Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/2680(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0315/2021

Iesniegtie teksti :

B9-0315/2021

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0270

Pieņemtie teksti
PDF 122kWORD 43k
Otrdiena, 2021. gada 8. jūnijs - Strasbūra
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 1. punkta pirmajā daļā minēto pārejas perioda pagarināšana
P9_TA(2021)0270B9-0315/2021

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2021. gada 6. maija deleģēto regulu, ar ko pagarina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 1. punkta pirmajā daļā minēto pārejas periodu (C(2021)3114 – 2021/2680(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2021)3114),

–  ņemot vērā Komisijas 2021. gada 12. maija vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2021. gada 3. jūnija vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem(1), un jo īpaši tās 85. panta 2. punktu un 82. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2021. gada 8. jūnijā,

A.  tā kā Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 1. punktā paredzēts, ka pārejas periodā līdz 2021. gada 18. jūnijam minētās regulas 4. pantā noteiktais tīrvērtes pienākums neattiecas uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuri objektīvi mērāmā veidā samazina ieguldījumu riskus, kas tieši saistīti ar pensiju shēmu mehānismu (PSM) maksātspēju, un vienībām, kuras izveidotas, lai nodrošinātu šādu PSM dalībniekiem kompensācijas saistību neizpildes gadījumos; tā kā šāds pārejas periods tika ieviests, lai novērstu atvasināto instrumentu līgumu centralizētas tīrvērtes negatīvo ietekmi uz nākotnes pensionāru pensijas pabalstiem un lai dotu laiku izstrādāt īstenojamus tehniskus risinājumus par naudas un nenaudas nodrošinājumu, ko PSM pārved kā mainīgo drošības rezervi;

B.  tā kā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 85. panta 2. punkta trešo daļu Komisija tiek pilnvarota pagarināt minēto pārejas periodu divas reizes, katru reizi par vienu gadu, ja Komisija secina, ka šādi īstenojami tehniski risinājumi vēl nav izstrādāti un ka atvasināto instrumentu līgumu centralizētas tīrvērtes negatīvā ietekme uz nākotnes pensionāru pensijas pabalstiem nav mainījusies;

C.  tā kā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) savā 2020. gada decembra ziņojumā ieteica Komisijai pagarināt atbrīvojumu par vienu gadu, tādējādi dodot centrālajiem darījumu partneriem papildu laiku pilnveidot savus piekļuves modeļus, lai tie kļūtu plašāk pieejami PSM, un vienlaikus izvairīties no situācijas, kad tīrvērtes pienākums attiecībā uz PSM tiek ieviests pēc Covid-19 ietekmes uz tirgu;

D.  tā kā Komisija, ņemot vērā EVTI ziņojumu, uzskata, ka pārejas periods patiešām ir jāpagarina par vienu gadu, lai paredzētie risinājumi būtu gatavi un tiktu vēl vairāk uzlaboti;

E.  tā kā tāpēc Komisija ir pieņēmusi deleģēto regulu, ar ko pārejas periodu pagarina līdz 2022. gada 18. jūnijam;

F.  tā kā deleģētajai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, lai nodrošinātu Savienības PSM nepieciešamo noteiktību attiecībā uz centralizētās tīrvērtes atbrīvojumu,

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 8. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika