Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0258(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0196/2021

Ingivna texter :

A9-0196/2021

Debatter :

PV 07/06/2021 - 22
PV 08/06/2021 - 20
CRE 08/06/2021 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0271

Antagna texter
PDF 112kWORD 43k
Tisdagen den 8 juni 2021 - Strasbourg
Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***II
P9_TA(2021)0271A9-0196/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juni 2021 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (07234/1/2021 – C9-0196/2021 – 2018/0258(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (07234/1/2021– C9‑0196/2021),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0474),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A9-0196/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att akten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 67.
(2) EUT C 158, 30.4.2021, s. 133.

Senaste uppdatering: 8 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy