Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/0001B(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0083/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0083/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 08/06/2021 - 2
PV 08/06/2021 - 19

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0269

Elfogadott szövegek
PDF 128kWORD 46k
2021. június 8., Kedd - Strasbourg
Az ETIAS szükséges módosításai: ECRIS-TCN ***I
P9_TA(2021)0269A9-0083/2021
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2021. június 8-i jogalkotási állásfoglalása az (EU) 2019/816 és az (EU) 2019/818 rendeletnek az egyéb uniós információs rendszerekhez az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer céljából való hozzáférésre vonatkozó feltételek megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0003),

–  tekintettel az Elnökök Értekezlete 2021. február 11-i határozatára, miszerint engedélyezi az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság számára, hogy felossza a fent említett bizottsági javaslatot, és két különálló jogalkotási jelentést készítsen az alapján,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (2) bekezdésének d) pontjára és 82. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0025/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2021. március 31-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-0083/2021),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. június 8-án került elfogadásra az (EU) 2019/816 és az (EU) 2019/818 rendeletnek az egyéb uniós információs rendszerekhez az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer céljából való hozzáférésre vonatkozó feltételek megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2019)0001B

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/1151 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2021. október 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat