Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0258(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0196/2021

Pateikti tekstai :

A9-0196/2021

Debatai :

PV 07/06/2021 - 22
PV 08/06/2021 - 20
CRE 08/06/2021 - 20

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0271

Priimti tekstai
PDF 122kWORD 43k
Antradienis, 2021 m. birželio 8 d. - Strasbūras
Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės nustatymas ***II
P9_TA(2021)0271A9-0196/2021

2021 m. birželio 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą (07234/1/2021 – C9-0196/2021 – 2018/0258(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (07234/1/2021 – C9-0196/2021),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į savo per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0474),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9-0196/2021),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 62, 2019 2 15, p. 67.
(2) OL C 158, 2021 4 30, p. 133.

Atnaujinta: 2021 m. spalio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika