Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 137kWORD 53k
2021. június 9., Szerda - Strasbourg
Uniós digitális Covid-igazolvány – uniós polgárok ***I
P9_TA(2021)0273
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2021. június 9-i jogalkotási állásfoglalása a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (digitális zöldigazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2021)0130 – C9-0104/2021 – 2021/0068(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0130),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 21. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0104/2021),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2021. április 27-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2021. május 21-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 163. cikkére,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(2);

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) Ez az álláspont lép a 2021. április 29-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0145).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. június 9-én került elfogadásra a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2021)0068

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/953 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata

„A Bizottság egyetért azzal, hogy a megfizethető és elérhető Covid19-oltóanyagok, valamint SARS-CoV-2 fertőzés kimutatására alkalmas tesztek kulcsfontosságúak a Covid19-világjárvány elleni küzdelemben. Tekintettel arra, hogy az (EU) 2021/953 és az (EU) 2021/954 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálybalépésekor még nem a teljes lakosság lesz beoltva, az Európán belüli szabad mozgás és mobilitás megkönnyítése szempontjából lényeges, hogy elérhetők legyenek megfizethető és széles körben rendelkezésre álló tesztelési lehetőségek.

A tagállamok tesztelési kapacitásainak megerősítése érdekében a Bizottság a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretein belül már igénybe vett forrásokat antigén gyorstesztek beszerzéséhez, és egy több mint fél milliárd antigén gyorstesztre vonatkozó közös közbeszerzést is elindított. A Vöröskereszt Nemzetközi Szövetsége a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközből származó finanszírozás felhasználásával szintén támogatja a tagállamokat a tesztelési kapacitás növelésében.

A megfizethető tesztek elérhetőségének további támogatása érdekében, különösen azon személyek esetében, akik napi rendszerességgel vagy gyakran lépik át a határt azzal a céllal, hogy munkába vagy iskolába menjenek, közeli hozzátartozóikat meglátogassák, orvosi ellátást vegyenek igénybe vagy szeretteiket gondozzák, a Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy 100 millió EUR összegű kiegészítő finanszírozást mozgósít a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében olyan, a SARS-CoV-2 fertőzés kimutatására alkalmas tesztek beszerzésére, amelyek megfelelnek az (EU) 2021/953 rendelet szerinti tesztigazolványok kibocsátására vonatkozó feltételeknek. Szükség esetén – a költségvetési hatóság jóváhagyásával – több mint 100 millió EUR összegű további forrás mobilizálható.”

Utolsó frissítés: 2021. október 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat