Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/2680(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0315/2021

Podneseni tekstovi :

B9-0315/2021

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0270

Usvojeni tekstovi
PDF 121kWORD 44k
Utorak, 8. lipnja 2021. - Strasbourg
Neulaganje prigovora na delegirani akt: produljenje prijelaznog razdoblja iz članka 89. stavka 1. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012
P9_TA(2021)0270B9-0315/2021

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 6. svibnja 2021. o produljenju prijelaznog razdoblja iz članka 89. stavka 1. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2021)3114 - 2021/2680(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2021)3114),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 12. svibnja 2021. kojim se od Parlamenta traži da izjavi da neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku upućeno predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 3. lipnja 2021.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju(1), a posebno njezin članak 85. stavak 2. i članak 82. stavak 6.,

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir da tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 8. lipnja 2021., nisu uloženi prigovori,

A.  budući da se u članku 89. stavku 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 predviđa da se u prijelaznom razdoblju do 18. lipnja 2021. obveza poravnanja iz članka 4. te uredbe ne primjenjuje na ugovore o OTC izvedenicama kojima se objektivno mjerljivo smanjuju investicijski rizici koji se izravno odnose na financijsku solventnost mirovinskih sustava ni na subjekte osnovane radi isplate naknade članovima mirovinskih sustava u slučaju neispunjavanja obveza; budući da je to prijelazno razdoblje uvedeno kako bi se izbjegao nepovoljan učinak koji bi središnje poravnanje ugovora o izvedenicama imalo na mirovine budućih umirovljenika te kako bi se omogućilo vrijeme potrebno za izradu prihvatljivih tehničkih rješenja potrebnih mirovinskim sustavima za prijenos gotovinskih i negotovinskih kolaterala kao varijacijskih iznosa nadoknade;

B.  budući da se člankom 85. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012 Komisija se ovlašćuje da to prijelazno razdoblje dvaput produlji, svaki put za godinu dana, ako zaključi da još nisu izrađena takva prihvatljiva tehnička rješenja te da središnje poravnanje ugovora o izvedenicama i dalje nepovoljno utječe na mirovine budućih umirovljenika;

C.  budući da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) u svojem izvješću iz prosinca 2020. preporučilo Komisiji produljenje izuzeća za jednu godinu, čime bi se središnjim drugim ugovornim stranama osiguralo dodatno razdoblje za poboljšanje modela pristupa s ciljem veće dostupnosti za mirovinske sustave te istodobno izbjegla situacija u kojoj se obveza poravnanja za mirovinske sustave uvodi zbog dinamike tržišta prouzročene pandemijom bolesti COVID-19;

D.  budući da s obzirom na izvješće ESMA-e Komisija smatra da je zaista potrebno produljiti prijelazno razdoblje za godinu dana kako bi se predviđena rješenja mogla usavršiti i dodatno poboljšati;

E.  budući da je Komisija stoga donijela delegiranu uredbu kojom se prijelazno razdoblje produljuje do 18. lipnja 2022.;

F.  budući da bi ta delegirana uredba trebala hitno stupiti na snagu kako bi se mirovinskim sustavima Unije pružila sigurnost koja im je potrebna u pogledu izuzeća od obveze središnjeg poravnanja;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 8. listopada 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti