Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0001B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0083/2021

Texte depuse :

A9-0083/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2021 - 2
PV 08/06/2021 - 19

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0269

Texte adoptate
PDF 124kWORD 45k
Marţi, 8 iunie 2021 - Strasbourg
Modificări care decurg în urma ETIAS: sistemul ECRIS-TCN ***I
P9_TA(2021)0269A9-0083/2021
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 iunie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/816 și (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la alte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0003),

–  având în vedere decizia Conferinței președinților din 11 februarie 2021 de a autoriza Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să împartă propunerea Comisiei menționată anterior și să întocmească două rapoarte legislative separate în temeiul acesteia,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (1) litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0025/2019),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 31 martie 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0083/2021),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 8 iunie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/816 și (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la alte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile
P9_TC1-COD(2019)0001B

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/1151.)

Ultima actualizare: 8 octombrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate