Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2021/2705(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0313/2021

Testi mressqa :

B9-0313/2021

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 10/06/2021 - 2

Testi adottati :

P9_TA(2021)0284

Testi adottati
PDF 188kWORD 56k
Il-Ħamis, 10 ta' Ġunju 2021 - Strasburgu
Limitu massimu ta' residwi għall-imidacloprid
P9_TA(2021)0284B9-0313/2021

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Ġunju 2021 dwar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/621 tal-15 ta' April 2021 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 37/2010 biex jikklassifika s-sustanza imidacloprid fir-rigward tal-limitu massimu ta' residwi tagħha f'oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali (2021/2705(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/621 tal-15 ta' April 2021 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 37/2010 biex jikklassifika s-sustanza imidacloprid fir-rigward tal-limitu massimu ta' residwi tagħha f'oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta' limiti ta' residwi ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(2), u b'mod partikolari l-Artikoli 14 u 17 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni mogħtija fl-20 ta' April 2021 mill-Kumitat Permanenti dwar Prodotti Mediċinali Veterinarji,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 13 u 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 11 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 112(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

A.  billi r-Regolament (UE) 2019/6 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4) jipprevedi li l-ebda prodott mediċinali veterinarju ma għandu jitħalla jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni sakemm ma jkunx ġie awtorizzat, u l-kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja tiegħu jkunu ntwerew u jirrikonoxxi li aċċess imtejjeb għall-informazzjoni jagħti lill-pubbliku l-opportunità li jesprimi l-osservazzjonijiet tiegħu u jippermetti lill-awtoritajiet iqisu kif xieraq dawk l-osservazzjonijiet;

B.  billi r-Regolament (UE) 2019/1381 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5) jipprevedi li għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar kif ikunu ntlaħqu d-deċiżjonijiet dwar il-ġestjoni tar-riskju u dwar il-fatturi, għajr ir-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju, kif ukoll kif dawk il-fatturi tqiesu kontra xulxin u dik il-komunikazzjoni tar-riskju għandha tikkontribwixxi għal djalogu parteċipattiv u miftuħ bejn il-partijiet interessati kollha sabiex jiġi żgurat li l-prevalenza tal-interess pubbliku, u l-preċiżjoni, il-komprensività, it-trasparenza, il-konsistenza u l-obbligu ta' rendikont jitqiesu fil-proċess tal-analiżi tar-riskju;

C.  billi r-rapport ta' valutazzjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) tat-18 ta' Frar 2011 bit-titolu "Imidacloprid, Product-type 18 (Insecticides, Acaricides and Products to control other Arthropods)"(6) jikkategorizza data dwar it-tossiċità sinifikanti għall-ispeċijiet akkwatiċi u dawk mhux fil-mira;

D.  billi d-Direttiva 2013/39/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7) tipprevedi li "Il-kontaminazzjoni tal-ilma u tal-ħamrija b'residwi farmaċewtiċi hija tħassib ambjentali emerġenti. Fl-evalwazzjoni u l-kontroll tar-riskju għal, jew permezz tal-ambjent akkwatiku minn prodotti mediċinali, għandha tingħata attenzjoni adegwata lill-objettivi ambjentali tal-Unjoni. Sabiex jiġi indirizzat dak it-tħassib, il-Kummissjoni għandha teżamina r-riskji tal-effetti ambjentali mill-prodotti mediċinali u tipprovdi analiżi tar-rilevanza u tal-effettività tal-qafas leġiżlattiv attwali fil-protezzjoni tal-ambjent akkwatiku u tas-saħħa tal-bniedem permezz tal-ambjent akkwatiku.";

E.  billi r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 283/2013(8) stabbilixxa r-rekwiżiti minimi inkluża informazzjoni dwar l-effetti potenzjalment dannużi tas-sustanza attiva, il-metaboliti u l-impuritajiet tagħha fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali jew fuq l-ilma tal-pjan, l-ambjent u l-ispeċijiet mhux fil-mira (flora u fawna);

F.  billi r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 284/2013(9) jipprevedi li "Kull informazzjoni rigward xi effetti potenzjalment mhux aċċettabbli tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti fuq l-ambjent, il-pjanti u fuq il-prodotti tal-pjanti għandha tkun inkluża flimkien mal-effetti kumulattivi u sinerġistiċi magħrufa u mistennija.";

G.  billi d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10) tinnota li "d-dettalji u d-dokumenti li jridu jakkumpanjaw applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq iridu juru li l-perikli potenzjali huma megħluba mill-benefiċċji minħabba l-effikaċja. Fin-nuqqas ta' tali dimostrazzjoni, l-applikazzjoni trid tiġi miċħuda.";

H.  billi tressqet applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (l-"Aġenzija") għall-istabbiliment ta' limitu massimu ta' residwi (MRL) għall-imidacloprid f'Salmonidae;

I.  billi l-Aġenzija, abbażi tal-opinjoni tad-9 ta' Settembru 2020 mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju(11), irrakkomandat l-istabbiliment ta' MRL għall-imidacloprid ta' 0.6 mg/kg (600 µg/kg) fil-ħut bil-pinen kollu kif xieraq;

J.  billi ma ġiex stabbilit MRL għall-użu akkwatiku mill-Codex Alimentarius(12); billi l-laqgħa Konġunta tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura u l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar ir-residwi tal-pestiċidi tal-2008 irrakkomandat konsum massimu aċċettabbli ta' kuljum ta' 0,06 mg/kg minn residwi tal-għelejjel agrikoli(13);

K.  billi l-opinjoni tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju, li hija l-bażi tar-rakkomandazzjoni tal-Aġenzija saret disponibbli biss fil-qosor, u skont il-Kummissjoni se ssir disponibbli bis-sħiħ biss wara l-adozzjoni tal-MRL;

L.  billi opinjoni fir-rigward tal-istabbiliment ta' MRL skont id-dritt tal-Unjoni għandha ssir disponibbli għall-pubbliku u għandha tkun faċilment aċċessibbli;

M.  billi l-iżgurar li l-proċess tal-valutazzjoni tar-riskju jkun trasparenti jippromwovi l-fehim pubbliku, jikkontribwixxi biex l-Aġenzija tingħata aktar leġittimità f'għajnejn il-konsumaturi u l-pubbliku ġenerali, u jipprovdi obbligu ta' rendikont akbar liċ-ċittadini tal-Unjoni f'sistema demokratika(14);

N.  billi l-imidacloprid huwa sustanza attiva bijoċidali neonikotinojde (NN) li ġiet kummerċjalizzata għall-użu mifrux biex jiġu ttrattati l-għelejjel u l-bhejjem minħabba t-tossiċità tagħha għal firxa wiesgħa ta' pesti; billi l-mod ta' azzjoni tal-imidacloprid huwa li jaġixxi bħala antagonista tar-riċetturi tal-aċetilkolina nikotiniku (nAChR) fis-sistema nervuża ċentrali, u b'hekk ifixkel it-trażmissjonijiet tas-sinjali sinaptiċi u jwassal għal iperattività letali tan-nervituri u tal-muskoli tal-annimali, tal-vertebrati u tal-invertebrati bl-istess mod, filwaqt li jimblukka b'mod irriversibbli l-nAChR u jwassal għal paraliżi u mewt(15);

O.  billi r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/783(16) jipprojbixxi l-użu tal-imidacloprid fuq l-għelejjel kollha mkabbra barra, minħabba l-effetti avversi tiegħu fuq id-dakkara;

P.  billi s-sustanzi kimiċi ta' riskju li jiġu applikati b'riċetta veterinarja u li jintużaw biex jiġu ttrattati l-infezzjonijiet tal-qamel tal-baħar fl-aħħar mill-aħħar jiġu rilaxxati fl-ambjent akkwatiku; l-effetti tagħhom mhux biss għandhom il-potenzjal li jħallu impatt negattiv fuq organiżmi sensittivi mhux fil-mira, ir-rilaxx ta' dawk il-komposti ġie identifikat bħala tħassib ambjentali ewlieni(17) minħabba l-mobbiltà għolja tal-imidacloprid fil-ħamrija u l-kontaminazzjoni li tirriżulta tal-ilma tal-pjan u tal-wiċċ(18);

Q.  billi qed tiżdied l-evidenza li l-użu tal-imidacloprid għandu impatt devastanti fuq il-bijodiversità b'mod partikolari dak tax-xmajjar u tal-passaġġi fuq l-ilma(19), mhux biss jaffettwa l-krustaċji(20), il-molluski(21) u l-ispeċijiet (ta' insetti) mhux fil-mira iżda wkoll l-organiżmi tal-ħamrija(22), minbarra li jġib tnaqqis fil-popolazzjonijiet tal-għasafar(23); billi hemm tħassib dejjem akbar dwar il-preżenza u l-akkumulazzjoni tar-residwi tal-pestiċidi u l-metaboliti tagħhom fil-ħamrija u l-potenzjal tagħhom li jwasslu għall-aċidifikazzjoni tal-ħamrija; jinnota bi tħassib li l-użu tal-imidacloprid fil-Ġappun wassal għal kollass drammatiku tal-istokkijiet tal-ħut, li ma rkuprawx(24);

R.  billi l-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(25), ikkategorizzaw l-imidacloprid bħala "jagħmel il-ħsara jekk jinbela'", "perikoluż għall-ambjent" u "tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema"(26);

S.  billi studju dwar l-esponiment għall-imidacloprid fil-ħut karpjun komuni (Cyprinua carpio L.) sab diġenerazzjoni fil-moħħ, fil-garġi u fl-għajnejn(27) flimkien ma' bidliet istopatoloġiċi (feriti), attivazzjoni tal-bijomarkaturi u alternazzjoni tal-livelli tal-espressjoni ġenika; dak l-istudju kkonkluda li l-infjammazzjoni u l-istress ossidattiv huma indotti mill-esponiment għall-imidacloprid;

T.  billi l-bijoakkumulazzjoni tal-metaboliti NN tista' sseħħ fil-bnedmin permezz tal-konsum ripetut ta' ikel ikkontaminat, minħabba li l-bijoakkumulazzjoni tal-imidacloprid b'esponiment ta' doża baxxa ġiet osservata fi studju fuq l-annimali(28);

U.  billi diversi studji xjentifiċi, f'testijiet fuq l-annimali, ikkonkludew li l-imidacloprid jaġixxi bħala sustanza tossika riproduttiva u interferent endokrinali li jistgħu jaffettwaw b'mod avvers il-qalb, il-kliewi, it-tirojde u l-moħħ u jistgħu jikkawżaw sintomi newrologiċi inklużi l-insuffiċjenza respiratorja u l-mewt(29);

V.  billi l-evidenza sperimentali turi li t-tossiċità tal-imidacloprid tiżdied maż-żmien tal-esponiment bħalma tiżdied mad-dożaġġ, deskritta bħala "tossiċità kumulattiva maż-żmien", għalhekk it-tossiċità tal-imidacloprid ma għandhiex tinftiehem biss f'termini ta' letalità akuta iżda għandha titqies ukoll f'qafas kroniku(30);

W.  billi r-Regolament (UE) Nru 283/2013 jirrikjedi t-twettiq ta' studji dwar it-tossiċità fit-tul;

X.  billi r-Regolament (KE) Nru 396/2005 jipprevedi li jridu jitqiesu "l-effetti kumulattivi u sinerġiċi magħrufa" "meta l-metodi sabiex jiġu stmati dawn l-effetti huma disponibbli";

Y.  billi r-Regolament (UE) Nru 284/2013 bħalissa jirrikjedi studji tossikoloġiċi dwar l-esponiment tal-operaturi, tal-persuni fil-qrib, tar-residenti u tal-ħaddiema, diversi studji dwar it-tossiċità kronika u fit-tul għall-annimali, u studji dwar id-destin u l-imġiba fil-ħamrija, fl-ilma u fl-arja;

Z.  billi hemm nuqqas ta' għarfien dwar l-effetti ta' sustanzi niġġiesa fl-ambjent ta' ħafna sustanzi kimiċi individwali u taħlitiet kimiċi; mhux is-sustanzi kimiċi kollha ġew ivvalutati, u l-valutazzjonijiet tal-ekotossiċità jiffokaw fuq ftit wisq speċijiet u ekosistemi;

AA.  billi r-Regolament (UE) 2019/6 jirrikonoxxi li deċiżjoni dwar il-ġestjoni tar-riskju għandha tqis: "fatturi rilevanti oħrajn, inkluż fatturi soċjetali, ekonomiċi, etiċi, ambjentali u tal-beneddseri u l-fattibbiltà tal-kontrolli";

AB.  billi għall-kuntrarju tal-każ ta' studji ppreżentati lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA), ma hemmx bżonn li jiġu ppubblikati studji ppreżentati lill-Aġenzija; juri dispjaċir għan-nuqqas ta' aċċess għal studji xjentifiċi b'mod sħiħ, f'opinjonijiet xjentifiċi u f'data mhux ipproċessata, kif ukoll għan-nuqqas ta' informazzjoni dwar il-fattibbiltà tal-kontrolli u l-ġestjoni tar-riskju tal-iskariku tal-ilma mormi fl-ambjent akkwatiku;

AC.  billi r-Regolament (KE) Nru 470/2009 jiddikjara li l-limiti massimi ta' residwi jridu jiġu stabbiliti f'konformità mal-prinċipji ġeneralment aċċettati tal-valutazzjoni tas-sikurezza, filwaqt li titqies kwalunkwe valutazzjoni xjentifika oħra tas-sikurezza tas-sustanza kkonċernata, li setgħu twettqu minn organizzazzjonijiet internazzjonali, b'mod partikolari l-Codex Alimentarius jew, fejn sustanzi bħal dawn jintużaw għal skopijiet oħrajn, minn kumitati xjentifiċi stabbiliti fil-Komunità;

AD.  billi l-Codex Alimentarius ma jirrakkomandax l-imidacloprid għall-użu fl-ambjent akkwatiku, u l-ECHA tissuġġerixxi għaliex dan jista' jkun il-każ: "Skont il-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati (ATP01) approvati mill-Unjoni Ewropea, din is-sustanza hija tossika ħafna għall-ħajja akkwatika b'effetti dejjiema u tagħmel il-ħsara jekk tinbela'"(31);

AE.  billi l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) 2019/6 jipprevedi li l-awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni għandha tiġi rrifjutata jekk ir-riskji għas-saħħa pubblika jew tal-annimali jew għall-ambjent ma jiġux indirizzati biżżejjed; iqis li din hija ġustifikazzjoni għan-nuqqas ta' stabbiliment tal-MRL;

AF.  billi l-erba' nazzjonijiet ewlenin li jipproduċu s-salamun: in-Norveġja, iċ-Ċilì, ir-Renju Unit u l-Kanada mhumiex Stati Membri u għalhekk il-Kummissjoni ma tkunx tista' twettaq kontrolli xierqa tal-awtoritajiet kompetenti f'dawk il-pajjiżi, jew tivvaluta l-adegwatezza tal-kontrolli;

1.  Iqis li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/621 jisboq is-setgħat ta' implimentazzjoni previsti fir-Regolament (KE) Nru 470/2009;

2.  Iqis li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/621 mhuwiex konsistenti mad-dritt tal-Unjoni, billi jikser il-libertà tal-informazzjoni u l-prinċipji fundamentali tat-trasparenza, l-iskrutinju demokratiku, u l-obbligu ta' rendikont, sa fejn l-opinjoni sottostanti mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju tkun saret disponibbli biss fil-qosor;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrevoka r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2021/621 u tippreżenta abbozz ġdid lill-kumitat li jinkludi l-imidacloprid fil-lista stabbilita fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 ta' sustanzi farmakoloġikament attivi li għalihom ma jista' jiġi stabbilit l-ebda livell massimu għall-użu akkwatiku;

4.  Iqis li l-mediċini veterinarji, il-pestiċidi u r-residwi farmakoloġiċi u kimiċi kollha għandhom jgħaddu minn testijiet standard u evalwazzjonijiet rieżaminati bejn il-pari minħabba r-riskju tagħhom li jikkawżaw ħsara ulterjuri u permanenti;

5.  Iqis li l-Aġenzija għandha tagħmel disponibbli għall-pubbliku l-opinjoni sħiħa tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju li tikkonsisti mill-valutazzjoni xjentifika tar-riskju u r-rakkomandazzjonijiet dwar il-ġestjoni tar-riskju u l-evidenza xjentifika li fuqha huma bbażati; iqis li l-valutazzjoni tar-riskju tal-imidacloprid hija nieqsa fir-rigward tal-kunsiderazzjoni tal-valuri tal-punti finali akuti u li tinjora l-effetti mdewma, kumulattivi u kroniċi; ifakkar li r-riċerka fl-invertebrati akkwatiċi żvelat effett imdewwem fuq il-mortalità, speċjalment fost l-ispeċijiet ta' insetti akkwatiċi li ma setgħux jiġu identifikati f'testijiet standard akuti li juru li l-valutazzjonijiet tar-riskju għan-neonikotinojdi ma kinux adegwati fir-rigward tal-protezzjoni tal-ambjent(32);

6.  Iqis li huwa essenzjali li jiġu evalwati s-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-MRLs fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali flimkien mar-regoli stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(33), ir-Regolament (KE) Nru 396/2005, ir-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(34), u r-Regolamenti (UE) 2019/6 u (UE) 2019/1381;

7.  Iqis li d-Direttiva 2001/82/KE għandha bżonn urġenti ta' reviżjoni vis-à-vis il-protezzjoni tal-bijodiversità, tal-ambjent akkwatiku u terrestri filwaqt li jitqies it-trattament xieraq tal-annimali u l-organiżmi u l-mikroorganiżmi mhux fil-mira;

8.  Iqis li r-Regolament (KE) Nru 470/2009 ma jipprovdix kunsiderazzjoni adegwata tal-ħtieġa li jiġu involuti l-Parlament Ewropew u ċ-ċittadini sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw bis-sħiħ id-dritt demokratiku ta' skrutinju tagħhom;

9.  Itenni l-ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni xjentifika, il-koordinazzjoni u l-koerenza bejn l-aġenziji tal-Unjoni b'kompetenza f'dan il-qasam, jiġifieri l-Aġenzija, l-EFSA u l-ECHA flimkien mal-aġenziji nazzjonali u internazzjonali, billi jiġi żviluppat qafas komuni għall-valutazzjoni tar-riskju għall-prodotti bijoċidali u fitofarmaċewtiċi użati fil-ktajjen alimentari, sabiex jiġu evitati inkonsistenzi u jiġi limitat il-potenzjal għal danni ambjentali u ekoċidju;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni, fir-rwol tagħha ta' maniġer tar-riskju, tapplika kif xieraq il-prinċipju ta' prekawzjoni meta ssegwi valutazzjoni tal-informazzjoni disponibbli, sabiex jiġi kkwantifikat ir-riskju ta' effetti ta' ħsara fuq l-ambjent, il-bijodiversità, it-trattament xieraq tal-annimali u s-saħħa tal-bniedem;

11.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkomunika sistematikament dwar kif il-prinċipju ta' prekawzjoni u l-prinċipju ta' kunsens infurmat tqiesu u kif intlaħqu l-konklużjonijiet tal-opinjoni tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni żżomm il-prinċipju demokratiku ta' kunsens infurmat u biex twettaq kontroll tal-idoneità tal-proċess ta' valutazzjoni tar-riskju biex tistabbilixxi l-MRLs għall-prodotti mediċinali veterinarji fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali; iqis li huwa essenzjali li jkun konsistenti bis-sħiħ fir-rigward tal-għanijiet imsemmija fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 bit-titolu "Il-Patt Ekoloġiku Ewropew", il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 2020 bit-titolu "Strateġija mill-Għalqa sal-Platt għal sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent" u l-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità għall-2030;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li t-testijiet tal-ekotossikoloġija, kumulattivi maż-żmien, aġġornati u riveduti bejn il-pari, għal speċijiet mhux fil-mira fl-ambjent tal-ħamrija u tal-ilma jiġu inklużi fil-valutazzjoni tar-riskju, u li tkopri wkoll ir-residwi ambjentali fl-arja, fil-ħamrija u fl-ilma, inklużi l-effetti tossiċi kumulattivi fit-tul, u li tispeċifika l-istudji xjentifiċi indipendenti u rieżaminati bejn il-pari u l-opinjonijiet xjentifiċi li ġew ikkunsidrati; jisħaq li din l-informazzjoni għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni tissottometti u lill-Istati Membri jappoġġjaw proposta leġiżlattiva biex jiġi żgurat li jkun hemm konsistenza ma' u koerenza fir-rigward tar-Regolamenti (UE) 2019/6 u (UE) 2019/1381 u l-leġiżlazzjoni kollha relatata mal-ikel f'każ li l-valutazzjoni tar-riskju biex jiġu stabbiliti l-MRLs titwettaq minn aġenziji li mhumiex l-EFSA; u jistieden lill-Kummissjoni tiżgura wkoll li tali valutazzjoni tkun trasparenti u sservi biex tipproteġi aħjar il-bijodiversità u l-ekosistemi akkwatiċi, l-insetti, il-ħniex u l-mikroorganiżmi tal-ħamrija;

15.  Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 131, 16.4.2021, p. 120.
(2) ĠU L 152, 16.6.2009, p. 11.
(3) ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
(4) Ir-Regolament (UE) 2019/6 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar prodotti mediċinali veterinarji u li jħassar id-Direttiva 2001/82/KE (ĠU L 4, 7.1.2019, p. 43).
(5) Ir-Regolament (UE) 2019/1381 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002, (KE) Nru 1829/2003, (KE) Nru 1831/2003, (KE) Nru 2065/2003, (KE) Nru 1935/2004, (KE) Nru 1331/2008, (KE) Nru 1107/2009, (UE) 2015/2283 u d-Direttiva 2001/18/KE (ĠU L 231, 6.9.2019, p. 1).
(6) https://echa.europa.eu/documents/10162/225b9c58-e24c-6491-cc8d-7d85564f3912
(7) Id-Direttiva 2013/39/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Awwissu 2013 li temenda d-Direttivi 2000/60/KE u 2008/105/KE rigward sustanzi prijoritarji fil-qasam tal-politika dwar l-ilma (ĠU L 226, 24.8.2013, p. 1).
(8) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 283/2013 tal-1 ta' Marzu 2013 li jistipula r-rekwiżiti tad-data għas-sustanzi attivi, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 93, 3.4.2013, p. 1).
(9) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 284/2013 tal-1 ta' Marzu 2013 li jistipula r-rekwiżiti tad-data għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 93, 3.4.2013, p. 85).
(10) Id-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-Kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 1).
(11) https://www.ema.europa.eu/en/documents/mrl-summary/imidacloprid-fin-fish-summary-opinion-cvmp-establishment-maximum-residue-limits_en.pdf
(12) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=206
(13) http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/JMPRReport08.pdf
(14) Ara s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża T-235/15 , Pari Pharma GmbH vs l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, ECLI:EU:T:2018:65; ara wkoll il-Kawża T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd vs l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, ECLI:EU:T:2018:66 u T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH and Intervet International BV vs l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, ECLI:EU:T:2018:67.
(15) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., ‘Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments’, International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020,17(5),1629, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(16) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/783 tad-29 ta' Mejju 2018 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tas-sustanza attiva imidacloprid (ĠU L 132, 30.5.2018, p. 31).
(17) Burridge, L., Weis, J.S., Cabello, F., Pizarro, J., Bostick, K., ‘Chemical use in salmon aquaculture: A review of current practices and possible environmental effects’, Aquaculture, 2010, volume 306, 1-4, pp. 7-23, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848610003297.
(18) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., ‘Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments’, International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020,17(5),1629, IJERPH | Free Full-Text | Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments (mdpi.com).
(19) Butcherine, P., Kelaher, B.P., Taylor, M.D., Barkla, B.J., Benkendorff, K,’Impact of imidacloprid on the nutritional quality of adult black tiger shrimp (Penaeus monodon)’, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, volume 198, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147651320305212?via%3Dihub
(20) Butcherine, P., Kelaher, B.P., Taylor, M.D., Barkla, B.J., Benkendorff, K,’Impact of imidacloprid on the nutritional quality of adult black tiger shrimp (Penaeus monodon)’, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, volume 198, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147651320305212?via%3Dihub
(21) Ewere, E.E., Reichelt-Brushett, A., Benkendorff, K., ‘The neonicotinoid insecticide imidacloprid, but not salinity, impacts the immune system of Sydney rock oyster, Saccostrea glomerata’, Science of the Total Environment, 2020, volume 742, The neonicotinoid insecticide imidacloprid, but not salinity, impacts the immune system of Sydney rock oyster, Saccostrea glomerata - ScienceDirect
(22) de Lima e Silva, C., Brennan, N., Brouwer, J.M., Commandeur, D., Verweij, R.A., van Gestel, C.A.M., ‘Comparative toxicity of imidacloprid and thiacloprid to different species of soil invertebrates’ Ecotoxicology, 2017, 26, pp. 555–564, https://doi.org/10.1007/s10646-017-1790-7
(23) https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
(24) https://www.nationalgeographic.com/animals/article/neonicotinoid-insecticides-cause-fish-declines-japan
(25) Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet , li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).
(26) Ir-rapport ta' valutazzjoni tal-ECHA, "Imidacloprid, Product-type 18 (Insecticides, Acaracides and Products to control other Arthropods), https://echa.europa.eu/documents/10162/225b9c58-e24c-6491-cc8d-7d85564f3912
(27) Tyor, A.K., Harkrishan, Bhardwaj, J.K., Saraf, P., ‘Effect of Imidacloprid on Histopathological Alterations of Brain, Gills and Eyes in hatchling carp (Cyprinus carpio L.)’ , Toxicology International, 2020, 27, pp. 70-78.
(28) Kavvalakis, M.P., Tzatzarakis, M.N.,Theodoropoulou, E.P., Barbounis, E.G., Tsakalof, A.K., Tsatsakis, A.M., ‘Development and application of LC-APCI-MS method for biomonitoring of animal and human exposure to imidacloprid’, Chemosphere 2013, volume 93, 10, pp. 2612-2620, Development and application of LC–APCI–MS method for biomonitoring of animal and human exposure to imidacloprid - ScienceDirect
(29) Katić, A., Karačonji, I.B., ‘Imidacloprid as reproductive toxicant and endocrine disruptor: Investigations in laboratory animals’, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 2018, 69(2), https://www.researchgate.net/publication/326247351_Imidacloprid_as_reproductive_toxicant_and_endocrine_disruptor_Investigations_in_laboratory_animals
(30) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., ‘Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments’, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(5),1629. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(31) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.102.643
(32) Sánchez-Bayo F., Tennekes, H.A., ‘Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments’, International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020,17(5),1629, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(33) Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet tas-sikurezza tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).
(34) Ir-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità (ĠU L 264, 25.9.2006, p. 13).

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Ottubru 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza