Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2692(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0306/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/06/2021 - 16
PV 10/06/2021 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0283

Texte adoptate
PDF 146kWORD 48k
Joi, 10 iunie 2021 - Strasbourg
Răspunsul la provocarea globală reprezentată de pandemia de COVID-19: consecințele derogării de la Acordul TRIPS al OMC în ceea ce privește vaccinurile, tratamentele, echipamentele destinate combaterii COVID-19 și creșterea capacității de producție și fabricație în țările în curs de dezvoltare
P9_TA(2021)0283RC-B9-0306/2021

Rezoluția Parlamentului European din 10 iunie 2021 referitoare la răspunsul la provocarea globală reprezentată de pandemia de COVID-19: consecințele derogării de la Acordul TRIPS al OMC în ceea ce privește vaccinurile, tratamentele și echipamentele destinate combaterii COVID-19 și creșterea capacității de producție și de fabricație în țările în curs de dezvoltare (2021/2692(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS), în special articolul 31a din acesta,

–  având în vedere Declarația de la Doha din 14 noiembrie 2001 privind Acordul TRIPS și sănătatea publică,

–  având în vedere decizia Consiliului pentru aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală al OMC din 6 noiembrie 2015 privind extinderea derogării pentru țările cel mai puțin dezvoltate membre ale OMC de la aplicarea dispozițiilor Acordului TRIPS referitoare la produsele farmaceutice,

–  având în vedere comunicarea Indiei și Africii de Sud din 2 octombrie 2020 prin care se solicită o derogare de la anumite dispoziții ale Acordului TRIPS pentru prevenirea, limitarea și tratarea COVID-19, co-sponsorizată de Eswatini, Kenya, Mozambic și Pakistan și sprijinită de alte 100 de țări,

–  având în vedere propunerea revizuită de derogare de la dispozițiile Acordului TRIPS, așa cum a fost comunicată la 21 mai 2021 de către 62 de membri ai OMC,

–  având în vedere scrisoarea deschisă din partea a 243 de organizații ale societății civile adresată directoarei generale a OMC la 13 aprilie 2021 referitoare la soluționarea problemelor globale reprezentate de aprovizionarea inadecvată cu produse medicale împotriva COVID-19, în special cu vaccinuri, și de accesul inechitabil la acestea,

–  având în vedere declarația din 5 mai 2021 a reprezentantei pentru comerț a SUA în care aceasta își afirmă susținerea pentru o derogare temporară de la dispozițiile Acordului TRIPS,

–  având în vedere scrisoarea deschisă a președintelui Republicii Costa Rica și a directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 27 mai 2021 prin care se solicită din nou tuturor statelor membre ale OMS să sprijine activ platforma de acces comun la tehnologiile de combatere a COVID-19 (C-TAP),

–  având în vedere Declarația de la Roma, adoptată cu ocazia summit-ului mondial în domeniul sănătății din 21 mai 2021,

–  având în vedere scrisoarea din 31 mai 2021 a directorului general al OMS, a directoarei generale a OMC, a directoarei generale a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a președintelui Grupului Băncii Mondiale, prin care se solicită asumarea unui nou angajament în favoarea echității vaccinale și pentru învingerea pandemiei,

–  având în vedere declarația comună din 20 aprilie 2020 a directorului general al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și a directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății în sprijinul eforturilor de a asigura un flux transfrontalier normal de materiale medicale vitale și de alte produse și servicii,

–  având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite (ONU) și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD),

–  având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât s-au înregistrat aproximativ 172 000 000 de cazuri de COVID-19, ceea ce a avut ca rezultat moartea a peste 3 700 000 de persoane în întreaga lume, provocând suferințe și durere fără precedent și distrugerea mijloacelor de subzistență a milioane de oameni; întrucât consecințele îndelungatei pandemii de COVID afectează 10 % din pacienți la nivel mondial, ducând la pierderea de locuri de muncă, la sărăcie și grave vulnerabilități socioeconomice;

B.  întrucât actuala pandemie mondială de COVID-19 reclamă o strategie vaccinală, diagnostice, tratamente și producția și distribuția de echipamente la nivel global; întrucât este necesară o abordare globală, științifică și întemeiată pe date pentru a soluționa problemele de sănătate legate de pandemie; întrucât o abordare intersectorială și sensibilă la problematica de gen este esențială pentru a impune egalitatea în fiecare etapă a procesului de vaccinare, de la dezvoltare până la derulare;

C.  întrucât vaccinurile reprezintă un exemplu de manual în care externalitățile pozitive imense impun ca ele să fie tratate ca bunuri publice mondiale și să fie furnizate gratuit; întrucât în țările dezvoltate toți cetățenii primesc vaccinurile gratuit; întrucât ar fi inadmisibil din punct de vedere etic ca acest principiu să nu se aplice și în cazul oamenilor mult mai săraci din țările în curs de dezvoltare;

D.  întrucât Declarația privind Acordul TRIPS și sănătatea publică, adoptată la 14 noiembrie 2001 la Doha, precizează că Acordul TRIPS ar trebui să fie aplicat și interpretat astfel încât să aducă beneficii sănătății publice, încurajând atât accesul la medicamentele existente, cât și dezvoltarea altora noi; întrucât, la 6 noiembrie 2015, Consiliul TRIPS al OMC a decis să extindă scutirea privind brevetele pentru medicamente pentru țările cel mai puțin dezvoltate până în ianuarie 2033;

E.  întrucât este esențial să se asigure vaccinarea la costuri accesibile a celor mai vulnerabile categorii de populație din țările cu venituri reduse și medii; întrucât vaccinurile pe bază de ARN mesager s-au dovedit a fi cele mai eficace, dar și cele mai scumpe vaccinuri de pe piață;

F.  întrucât până în iunie 2021 au fost administrate în întreaga lume aproximativ 1,6 miliarde de doze de vaccin, marea majoritate a acestora în țări industrializate și producătoare de vaccinuri; întrucât doar 0,3 % din dozele de vaccin administrate la nivel mondial au fost administrate în cele mai sărace 29 de țări, în care trăiește circa 9 % din populația lumii; întrucât FMI estimează că, dacă se accelerează distribuirea vaccinurilor, iar virusul este ținut sub control, PIB-ul mondial ar putea crește cu peste 7 mii de miliarde de euro; întrucât UE a distribuit peste 260 de milioane de vaccinuri statelor sale membre și a exportat peste 226 de milioane de vaccinuri în țări terțe, dintre care doar 10 % sunt destinate țărilor cel mai puțin dezvoltate;

G.  întrucât apar noi variante îngrijorătoare de COVID-19, care sunt mai ușor transmisibile, mai mortale și mai puțin sensibile la vaccinuri și pot necesita doze suplimentare de vaccin, împingând cererea cu mult peste cele 11 miliarde de doze necesare estimate inițial; întrucât creșterea producției este esențială pentru realizarea vaccinării la nivel mondial; întrucât creșterea producției de vaccinuri este o prioritate mondială; întrucât lanțurile globale de aprovizionare cu materii prime nu trebuie să fie stânjenite de măsuri protecționiste sau de bariere netarifare în calea comerțului; întrucât majoritatea țărilor în care se fabrică vaccinuri au impus, din păcate, interdicții la export pentru vaccinuri și ingredientele acestora, împiedicând creșterea producției globale și cauzând blocaje în lanțurile de aprovizionare;

H.  întrucât au fost investite sume uriașe din fonduri și resurse private și publice în cercetare și dezvoltare, în studii clinice și în achiziții publice pentru a dezvolta vaccinuri și tratamente împotriva COVID-19 într-un mod deschis și accesibil; întrucât cercetarea din sectorul privat și public, instituțiile sanitare, lucrătorii din prima linie, oamenii de știință, cercetătorii și pacienții au colectat cu toții informații despre virus pe care companiile farmaceutice le-au utilizat;

I.  întrucât licențele voluntare ar trebui să fie cel mai eficace instrument de facilitare a extinderii producției și a transferului de know-how; întrucât nicio companie privată nu a participat la inițiativa platformei de acces comun la tehnologiile de combatere a COVID-19 (C-TAP), care face apel la companiile farmaceutice să se angajeze că acordă voluntar licențe globale transparente și neexclusive; întrucât, potrivit OMS, 19 producători din peste 12 țări din Africa, Asia și America Latină și-au exprimat interesul de a crește producția de vaccinuri pe bază de ARN mesager; întrucât până în prezent doar 40 % din capacitatea mondială de producție a fost utilizată pentru producția de vaccinuri împotriva COVID-19;

J.  întrucât multe țări în curs de dezvoltare cu o capacitate de producție insuficientă sau inexistentă continuă să se confrunte cu presiuni politice și cu dificultăți juridice semnificative care le împiedică să utilizeze flexibilitățile prevăzute de TRIPS, în special la articolul 31a, și cu un proces de import și export de produse farmaceutice greoi și îndelungat;

K.  întrucât brevetele și alte măsuri de protecție a proprietății intelectuale asigură garanții pentru asumarea de riscuri antreprenoriale, iar un cadru juridic multilateral privind drepturile de proprietate intelectuală (DPI) oferă stimulente esențiale pentru pregătirea împotriva viitoarelor pandemii; întrucât accesul echitabil al tuturor oamenilor la vaccinuri, diagnostice și tratamente la prețuri abordabile este singura modalitate de a atenua impactul global asupra sănătății publice și economice al pandemiei și întrucât derogarea temporară de la obligațiile internaționale de protecție a proprietății intelectuale pentru medicamentele, dispozitivele medicale și alte tehnologii medicale legate de COVID-19 este una dintre contribuțiile importante la atingerea acestui obiectiv;

L.  întrucât din cauza situației epidemiologice fără precedent și alarmante din India, guvernul indian a impus o interdicție de export a vaccinurilor, ceea ce a dus la întreruperi ale aprovizionării la nivel mondial și a mecanismului COVAX; întrucât UE este un contribuitor principal la COVAX; întrucât UE s-a angajat în cadrul inițiativei „Echipa Europa” să doneze încă 100 de milioane de doze pentru a fi utilizate în țările cu venituri reduse și medii până la sfârșitul anului 2021;

M.  întrucât vaccinul antipoliomielitic a fost pus pe piață fără brevet, iar boala este în prezent eradicată în multe regiuni ale lumii; întrucât guvernul sud-african condus de Nelson Mandela a fost obligat să se folosească de disponibilitatea licențelor obligatorii pentru a forța promovarea de medicamente generice echivalente de calitate și la prețuri accesibile, cu scopul de a evita plata unor prețuri exorbitante către companiile farmaceutice multinaționale care utilizează brevete pentru tratamentul împotriva HIV;

N.  întrucât lanțurile de aprovizionare din țările în curs de dezvoltare trebuie ameliorate; întrucât extinderea producției locale, sensibilizarea populației și creșterea asistenței pentru distribuție în țările în curs de dezvoltare ar putea crește numărul total de persoane vaccinate; întrucât rămâne un deficit îngrijorător de finanțare de 18,5 miliarde USD pentru Acceleratorul accesului la instrumente de combatere a COVID-19 (ACT);

O.  întrucât prioritățile UE ar trebui să fie asigurarea accesului global echitabil la vaccinuri, metode de diagnosticare, terapii și alte soluții de aprovizionare cu materiale medicale, menținând lanțurile de aprovizionare deschise prin utilizarea tuturor instrumentelor disponibile;

P.  întrucât țările cel mai puțin dezvoltate beneficiază deja de o derogare, acordată până la 1 ianuarie 2033, de la aplicarea dispozițiilor Acordului TRIPS privind produsele farmaceutice, precum și de o derogare acordată până la 1 iulie 2021, a cărei prelungire este în prezent discutată, care exceptează țările cel mai puțin dezvoltate de la toate obligațiile prevăzute de Acordul TRIPS, cu excepția articolelor 3, 4 și 5,

1.  își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu evoluția pandemiei, în special în țările cu venituri reduse și medii; reamintește că pandemia de COVID-19 nu s-a încheiat încă și că trebuie dezvoltate noi vaccinuri pentru a combate mutațiile; subliniază că comunitatea internațională trebuie să facă tot ce este necesar pentru a ține sub control pandemia de COVID-19 și că împrejurările excepționale cer soluții excepționale; subliniază, ca urmare, că este necesară o abordare globală, care să acorde prioritate disponibilității și accesibilității produselor medicale legate de COVID-19, creșterii producției de vaccinuri împotriva COVID-19 și distribuției geografice globale a capacității de producție; subliniază că politica comercială internațională trebuie să joace un rol proactiv în acest demers prin facilitarea comerțului cu materii prime și cu produse sanitare și medicale esențiale, prin reducerea deficitului de personal calificat și cu experiență, prin soluționarea problemelor legate de lanțul de aprovizionare și prin revizuirea cadrului global privind drepturile de proprietate intelectuală pentru a fi pregătiți pentru pandemii viitoare; solicită susținere pentru a purta negocieri proactive, constructive și bazate pe dispoziții scrise vizând o derogare temporară de la Acordul TRIPS al OMC, cu scopul de a înlesni accesul global la produse medicale legate de COVID-19 la prețuri accesibile și de a găsi o soluție la constrângerile de producție și de aprovizionare la nivel mondial;

2.  reamintește că în Declarația de la Doha privind Acordul TRIPS și sănătatea publică se afirmă că Acordul TRIPS nu îi împiedică și nu ar trebui să îi împiedice pe membri să ia măsuri pentru a proteja sănătatea publică;

3.  subliniază că sunt necesare 11 miliarde de doze pentru a vaccina 70 % din populația lumii și că doar o mică parte din această cantitate a fost produsă; subliniază că o abordare bazată pe donarea de doze excedentare este insuficientă; reamintește că mecanismul COVAX se confruntă cu un deficit de 190 de milioane de doze din cauza actualei situații generate de COVID-19 din India și nu își va atinge obiectivele de aprovizionare în viitorul apropiat; observă că UE este un donator important al mecanismului COVAX din punctul de vedere al finanțării și distribuirii de vaccinuri, atât prin intermediul COVAX, cât și bilateral; solicită, cu toate acestea, UE și partenerilor săi să își crească semnificativ contribuțiile financiare și nefinanciare la COVAX; consideră îmbucurător, în acest sens, angajamentul asumat de anumiți producători de a furniza 1,3 miliarde de doze de vaccin la prețul de producere sau la prețuri reduse, precum și angajamentul inițiativei „Echipa Europa” de a dona 100 de milioane de doze țărilor cu venituri reduse și medii până la sfârșitul anului, reamintind că se estimează că statele membre ale UE vor primi un surplus de cel puțin 400 de milioane de doze de vaccin în 2021; salută, de asemenea, sprijinul pus la dispoziție pentru furnizarea de vaccinuri și materiale auxiliare de către mecanismul de protecție civilă al UE; subliniază că este necesar ca aprovizionarea COVAX să aibă prioritate; regretă măsurile adoptate de Regatul Unit și de SUA de a dezvolta o piață secundară de revânzare pentru a vinde vaccinuri excedentare altor țări industrializate;

4.  subliniază că răspunsul global la situațiile de urgență sanitară ar trebui să includă, pe de o parte, o abordare orientată spre cerere, care să ofere finanțare comună și achiziții în avans coordonate la nivel mondial și, pe de altă parte, o strategie integrată privind oferta pentru a crește capacitatea de producție de-a lungul întregului lanț valoric; consideră că pentru distribuirea vaccinurilor la nivel mondial sunt necesare o mai mare producție mondială de vaccinuri, o mai bună coordonare a aprovizionării și lanțuri valorice solide, diversificate și reziliente pentru vaccinuri; solicită insistent Comisiei să colaboreze cu țările producătoare de vaccinuri pentru a elimina rapid barierele la export și a înlocui mecanismul propriu de autorizare a exporturilor cu cerințe de transparență la export și insistă să primească la timp și complet acces la aceste date; invită SUA și Regatul Unit să elimine imediat interdicția de export a vaccinurilor și a materiilor prime necesare pentru producerea vaccinurilor; cere să se facă mai multe investiții internaționale și să existe o mai bună coordonare pentru a majora producția de ingrediente și materiale critice pentru vaccinuri, cum ar fi echipamentele de unică folosință și substanțele farmaceutice active, pentru a soluționa blocajele din lanțurile valorice ale vaccinurilor;

5.  subliniază că, pe termen lung, producția mondială de vaccinuri trebuie extinsă urgent pentru a răspunde cererii globale și că, prin urmare, este nevoie de investiții în capacitățile de producție ale țărilor în curs de dezvoltare pentru a le face mai autonome; subliniază că este nevoie de un transfer efectiv de tehnologie și know-how pentru a realiza acest obiectiv; recunoaște că stimularea încheierii de acorduri voluntare de licență și a transferului voluntar de tehnologie și know-how către țări cu industrii producătoare de vaccinuri preexistente ar trebui să fie cea mai importantă modalitate de a atinge acest obiectiv; rămâne, totuși, deschis discuției în legătură cu toate soluțiile eficace și pragmatice menite să stimuleze mai departe producția mondială de vaccinuri și invită Comisia să colaboreze în acest sens îndeosebi cu SUA și cu alte țări care împărtășesc aceeași viziune;

6.  subliniază că protecția proprietății intelectuale reprezintă un stimulent esențial pentru inovare și cercetare în întreaga lume; observă că această protecție stă la baza acordurilor de acordare voluntară a licențelor și de transfer de know-how și, prin urmare, este mai curând un factor favorizant decât un obstacol în calea disponibilității vaccinurilor; atrage atenția asupra faptului că, în cazul în care brevetele devin inaplicabile, companiile vor recurge la confidențialitate sau exclusivitate pentru a-și proteja inovațiile; subliniază amenințarea pe care o derogare pe termen nedefinit de la Acordul TRIPS ar reprezenta-o pentru finanțarea cercetării, în special pentru cercetători, investitori, dezvoltatori și trialuri clinice; subliniază că protecția drepturilor de proprietate, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală, este o obligație constituțională a Uniunii Europene și a statelor sale membre;

7.  ia act de anunțul Comisiei că este deschisă posibilității de a facilita utilizarea licențelor obligatorii atunci când este necesar pentru a asigura accesul rapid la producția de vaccinuri la nivel mondial; invită Comisia să furnizeze criterii obiective pe baza cărora se va stabili dacă, în ce cazuri și când va recurge la licențele obligatorii; subliniază că Acordul TRIPS nu precizează motivele care ar putea fi utilizate pentru a justifica licențele obligatorii; subliniază că Declarația de la Doha privind TRIPS și sănătatea publică confirmă faptul că țările sunt libere să stabilească motivele pentru acordarea obligatorie de licențe și să stabilească ce anume constituie o urgență națională; subliniază că licențele obligatorii necesită un cadru juridic eficace și ar putea conduce la dificultăți juridice în țările în curs de dezvoltare; invită Comisia să analizeze dacă și în ce mod va oferi sprijin juridic pentru licențele obligatorii în țările cel mai puțin dezvoltate; salută evaluarea Comisiei potrivit căreia cooperarea și acordarea voluntară a licențelor sunt cele mai eficiente instrumente de facilitare a extinderii producției;

8.  subliniază că pilonul conector al sistemelor de sănătate din cadrul acceleratorului Acces la instrumente anti-COVID-19 (ACT) trebuie întărit pentru a crește capacitățile de prelucrare, stocare, distribuție și livrare la nivel mondial, în special în țările vulnerabile; invită UE și statele sale membre să își intensifice angajamentul în cadrul OMS, acordând prioritate acceleratorului ACT ca parte a răspunsului global al UE în cadrul tuturor pilonilor săi de diagnosticare, tratamente, vaccinuri și consolidare a sistemelor de sănătate; subliniază necesitatea de a sprijini capacitățile de producție de pe continentul african și salută călduros anunțul inițiativei „Echipa Europa” de a sprijini cu 1 miliard EUR o inițiativă menită să îmbunătățească producerea vaccinurilor, medicamentelor și tehnologiilor medicale și accesul la acestea; subliniază, de asemenea, că este important să existe un cadru de reglementare adecvat pentru produsele farmaceutice; subliniază că UE are acum responsabilitatea de a investi în centre regionale de distribuție, în special în Africa, și de a sprijini înființarea unei Agenții Africane pentru Medicamente; solicită, în acest sens, să se acorde sprijin autorităților de omologare locale, să se formeze personal medical și tehnic calificat pentru administrarea vaccinurilor, să se sprijine lanțurile de distribuție a vaccinurilor și să se contribuie la depășirea limitărilor, cum ar fi infrastructura de refrigerare, raza de acțiune geografică și socioeconomică și reticența față de vaccinare;

9.  își reafirmă sprijinul pentru inițiativa C-TAP a OMS privind COVID-19 și pentru platforma de transfer de tehnologie a vaccinului pe bază de ARN mesager; regretă că, până în prezent, companiile farmaceutice au decis să nu se implice în inițiativa C-TAP; solicită insistent Comisiei să stimuleze companiile farmaceutice să își transmită tehnologiile și know-how-ul prin C-TAP și să includă angajamente privind parteneriate de transfer de tehnologie cu părți terțe, în special cu țările în curs de dezvoltare, în viitoarele acorduri de achiziționare în avans ale UE; îndeamnă Comisia să își utilizeze pe deplin influența în negocierea contractelor pentru următoarea generație de vaccinuri împotriva COVID pentru a garanta că dezvoltatorii își transferă tehnologia la costuri reduse către țările cu venituri reduse și medii; cere să se inventarieze activ firmele, inclusiv subcontractanți, care au know-how-ul necesar pentru a transfera tehnologie și să fie puse în legătură cu firmele care au capacități de producție inactive;

10.  invită UE să se asigure că viitoarele acorduri de achiziționare în avans sunt făcute publice integral, în special cele care privesc următoarea generație de vaccinuri; invită UE să integreze angajamente în legătură cu acordarea de licențe globale neexclusive, cu secretele comerciale, cu datele protejate și cu transferurile de tehnologie și să includă cerințe de transparență necesară din partea furnizorilor, inclusiv o analiză cost-profit pentru fiecare produs; subliniază că aceste cerințe de transparență nu ar trebui să împiedice Comisia să acționeze în calitate de ofertant competitiv, dacă este necesar; reiterează că este necesar să existe o transparență absolută în negocierea contractelor privind vaccinurile împotriva COVID-19, inclusiv prin implicarea directă a deputaților în Parlamentul European, prin intermediul grupului de contact pentru vaccinuri, în procesele de luare a deciziilor în legătură cu contractele; așteaptă ca Parlamentul European să primească periodic o analiză cuprinzătoare și detaliată a producției, importurilor, exporturilor de vaccinuri și a prognozelor în legătură cu acestea, inclusiv informații privind țara de destinație a exporturilor UE, precum și originea importurilor de vaccinuri și de componente de vaccinuri;

11.  recunoaște că facilitarea comerțului și reglementări privind restricțiile la export, extinderea producției, inclusiv prin angajamente asumate de producătorii și dezvoltatorii de vaccinuri, precum și facilitarea flexibilității Acordului TRIPS în ceea ce privește licențele obligatorii joacă un rol în creșterea nivelului mondial de vaccinare; apreciază eforturile depuse de directoarea generală a OMC pentru a orienta membrii spre o soluție bazată pe dialog; ia act de comunicările Uniunii Europene către Consiliul General al OMC și Consiliul TRIPS privind răspunsurile urgente în materie de politică comercială la criza provocată de pandemia de COVID-19, care prezintă trei piloni complementari, printre care facilitarea comerțului și reglementări privind restricțiile la export, precum și extinderea producției; așteaptă din partea Comisiei să se angajeze mai mult în favoarea finalizării inițiativei OMC privind comerțul și sănătatea până la cea de a 12-a Conferință ministerială a OMC din noiembrie 2021; solicită și înființarea unui Comitet pentru comerț și sănătate în cadrul celei de a 12-a Conferințe ministeriale a OMC pentru a desprinde învățăminte din pandemie, a face propuneri de creștere a eficacității reacției OMC în timpul crizelor sanitare internaționale și a pregăti un pilon comercial pentru un tratat internațional privind pandemia, pentru a elimina perturbările din lanțurile de aprovizionare, a crește capacitățile de producție, a lua măsuri împotriva speculațiilor cu efect asupra prețului și pentru a revizui cadrul juridic al OMC în lumina învățămintelor desprinse;

12.  subliniază că UE ar trebui să își asume rolul de lider și să continue să se angajeze în eforturile multilaterale și globale de distribuire a vaccinurilor, de coordonare și planificare multianuală în cadrul viitoarelor reuniuni ale Consiliului TRIPS din 8 iunie 2021 și 14 octombrie 2021, al summit-ului G7 din 11-13 iunie 2021, al summit-ului G20 din 2021, al summit-ului UE-SUA din 2021, al Adunării Generale a ONU din 2021, al Adunării Mondiale a Sănătății din 2021 și al celei de a 12-a Conferințe ministeriale a OMC și în afara acestora;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Serviciului European de Acțiune Externă, directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății, directoarei generale a Organizației Mondiale a Comerțului, guvernelor țărilor membre ale G20, Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, precum și membrilor Adunării Generale a ONU.

Ultima actualizare: 8 octombrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate