Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 129kWORD 44k
2021. június 10., Csütörtök - Strasbourg
Átmeneti rendelkezések a Covid19-válság hatásainak kezelése érdekében (az (EU) 2016/1628 rendelet módosítása) ***I
P9_TA(2021)0281
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2021. június 10-i jogalkotási állásfoglalása a Covid19-válság hatásainak kezelése érdekében az (EU) 2016/1628 rendeletnek az egyes, 56 kW és 130 kW közötti, valamint 300 kW-nál nagyobb teljesítményű motorral felszerelt gépekre vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2021)0254 – C9-0185/2021 – 2021/0129(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0254),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0185/2021),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2021. június 9-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2021. június 2-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 163. cikkére,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. június 10-én került elfogadásra a Covid19-válság hatásainak kezelése érdekében az (EU) 2016/1628 rendeletnek bizonyos, 56 kW vagy annál nagyobb és 130 kW-nál kisebb, valamint 300 kW vagy annál nagyobb teljesítménytartományba tartozó motorokkal felszerelt gépekre vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2021)0129

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/1068 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2021. október 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat