Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2680(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0315/2021

Pateikti tekstai :

B9-0315/2021

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0270

Priimti tekstai
PDF 121kWORD 40k
Antradienis, 2021 m. birželio 8 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto pereinamojo laikotarpio pratęsimas
P9_TA(2021)0270B9-0315/2021

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2021 m. gegužės 6 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo pratęsiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas pereinamasis laikotarpis (C(2021)3114 - 2021/2680(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2021)3114),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2021 m. gegužės 12 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2021 m. birželio 3 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų(1), ypač į jo 85 straipsnio 2 dalį ir 82 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2021 m. birželio 8 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pereinamuoju laikotarpiu iki 2021 m. birželio 18 d. to reglamento 4 straipsnyje nustatyta tarpuskaitos prievolė netaikoma ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurias galima objektyviai įvertinti kaip mažinančias investavimo riziką, tiesiogiai susijusią su pensijų sistemos įstaigų finansiniu mokumu, ir subjektams, įsteigtiems siekiant pensijų sistemos įstaigos įsipareigojimų neįvykdymo atveju teikti kompensacijas tokių pensijų sistemos įstaigų nariams; kadangi tas pereinamasis laikotarpis buvo nustatytas siekiant išvengti neigiamo išvestinių finansinių priemonių sutarčių centrinės tarpuskaitos poveikio būsimų pensininkų pensinėms išmokoms ir suteikti laiko parengti perspektyvius techninius sprendimus, kad pensijų sistemos įstaigos galėtų perkelti piniginį ir nepiniginį įkaitą kaip kintamąsias garantines įmokas;

B.  kadangi pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 85 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą Komisija įgaliojama du kartus, kiekvieną kartą vieniems metams, pratęsti tą pereinamąjį laikotarpį, jei ji padaro išvadą, kad tokie perspektyvūs techniniai sprendimai dar neparengti ir kad neigiamas išvestinių finansinių priemonių sutarčių centrinės tarpuskaitos poveikis būsimų pensininkų pensinėms išmokoms išliko;

C.  kadangi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) savo 2020 m. gruodžio mėn. ataskaitoje rekomendavo Komisijai pratęsti išimties galiojimą vieniems metams ir taip suteikti pagrindinėms sandorio šalims papildomo laiko savo prieigos modeliams patobulinti, kad jie taptų plačiau prieinami pensijų sistemos įstaigoms, ir kartu išvengti situacijos, kai tarpuskaitos prievolė pensijų sistemos įstaigoms būtų įvedama po COVID-19 rinkos dinamikos;

D.  kadangi Komisija, atsižvelgdama į ESMA ataskaitą, laikosi nuomonės, kad pereinamąjį laikotarpį iš tiesų būtina metams pratęsti, kad numatomus sprendimus būtų galima gerai apgalvoti ir dar patobulinti;

E.  kadangi dėl šios priežasties Komisija priėmė deleguotąjį reglamentą, kuriuo pereinamasis laikotarpis pratęsiamas iki 2022 m. birželio 18 d.;

F.  kadangi šis deleguotasis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka, kad Sąjungos pensijų sistemos įstaigoms būtų užtikrintas tikrumas, kurio joms reikia dėl centrinės tarpuskaitos išimties;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

Atnaujinta: 2021 m. spalio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika