Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0001B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0083/2021

Předložené texty :

A9-0083/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/06/2021 - 2
PV 08/06/2021 - 19

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0269

Přijaté texty
PDF 133kWORD 45k
Úterý, 8. června 2021 - Štrasburk
Následné změny systému ETIAS: systém ECRIS-TCN ***I
P9_TA(2021)0269A9-0083/2021
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0003),

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. února 2021 povolit Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci rozdělit výše zmíněný návrh Komise a vypracovat na tomto základu dvě samostatné legislativní zprávy;

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 82 odst. 1 písm. d) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0025/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 31. března 2021 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9‑0083/2021),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se mění nařízení (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení
P9_TC1-COD(2019)0001B

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2021/1151.)

Poslední aktualizace: 8. října 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí