Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0258(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0196/2021

Внесени текстове :

A9-0196/2021

Разисквания :

PV 07/06/2021 - 22
PV 08/06/2021 - 20
CRE 08/06/2021 - 20

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0271

Приети текстове
PDF 119kWORD 43k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург
Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол ***II
P9_TA(2021)0271A9-0196/2021

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2021 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (07234/1/2021 – C9-0196/2021 – 2018/0258(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (07234/1/2021 – C9‑0196/2021),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0474),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A9-0196/2021),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като бъде направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 67.
(2) OВ C 158, 30.4.2021 г., стр. 133.

Последно осъвременяване: 8 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност