Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0001B(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0083/2021

Teksty złożone :

A9-0083/2021

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/06/2021 - 2
PV 08/06/2021 - 19

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0269

Teksty przyjęte
PDF 133kWORD 44k
Wtorek, 8 czerwca 2021 r. - Strasburg
Zmiany następcze w ETIAS: system ECRIS-TCN ***I
P9_TA(2021)0269A9-0083/2021
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 2019/816 i (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE na potrzeby europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2019)0003),

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 11 lutego 2021 r. upoważniającą Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do rozdzielenia wyżej wymienionego wniosku Komisji Europejskiej i do sporządzenia na jego podstawie dwóch odrębnych sprawozdań ustawodawczych,

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 82 ust. 1 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0025/2019),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 31 marca 2021 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0083/2021),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 czerwca 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2019/816 oraz (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż
P9_TC1-COD(2019)0001B

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2021/1151.)

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności