri relevanți ai personalului din UE,

–  având în vedere declarația comună a Președintelui Michel și a Președintei Comisiei von der Leyen privind apărarea intereselor și valorilor UE într-un parteneriat complex și vital în urma celui de al 22-lea summit UE-China, care a avut loc la 22 iunie 2020,

–  având în vedere declarația comună a celei de a 21-a reuniuni la nivel înalt UE-China din 9 aprilie 2019,

–  având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a VP/ÎR din 12 martie 2019, intitulată „UE-China – O perspectivă strategică” (JOIN(2019)0005),

–  având în vedere articolul 36 din Constituția Republicii Populare Chineze, care le garantează tuturor cetățenilor dreptul la libertatea credinței religioase, precum și articolul 4, care consacră drepturile minorităților etnice,

–  având în vedere solicitarea experților ONU din 26 iunie 2020 de adoptare a unor măsuri ferme pentru protejarea libertăților fundamentale în China,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16 decembrie 1966, semnat de China în 1998, dar neratificat nici până în prezent,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

–  având în vedere Convenția ONU pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid,

–  având în vedere Protocolul din 2014 la Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind munca forțată din 1930, care nu a fost semnat de China,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât promovarea și respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept ar trebui să rămână în centrul relației îndelungate dintre UE și China, în concordanță cu angajamentul UE de a promova aceste valori în acțiunea sa externă, precum și cu interesul exprimat de China de a adera la ele în politica sa de cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională;

B.  întrucât, la 7 decembrie 2020, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2020/1998 de instituire a regimului mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului, care permite UE să impună măsuri restrictive persoanelor, entităților și organismelor vizate, inclusiv actori statali și nestatali, responsabili, implicați sau asociați cu încălcări grave ale drepturilor omului și cu abuzuri comise peste tot în lume; întrucât este important să se sublinieze că UE are responsabilitatea de a aplica acest regulament în cazul unor încălcări grave și pe scară largă ale drepturilor omului;

C.  întrucât, la 22 martie 2021, Consiliul Afaceri Externe al UE a adoptat măsuri restrictive în temeiul Regimului mondial al UE de sancțiuni în materie de drepturi ale omului la adresa lui Zhu Hailun, fost vicepreședinte al celui de al 13-lea Congres Popular al regiunii autonome uigure Xinjiang (Xinjiang), Wang Junzheng, secretar de partid al Comitetului pentru producție și construcții din Xinjiang și secretar-adjunct al Comitetului de partid al regiunii Xinjiang, Wang Mingshan, membru al Comitetului permanent al Comitetului de partid al regiunii Xinjiang și secretar al Comitetului politic și de afaceri juridice al regiunii Xinjiang, și Chen Mingguo, director al Biroului de securitate publică din Xinjiang și vicepreședinte al guvernului regional din Xinjiang, precum și la adresa Biroului de securitate publică a Comitetului pentru producție și construcții din Xinjiang, care administrează penitenciarele din regiune; întrucât aceste patru persoane și entitatea numită sunt responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de detenția arbitrară la scară largă și de tratament degradant aplicat minoritarilor uiguri și altor persoane aparținând altor minorități etnice musulmane din Xinjiang;

D.  întrucât, la doar câteva minute după aprobarea listei UE, purtătorul de cuvânt al Ministerului afacerilor externe al Republicii Populare Chineze a anunțat adoptarea unor sancțiuni la adresa a cinci deputați europeni, Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, Raphaël Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk și Miriam Lexmann, a Subcomisiei pentru drepturile omului a Parlamentului European, a trei deputați din state membre UE (Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, Samuel Cogolati și Dovile Sakaliene), a Comitetului politic și de securitate al Consiliului UE, care include ambasadorii celor 27 de state membre ale UE, a doi cercetători (Adrian Zenz și Björn Jerdén) și a două grupuri de reflecție [Mercator Institute for China Studies (MERICS) din Germania și Alliance of Democracies Foundation din Danemarca], sub acuzația că „au încălcat grav suveranitatea și interesele Chinei și au difuzat cu rea-intenție informații false și mincinoase”;

E.  întrucât, potrivit comunicatului de presă al purtătorului de cuvânt, persoanele în cauză și familiile lor nu au drept de acces în China continentală, în Hong Kong și Macao, și le este interzis, lor și întreprinderilor sau instituțiilor cu care au legături, să întrețină relații comerciale cu China;

F.  întrucât, câteva zile mai târziu, China a adoptat sancțiuni împotriva unor parlamentari, entități și centre de studiu din Regatul Unit, Canada și SUA, care au introdus și ele măsuri împotriva abuzurilor drepturilor omului în Xinjiang;

G.  întrucât măsurile anunțate de China constituie un atac la adresa Uniunii Europene și a Parlamentului European în ansamblul său, ca simbol al democrației și valorilor europene, precum și un atac la adresa libertății de cercetare;

H.  întrucât, în timp ce sancțiunile UE vizează încălcări ale drepturilor omului și se constituie din măsuri legitime și proporționale consacrate în dreptul internațional, sancțiunile instituite de China sunt lipsite de orice temei juridic, sunt complet nefundamentate și arbitrare și vizează doar criticile enunțate la adresa unor astfel de încălcări ale drepturilor omului; întrucât sancțiunile sunt o încercare evidentă de a descuraja UE de la a-și continua activitatea și acțiunile împotriva încălcărilor drepturilor omului din China;

I.  întrucât China are un istoric de încălcări ale drepturilor omului care eludează angajamentele bilaterale și multilaterale asumate de această țară în domeniile respective și întrucât rapoarte fiabile au arătat că situația drepturilor omului din China a ajuns la cel mai jos nivel înregistrat de la masacrul din Piața Tiananmen și până în prezent; întrucât China a prezentat periodic Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite (ONU) rezoluții prin care cerea ca principiile „suveranității, al neingerinței și al respectului reciproc” să fie considerate drept principii fundamentale nenegociabile”, diminuând astfel din importanța promovării și protejării drepturilor omului;

J.  întrucât, în decembrie 2020, UE și China au convenit în principiu asupra Acordului cuprinzător între UE și China privind investițiile (ACI); întrucât sancțiunile impuse de China afectează considerabil capacitatea Parlamentului European de a examina în mod corespunzător ACI, cel puțin din perspectiva faptului că împiedică Subcomisia pentru drepturile omului să colaboreze cu experți chinezi; întrucât nu este acceptabil să se întrețină relații comerciale și de investiții în afara contextului general al chestiunilor legate de drepturile omului și al relațiilor politice mai largi;

K.  întrucât impunerea unor sancțiuni de către China reprezintă cel mai recent episod din evoluția treptată a Partidului Comunist Chinez (PCC) către o abordare conflictuală, care include lansarea de atacuri cibernetice și dezinformări împotriva UE, în timp ce relațiile UE-China sunt tot mai tensionate din cauza acțiunilor întreprinse împotriva uigurilor și a altor minorități etnice, a reprimării democrației din Hong Kong și a abordării din ce în ce mai conflictuale din strâmtoarea Taiwan; întrucât, dat fiind că actuala strategie UE-China și-a dovedit limitele, este posibil ca relațiile dintre UE și China să nu mai continue ca până acum;

L.   întrucât sancțiunile chineze împotriva deputaților în Parlamentul European au fost urmate de decizia autorităților ruse din 30 aprilie 2021 de a impune sancțiuni împotriva a opt cetățeni ai UE, printre care Președintele Parlamentului European, David Sassoli, și vicepreședinta Comisiei, Věra Jourová;

M.   întrucât, de la lansarea în 2014 a campaniei guvernului chinez intitulate „Să dăm o lovitură dură terorismului violent”, care vizează, în principal, minoritatea uigură din Xinjiang, peste un milion de persoane au fost închise în tabere de detenție, denumite centre de „reeducare politică” sau de „formare”, care alcătuiesc cel mai mare sistem de încarcerare în masă din lume; întrucât populația uigură este victima eforturilor guvernului chinez de a-i anihila identitatea unică și dreptul la existență ca populație prin tortură, dispariții forțate, supraveghere în masă, epurare culturală și religioasă, sterilizarea forțată a femeilor, violență sexuală, încălcarea drepturilor reproductive și separarea familiilor; întrucât organizațiile pentru drepturile omului au evaluat că aceste infracțiuni ar putea constitui crime împotriva umanității în temeiul dreptului internațional;

N.  întrucât reprimarea opoziției politice din Hong Kong a continuat să se înrăutățească de la rezoluția adoptată de Parlamentul European la 21 ianuarie 2021, fiind pronunțate numeroase sentințe împotriva unor activiști pro-democrație și reprezentanți politici, ca Joshua Wong, Martin Lee, Jimmy Lai, Andy Li și Lester Shum, pentru implicarea lor pașnică în proteste și, în unele cazuri, în lipsa oricărei dovezi că ar fi avut un rol activ în revolte; întrucât în luna martie a acestui an au fost introduse schimbări în sistemul electoral din Hong Kong, aceasta fiind cea mai importantă modificare a sistemului politic din Hong Kong, constând în adăugarea unei cerințe de patriotism față de continent și introducerea unei concentrări a puterii și a influenței în Comitetul Electoral din Hong Kong, ceea ce va duce la o reducere drastică a proporției reprezentanților aleși direct în Consiliul legislativ al Hong Kong-ului;

O.   întrucât zece state membre ale UE au încă în vigoare tratate de extrădare cu China, în temeiul cărora uiguri, cetățeni ai Hong Kong-ului, tibetani și dizidenți chinezi din Europa pot fi extrădați pentru a fi judecați în procese politice în China;

P.   întrucât Gui Minhai, rezident în Hong Kong și cetățean suedez, este în continuare încarcerat, în pofida numeroaselor apeluri ale Parlamentului la eliberarea sa imediată,

1.  condamnă în termenii cei mai fermi sancțiunile nefondate și arbitrare impuse de autoritățile chineze, care echivalează cu un atac la adresa libertății de exprimare, a libertății academice și a angajamentului internațional față de drepturile universale ale omului și de interpretarea lor; îndeamnă autoritățile chineze să ridice aceste sancțiuni nejustificate;

2.  își exprimă solidaritatea deplină cu deputații în Parlamentul European, cu Subcomisia pentru drepturile omului și cu toate celelalte persoane și entități afectate de sancțiunile chineze, și anume Comitetul politic și de securitate al Consiliului Uniunii Europene, deputații din parlamentele naționale, cadrele universitare din Suedia și Germania și grupurile de reflecție din Germania și Danemarca; își exprimă solidaritatea deplină cu deputații din țări terțe care au fost vizați, la rândul lor, de sancțiuni, de exemplu cei din Regatul Unit, Canada, SUA și Australia;

3.  reafirmă că libertățile fundamentale, libertatea de exprimare, libera participare la procesele decizionale, libertatea universitară și apărarea drepturilor omului sunt piloni ai democrațiilor noastre și că aceste valori nu vor fi niciodată compromise în relațiile UE-China; subliniază că tentativele de intimidare sunt inutile și că noi, deputați aleși în Parlamentul European, vom continua să denunțăm activ și fără preget încălcările drepturilor omului și ale dreptului internațional și vom îndemna UE să mențină respectarea drepturilor omului în centrul politicilor sale externe; consideră că aceste atacuri ale Chinei sunt o manifestare a rivalității sistemice în relațiile UE-China;

4.  condamnă cu fermitate această nouă încercare, precum și încercările precedente, ale actorilor statali și nestatali chinezi de a interveni în viața democratică a statelor membre și a Uniunii Europene și de a răspândi dezinformarea în dezbaterile publice; consideră că sancțiunile fac parte dintr-un efort de a impune cu forța un anume discurs despre China la nivel mondial și de a determina ce tip de discursuri și discuții pot fi permise la nivel mondial și vede acest efort drept parte a unei amenințări totalitare;

5.  își reafirmă profunda preocupare față de diversele încălcări ale drepturilor fundamentale și ale drepturilor omului din China, încălcările demnității umane, ale drepturilor la libertatea de exprimare culturală și de credință religioasă și ale libertății de exprimare, precum și ale dreptului la întrunire și asociere pașnică, și, în special, față de persecuțiile sistemice care au ca țintă populația uigură, tibetanii, mongolii și alte minorități etnice, apărătorii drepturilor omului, activiștii sociali, grupurile religioase, jurnaliștii, petiționarii și protestatarii împotriva nedreptăților, precum și față de reprimarea tot mai dură a tuturor vocilor disidente și de opoziție, mai ales în Hong Kong;

6.  reamintește poziția pe care a adoptat-o în rezoluția sa din 17 decembrie 2020, potrivit căreia încălcările din Xinjiang echivalează cu crime împotriva umanității, și evidențiază dovezile tot mai numeroase ale unor astfel de crime; îndeamnă UE și statele sale membre să își intensifice eforturile pentru a obține un sprijin internațional suficient pentru o anchetă independentă a ONU privind situația din Xinjiang; salută includerea a patru persoane din China și a unei entități din China în cadrul regimului mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului, deoarece acestea sunt responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în China; îndeamnă Comisia, Consiliul și statele membre să ia toate măsurile necesare și să utilizeze toate pârghiile de care dispun, în primul rând economice, pentru a convinge guvernul chinez să închidă taberele și să pună capăt tuturor încălcărilor drepturilor omului din Xinjiang și din alte locuri, cum ar fi Tibetul;

7.  regretă faptul că mai multe companii internaționale, în special din sectorul articolelor de îmbrăcăminte și al textilelor, au fost supuse unui boicot extins și larg răspândit după ce și-au exprimat preocuparea în legătură cu rapoartele privind munca silnică din Xinjiang și au luat decizia de a reduce legăturile lanțului de aprovizionare cu Xinjiang și condamnă cu fermitate constrângerea politică agresivă exercitată împotriva lor de guvernul chinez; își reiterează solicitarea adresată Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă de a finaliza rapid o consiliere comercială în sectorul distribuției comerciale, cu îndrumări pentru întreprinderi despre expunerea la riscul de a exploata munca silnică a uigurilor, și de a oferi sprijin pentru a identifica urgent surse de aprovizionare alternative;

8.  este preocupat de faptul că măsurile de retorsiune împotriva instituțiilor UE și ale statelor membre și împotriva activității lor din domeniul drepturilor omului fac parte dintr-o strategie deliberată de slăbire a drepturilor omului la nivel internațional și de redefinire a acestor drepturi astfel încât să fie golite, în cele din urmă, de sensul lor inițial; regretă că abordarea adoptată și instrumentele utilizate până în prezent de UE nu au condus la progrese concrete în ceea ce privește situația drepturilor omului din China, care n-a făcut decât să se deterioreze în ultimul deceniu; îndeamnă Comisia să elaboreze și să aplice o strategie globală a UE prin care să se garanteze că în China se fac progrese reale în domeniul drepturilor omului;

9.  consideră că măsurile de retorsiune impuse de China, care nu se bazează pe dreptul internațional, constituie un regres important în relațiile UE-China; consideră că este esențial ca UE și toate instituțiile sale să fie unite împotriva acestui atac la adresa democrației europene și în apărarea valorilor noastre comune; invită președinții Consiliului și Comisiei să prezinte o declarație clară potrivit căreia contrasancțiunile impuse de China împotriva unor politicieni aleși nu vor fi tolerate; consideră că este oportun și necesar ca VP/ÎR și statele membre ale UE să ridice această problemă în schimburile bilaterale cu omologii lor chinezi la toate nivelurile și solicită ca Parlamentul să fie informat cu privire la aceste eforturi;

10.  adoptă poziția potrivit căreia orice examinare a Acordului cuprinzător UE-China privind investițiile (ACI), precum și orice discuție despre ratificarea sa de către Parlamentul European sunt înghețate în mod justificat cât timp sunt în vigoare sancțiunile impuse de China; solicită Chinei să ridice sancțiunile înainte ca Parlamentul să se poată ocupa de ACI, fără a aduce atingere rezultatului final al procesului de ratificare al ACI; speră ca Comisia să se consulte cu Parlamentul înainte de a lua orice măsură legată de încheierea și semnarea ACI; invită Comisia să utilizeze dezbaterea privind ICA ca pârghie pentru a îmbunătăți protecția drepturilor omului și sprijinul pentru societatea civilă din China și reamintește Comisiei că Parlamentul va ține seama de situația drepturilor omului din China, inclusiv din Hong Kong, atunci când i se solicită aprobarea ICA;

11.  subliniază necesitatea urgentă de a reechilibra relațiile dintre UE și China prin adoptarea unui set de măsuri autonome, printre care: o legislație împotriva efectelor de denaturare ale subvențiilor străine pe piața internă; un instrument internațional de achiziții publice; o legislație privind lanțul de aprovizionare cu cerințe obligatorii de diligență necesară, care să prevadă și interzicerea importurilor de bunuri produse prin muncă silnică; un regulament îmbogățit și mai strict privind controlul investițiilor străine în UE; un instrument eficace de combatere a constrângerii; alte măsuri specifice în temeiul regimului global de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului, după caz, pentru a răspunde în continuare la măsurile represive din Xinjiang și Hong Kong și a urmări să determine China să pună capăt tuturor încălcărilor; abordarea corespunzătoare a amenințărilor chineze la adresa securității cibernetice și a programului de fuziune între aplicațiile civile și militare;

12.  îndeamnă guvernul chinez să ratifice și să pună în aplicare Convenția nr. 29 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind munca forțată, Convenția nr. 105 privind abolirea muncii forțate, Convenția nr. 87 privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical și Convenția nr. 98 privind dreptul de organizare și negociere colectivă; îndeamnă China să ratifice Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice;

13.  face apel la autoritățile din China și din Hong Kong să restabilească încrederea în procesul democratic din Hong Kong și să pună capăt imediat persecutării celor care promovează valorile democratice; regretă lipsa de unitate din Consiliul UE în ceea ce privește adoptarea unor măsuri ca răspuns la reprimarea democrației în Hong Kong; îndeamnă VP/ÎR și Consiliul să propună și să adopte concluzii privind Hong Kong-ul, chiar și în lipsa unui sprijin unanim, și solicită suspendarea tratatelor de extrădare încheiate de statele membre cu China;

14.  subliniază necesitatea de a institui un sistem pentru a verifica dacă entitățile care își desfășoară activitatea pe piața internă a UE sunt implicate direct sau indirect în încălcările drepturilor omului din Xinjiang și de a introduce măsuri legate de comerț, cum ar fi excluderea de la achizițiile publice și alte sancțiuni; insistă asupra faptului că achizițiile de tehnologie folosite în scopuri de exploatare în situații în care se încalcă drepturile omului ar trebui să fie prevenite în UE la toate nivelurile și în toate instituțiile UE;

15.  invită Consiliul European să adopte o poziție fermă împotriva sancțiunilor chineze și să adopte concluzii în această privință; consideră că aceste sancțiuni, precum și evoluția negativă și deteriorarea situației din China și în privința Chinei ca actor internațional, ar trebui să se reflecte corespunzător și să primească un răspuns în urma reexaminării în curs a comunicării comune intitulate „ UE-China O perspectivă strategică”, pentru a se trece la o strategie UE-China mai asertivă în scopul la care să se ralieze toate statele membre;

16.  invită UE să își intensifice coordonarea și cooperarea cu SUA în cadrul unui dialog transatlantic privind China, inclusiv în ceea ce privește o abordare coordonată a măsurilor de combatere a încălcărilor drepturilor omului, și solicită ca acest dialog să confere o puternică dimensiune parlamentară;

17.  consideră că alte acorduri comerciale și de investiții cu partenerii regionali, printre care Taiwan, nu ar trebui să aibă de suferit din cauza suspendării ratificării ACI;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii Populare Chineze.

(1) Texte adoptate, P9_TA(2021)0027.
(2) Texte adoptate, P9_TA(2020)0375.
(3) JO C 369, 11.10.2018, p. 156.
(4) Texte adoptate, P9_TA(2021)0012.
(5) JO L 99I, 22.3.2021, p. 1.
(6) JO L 99I, 22.3.2021, p. 25.

Ultima actualizare: 9 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate