Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2021/2680(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0315/2021

Előterjesztett szövegek :

B9-0315/2021

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0270

Elfogadott szövegek
PDF 121kWORD 44k
2021. június 8., Kedd - Strasbourg
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a 648/2012/EU rendelet 89. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett átmeneti időszak meghosszabbítása
P9_TA(2021)0270B9-0315/2021

Az Európai Parlament határozata a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 89. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett átmeneti időszak meghosszabbításáról szóló, 2021. május 6-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2021)3114 - 2021/2680(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2021)3114),

–  tekintettel a Bizottság 2021. május 12-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2021. június 3-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 85. cikke (2) bekezdésére és 82. cikke (6) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 111. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik franciabekezdésében említett határidőn belül – amely 2021. június 8-án járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel a 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az említett rendelet 4. cikkében megállapított elszámolási kötelezettség a 2021. június 18-ig tartó átmeneti időszakban nem alkalmazandó azokra a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre, amelyek objektíven mérhető módon csökkentik azokat a befektetési kockázatokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a nyugdíjkonstrukció-rendszerek és a nyugdíjkonstrukció-rendszerek tagjait az ilyen rendszerek nemteljesítése esetén illető kártérítés nyújtására létrehozott szervezetek fizetőképességéhez; mivel ezt az átmeneti időszakot azért vezették be, hogy a származtatott ügyletek központi elszámolása ne gyakoroljon kedvezőtlen hatást a jövőbeli nyugdíjasok nyugellátására, továbbá, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a számlapénzben és nem számlapénzben, változó biztosítékeszközként nyújtott biztosítékok nyugdíjkonstrukció-rendszerek általi átalakítására vonatkozó életképes technikai megoldások kidolgozására;

B.  mivel a 648/2012/EU rendelet 85. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy az említett átmeneti időszakot két alkalommal, minden egyes alkalommal egy évvel meghosszabbítsa, ha arra a következtetésre jut, hogy még nem dolgoztak ki életképes technikai megoldást, és hogy a származtatott ügyletek központi elszámolása továbbra is kedvezőtlen hatást gyakorolna a jövőbeli nyugdíjasok nyugellátására;

C.  mivel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 2020. decemberi jelentésében azt ajánlotta a Bizottságnak, hogy hosszabbítsa meg a mentességet egy évvel, ezáltal több időt biztosítva a központi szerződő feleknek hozzáférési modelljeik finomítására annak érdekében, hogy azok szélesebb körben elérhetővé váljanak a nyugdíjkonstrukció-rendszerek számára, és ezzel egyidejűleg elkerüljék azt a helyzetet, hogy a Covid19 piaci dinamikája után elszámolási kötelezettséget vezessenek be a nyugdíjkonstrukció-rendszerekre vonatkozóan;

D.  mivel a Bizottság – figyelembe véve az ESMA jelentését – megállapítja, hogy valóban szükség van az átmeneti időszak egy évvel történő meghosszabbítására a tervezett megoldások kidolgozása és további pontosítása céljából;

E.  mivel a Bizottság ezért elfogadta a felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely 2022. június 18-ig meghosszabbítja az átmeneti időszakot;

F.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie annak érdekében, hogy biztosítsa az uniós nyugdíjkonstrukció-rendszerek számára a központi elszámolás alóli mentességhez szükséges biztonságot;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

Utolsó frissítés: 2021. október 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat