Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2680(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0315/2021

Texte depuse :

B9-0315/2021

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0270

Texte adoptate
PDF 117kWORD 43k
Marţi, 8 iunie 2021 - Strasbourg
Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: prelungirea perioadei de tranziție menționate la articolul 89 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 648/2012
P9_TA(2021)0270B9-0315/2021

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 6 mai 2021 de prelungire a perioadei de tranziție menționate la articolul 89 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2021)3114 - 2021/2680(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2021)3114),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 12 mai 2021 prin care aceasta solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 3 iunie 2021,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții(1), în special articolul 85 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (6),

–  având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere că nicio obiecție nu a fost ridicată în termenul prevăzut la articolul 111 alineatul (6) liniuțele a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, termen care a expirat la 8 iunie 2021,

A.  întrucât articolul 89 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 prevede că, pentru o perioadă de tranziție care se încheie la 18 iunie 2021, obligația de compensare prevăzută la articolul 4 din regulamentul respectiv nu se aplică contractelor derivate extrabursiere care au efectul, măsurabil în mod obiectiv, de a reduce riscurile investițiilor care sunt direct legate de solvabilitatea financiară a sistemelor de pensii și nici entităților instituite pentru a oferi despăgubiri membrilor acestor sisteme de pensii în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată; întrucât această perioadă de tranziție a fost introdusă pentru a se evita efectul negativ al compensării la nivel central a contractelor derivate asupra prestațiilor de pensie ale viitorilor pensionari și pentru a lăsa timp astfel încât să se dezvolte soluții tehnice viabile pentru transferul de către sistemele de pensii a garanțiilor în numerar și a garanțiilor nemonetare ca marje de variație;

B.  întrucât articolul 85 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 împuternicește Comisia să prelungească perioada de tranziție de două ori, de fiecare dată cu un an, în cazul în care Comisia concluzionează că nu au fost încă dezvoltate astfel de soluții tehnice viabile și că efectul negativ al compensării la nivel central a contractelor derivate asupra prestațiilor de pensie ale viitorilor pensionari rămâne neschimbat;

C.  întrucât Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a recomandat Comisiei, în raportul său din decembrie 2020, să prelungească derogarea cu un an, oferind astfel CPC mai mult timp pentru a-și perfecționa modelele de acces astfel încât să fie disponibile pe scară largă pentru sistemele de pensii și, în același timp, evitând situația în care este introdusă obligația de compensare pentru sistemele de pensii în urma dinamicii pieței provocate de pandemia de COVID-19;

D.  întrucât Comisia, ținând seama de raportul ESMA, este de părere că este într-adevăr necesar să se prelungească perioada de tranziție cu un an, astfel încât soluțiile avute în vedere să poată ajunge la maturitate și să poată fi îmbunătățite în continuare;

E.  întrucât, prin urmare, Comisia a adoptat regulamentul delegat care prelungește perioada de tranziție până la 18 iunie 2022;

F.  întrucât regulamentul delegat ar trebui să intre în vigoare de urgență pentru a oferi sistemelor de pensii din Uniune certitudinea de care au nevoie în legătură cu derogarea privind compensarea centrală;

1.  declară că nu formulează obiecții la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

Ultima actualizare: 8 octombrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate