Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/2703(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0276/2021

Podneseni tekstovi :

B9-0276/2021

Rasprave :

PV 18/05/2021 - 2
CRE 18/05/2021 - 2

Glasovanja :

PV 20/05/2021 - 20

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0257

Usvojeni tekstovi
PDF 126kWORD 44k
Četvrtak, 20. svibnja 2021. - Bruxelles
Pravo na obavješćivanje Parlamenta o trenutačnoj procjeni nacionalnih planova za oporavak i otpornost
P9_TA(2021)0257B9-0276/2021

Rezolucija Europskog parlamenta od 20. svibnja 2021. o pravu Parlamenta na informacije o tekućem ocjenjivanju nacionalnih planova za oporavak i otpornost (2021/2703(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost(1) (Uredba o Mehanizmu za oporavak i otpornost),

–  uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Uredba o Mehanizmu za oporavak i otpornost donesena u redovnom zakonodavnom postupku;

B.  budući da je Mehanizam za oporavak i otpornost dosad najveći instrument u pogledu iznosa i načina financiranja;

C.  budući da su demokratska kontrola i parlamentarni nadzor provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost mogući samo uz potpuno sudjelovanje Parlamenta u svim fazama;

D.  budući da je člankom 26. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost propisan dijalog o oporavku i otpornosti kako bi se osigurala veća transparentnost i odgovornost te kako bi Komisija pružila Parlamentu informacije o, među ostalim, planovima država članica za oporavak i otpornost te njihovoj ocjeni;

E.  budući da Parlament može izraziti svoja stajališta o pitanjima obuhvaćenima dijalogom o oporavku i otpornosti, među ostalim u rezolucijama i razmjenama s Komisijom, te budući da Komisija mora uzeti ta stajališta u obzir;

F.  budući da Parlament može pozvati Komisiju da dostavi informacije o trenutačnom stanju ocjene nacionalnih planova za oporavak i otpornost u kontekstu dijaloga o oporavku i otpornosti;

G.  budući da su države članice u pravilu trebale dostaviti svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost Komisiji do 30. travnja 2021.;

H.  budući da je do danas 18 država članica dostavilo Komisiji svoje planove za oporavak i otpornost;

I.  budući da Komisija mora ocijeniti svaki nacionalni plan za oporavak i otpornost u roku od dva mjeseca od njegova podnošenja;

J.  budući da je Komisija podijelila podnesene nacionalne planove za oporavak i otpornost s Parlamentom i Vijećem;

K.  budući da je Parlament na plenarnoj sjednici 11. ožujka 2021. održao raspravu na temu „Poštovanje načela partnerstva u pripremi i provedbi nacionalnih planova za oporavak i otpornost te jamčenje dobrog upravljanja potrošnjom”;

L.  budući da su 20. siječnja 2021. Odbor regija i Vijeće europskih općina i regija objavili rezultate ciljanog savjetovanja pod naslovom „Sudjelovanje općina, gradova i regija u pripremi nacionalnih planova za oporavak i otpornost”;

1.  pozdravlja nastojanja Komisije da osigura brzo donošenje relevantnih provedbenih odluka Vijeća povezanih s nacionalnim planovima za otpornost i oporavak do ljeta te njezinu kontinuiranu suradnju s državama članicama kako bi im pomogla da isporuče kvalitetne planove;

2.  podsjeća Komisiju da ispuni svoje obveze utvrđene u Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost te pruži Parlamentu sve relevantne informacije o trenutačnom stanju provedbe Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost te da uzme u obzir sve elemente koji proizlaze iz stajališta izraženih u okviru dijaloga o oporavku i otpornosti, uključujući stajališta koja su izrazili relevantni odbori i stajališta izražena u rezolucijama na plenarnoj sjednici;

3.  smatra da, kako bi se osigurali prikladna demokratska kontrola i parlamentarni nadzor nad provedbom Mehanizma za oporavak i otpornost te veća transparentnost i demokratska odgovornost, Komisija mora redovito izvješćivati Parlament, usmeno i pismeno, o stanju ocjene nacionalnih planova za oporavak i otpornost; ističe da, u skladu s Uredbom o Mehanizmu za oporavak i otpornost, Parlament ima pravo dobivati takve informacije u kontekstu dijaloga o oporavku i otpornosti;

4.  poziva Komisiju da dostavi sve relevantne popratne informacije te sažetak reformi i ulaganja navedenih u podnesenim planovima koji se odnose na područje primjene temeljeno na šest stupova (uključujući opće i specifične ciljeve i horizontalna načela) te 11 kriterija za ocjenjivanje utvrđenih u Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost;

5.  ponovno ističe da Parlament očekuje da će informacije biti dostavljene u lako razumljivom i usporedivom obliku, uključujući sve postojeće prijevode dokumenata koje su dostavile države članice;

6.  smatra da dijeljenje preliminarnih ocjena planova ne predodređuje ishod postupka; vjeruje da bi se time poboljšao dijalog o oporavku i otpornosti jer je većina nacionalnih planova za oporavak i otpornost u trenutku podnošenja već u vrlo visokom stupnju zrelosti i izgledno je da će biti odobreni;

7.  uvjeren je da je potrebna potpuna transparentnost i odgovornost Komisije kako bi se osigurali i poboljšali demokratski legitimitet i prihvaćanje Mehanizma za oporavak i otpornost među građanima;

8.  podsjeća na to da je u članku 18. stavku 4. točki (q) Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost propisano da bi nacionalni planovi za oporavak i otpornost trebali sadržavati „sažetak postupka savjetovanja, provedenog u skladu s nacionalnim pravnim okvirom, s lokalnim i regionalnim vlastima, socijalnim partnerima, organizacijama civilnog društva, organizacijama mladih i drugim relevantnim dionicima, te način na koji je doprinos dionika uzet u obzir u planu za oporavak i otpornost”; poziva Komisiju da potakne države članice da se savjetuju sa svim nacionalnim dionicima i osiguraju sudjelovanje civilnog društva i lokalnih i regionalnih vlasti u provedbi planova te posebice u njihovu praćenju i da osiguraju savjetovanja za moguće buduće izmjene ili nove planove;

9.  poziva Komisiju da osigura potpunu transparentnost u pogledu vremenskog okvira za donošenje delegiranih akata povezanih s Uredbom o Mehanizmu za oporavak i otpornost, konkretno delegiranih akata o tablici pokazatelja za oporavak i otpornost te metodi za izvješćivanje o socijalnim izdacima, uključujući za djecu i mlade, te da uzme u obzir relevantne elemente dijaloga o oporavku i otpornosti; k tome, poziva na brzo donošenje tih delegiranih akata prije ljetne stanke;

10.  poziva Komisiju da osigura da prije ocjene ostvarivanja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti dogovorenih u provedbenoj odluci Vijeća i nacionalnim planovima za oporavak i otpornost Parlament dobije preliminarne zaključke o ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, kako je propisano u članku 25. stavku 4. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost;

11.  podsjeća Vijeće da se „relevantni ishodi rasprava održanih u pripremnim tijelima Vijeća dijele s nadležnim odborom Europskog parlamenta”;

12.  poziva Komisiju da nastavi primjenjivati otvoren, transparentan i konstruktivan pristup tijekom dijaloga o oporavku i otpornosti;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Europskom vijeću i Komisiji.

(1) SL L 57, 18.2.2021., str. 17.

Posljednje ažuriranje: 9. rujna 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti