Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0349/2021

Разисквания :

PV 10/06/2021 - 7.1
CRE 10/06/2021 - 7.1

Гласувания :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Приети текстове :

P9_TA(2021)0289

Приети текстове
PDF 140kWORD 50k
Четвъртък, 10 юни 2021 г. - Страсбург
Нарушаване на Конвенцията на ООН за правата на детето и използване на непълнолетни лица от мароканските органи в миграционната криза в Сеута
P9_TA(2021)0289RC-B9-0349/2021

Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно нарушаването на Конвенцията на ООН за правата на детето и използването на малолетни и непълнолетни лица от мароканските органи по време на миграционната криза в Сеута (2021/2747(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Мароко, по-специално резолюцията от 16 януари 2019 г. относно споразумението между ЕС и Мароко(1), и своята резолюция от 26 ноември 2019 г. относно правата на децата по повод на 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето(2),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г., по-специално принципа на висшите интереси на детето (членове 3 и 18),

–  като взе предвид общите коментари на Комитета по правата на детето на ООН, по-специално коментар № 14,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид изявлението на Мароко от 1 юни 2021 г. по въпроса за непридружените малолетни и непълнолетни мароканци в положение на незаконно пребиваване в някои европейски държави,

–  като взе предвид двете изявления на Министерството на Мароко по въпросите на външните работи, африканското сътрудничество и живеещите в чужбина мароканци от 31 май 2021 г. относно кризата между Испания и Мароко,

–  като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна(3), влязло в сила през 2000 г., и Партньорството за мобилност от 2013 г.,

–  като взе предвид изявлението за медиите на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност след Съвета по външни работи на 18 май 2021 г.,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 9 февруари 2021 г., озаглавено „Обновено партньорство с държавите от Южното съседство: Нова програма за Средиземноморието“, по-специално глава четвърта относно миграцията и мобилността (JOIN(2021)0002),

–  като взе предвид Споразумението между Кралство Испания и Кралство Мароко за сътрудничество в областта на предотвратяването на незаконната емиграция на непридружени малолетни и непълнолетни лица, тяхната закрила и съгласуваното им връщане, подписано в Рабат на 6 март 2007 г. и влязло в сила на 2 октомври 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на Международната организация по миграция от 27 март 2021 г. относно наскоро пристигналите в Сеута, Испания,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че отношенията между Европейския съюз и Кралство Мароко се основават от правна гледна точка на Споразумението за асоцииране от 2000 г.; като има предвид, че като близък съсед Мароко е привилегирован партньор на ЕС в областта на политическото и икономическото сътрудничество и в областта на търговията, техническото сътрудничество и сътрудничеството за развитие, както е отразено в инструментите за тази цел, които включват годишните програми за действие, Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка, Европейския инструмент за съседство и програмата „Глобална Европа“, както и участието на Мароко в „Еразъм+“ и „напреднал статут“ в рамките на европейската политика за съседство, предоставен през 2008 г.; като има предвид, че Мароко е третият най-голям получател на средства от ЕС в рамките на европейската политика за съседство;

Б.  като има предвид, че настоящата криза доведе до безпрецедентно дипломатическо напрежение между Мароко, от една страна, и Испания и ЕС, от друга страна; като има предвид, че независимо от това какви са целите, породили ситуацията в Сеута, този неоправдан инцидент не е в съответствие с отдавна установеното сътрудничество и основаните на доверие отношения между двете страни, по-специално в областта на миграцията; като има предвид, че отношенията, такива, каквито бяха преди кризата, трябва да бъдат запазени и възстановени чрез добросъседски отношения и следва да послужат за постигане на напредък във взаимноизгодните отношения чрез прилагане на новата, наскоро публикувана програма на ЕС за Средиземноморието в контекста на подновеното партньорство с държавите от южното съседство, в рамките на което Мароко се приканва да засили партньорството си с ЕС в различни области;

В.  като има предвид, че от 17 май 2021 г. насам се наблюдава безпрецедентно увеличаване на преминаванията в испанска територия, като около 9 000 души влизат, с плуване или пеша, в испанския автономен град Сеута, след като мароканската полиция временно облекчи граничния контрол, отвори вратите на своята гранична ограда и не предприе действия за спиране на незаконното влизане; като има предвид, че хуманитарната реакция на испанските сили за сигурност и въоръжени сили, НПО и гражданите на Сеута предотврати появата на истинска трагедия; като има предвид, че по-голямата част от незаконно преминалите мигранти са марокански граждани; като има предвид, че подобен голям поток от хора едва ли може да се разглежда като спонтанен; като има предвид, че сред преминалите има най-малко 1200 непридружени малолетни и непълнолетни лица, както и много цели семейства; като има предвид, че някои от децата преди това са били в училище и поради това са били без документи към момента на преминаването им;

Г.  като има предвид, че на 1 юни 2021 г. мароканските органи решиха да улеснят повторното влизане на всички непридружени, но идентифицирани марокански деца, които пребивават незаконно в Европейския съюз; като има предвид, че според Международната организация по миграция много от тях вече са върнати чрез събиране на семействата и помощ за издирване; като има предвид, че испанските органи създадоха гореща линия в Сеута за събиране на деца и непридружени малолетни и непълнолетни лица със семействата им; като има предвид обаче, че много от децата все още се намират в испански съоръжения, като например в Тарахал и в приемните центрове за мигранти Пиниер и Санта Амелия под настойничеството на автономния град Сеута, за да преминат оценка на самоличността им, техните лични обстоятелства, уязвимост и риск от преследване и непоправими вреди; като има предвид, че семействата отчаяно търсят изчезналите си деца; като има предвид, че това може да доведе до допълнителни рискове за физическото, умственото, моралното, духовното и социалното развитие на децата, както е заложено в Декларацията на ООН за правата на детето;

Д.  като има предвид, че повечето деца са били накарани погрешно да вярват, че в град Сеута ще се проведе мач на футболни звезди със свободен вход и че са на училищна екскурзия;

Е.  като има предвид, че висшият интерес на детето трябва да бъде първостепенно съображение във всички действия и решения, които засягат непридружените малолетни и непълнолетни лица, както и тяхното физическо и психическо благосъстояние; като има предвид, че поради това е необходимо, с признаването и съдействието на всички заинтересовани органи, да се признае положението на тези деца и при подходящо и засилено сътрудничество да се открият родителите или близки членове на семействата им и те да бъдат върнати безопасно в своите семейства, както се изисква от международното право, тъй като те не са напуснали умишлено семействата си; като има предвид, че в Стратегията на ЕС за правата на детето Комисията препоръча на държавите членки да укрепят своите системи за настойничество на непридружени малолетни и непълнолетни лица, по-специално като участват в дейностите на Европейската мрежа за настойничество; като има предвид, че съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето приемащите държави трябва да гарантират всички права на децата мигранти, включително по отношение на граничния контрол и връщането;

Ж.  като има предвид, че кризата беше предизвикана от Мароко поради политическа и дипломатическа криза, след като лидерът на фронта Полисарио Брахим Гали беше приет в испанска болница по хуманитарни причини поради здравословното му състояние, причинено от вируса COVID-19; като има предвид, че на 2 юни 2021 г. лидерът на фронта Полисарио пристигна в Алжир;

З.  като има предвид, че в официалните изявления на Мароко от 31 май 2021 г. се подчертава, че двустранната криза не е свързана с въпроса за миграцията; като има предвид, че мароканският министър на външните работи първоначално призна, че причините за кризата с масовото влизане на хиляди хора, включително деца, се крият в това, че Испания е приела лидера на Фронта Полисарио; като има предвид, че в друго официално изявление, направено по-късно, мароканските органи признаха, че истинската причина е предполагаемо неясната позиция на Испания относно Западна Сахара;

И.  като има предвид, че на извънредното заседание на Европейския съвет от 24 и 25 май 2021 г. лидерите на ЕС потвърдиха пълната си подкрепа за Испания и подчертаха, че испанските граници са външни граници на ЕС; като има предвид, че положението в Сеута беше обсъдено и на заседанието на Съвета по външни работи на 18 май 2021 г., на което върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност изрази пълна солидарност и подкрепа за Испания от името на ЕС; като има предвид, че международното право и принципът на суверенитет, териториална цялост и ненарушимост на държавните граници трябва да бъдат зачитани;

Й.  като има предвид, че през 2000 г. Съветът предостави на Комисията мандат за преговори за сключване на споразумение за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица с Мароко; като има предвид, че към днешна дата такова споразумение не е финализирано и не е прието;

К.  като има предвид, че мароканските органи следва да улеснят връщането на почти 13 000 сезонни работници, блокирани в Южна Испания, които трябва да се завърнат през следващите седмици;

1.  отхвърля използването от страна на Мароко на граничния контрол и миграцията, и по-специално на непридружени малолетни и непълнолетни лица, като средство за политически натиск спрямо държава – членка на ЕС; изразява съжаление, по-специално, относно участието на деца, непридружени малолетни и непълнолетни деца и семейства в масовото преминаване на границата между Мароко и испанския град Сеута, с което техният живот и сигурността им са изложени на явен риск; изразява съжаление относно задълбочаването на политическата и дипломатическата криза, която не следва да подкопава нито стратегическите, многоаспектни и привилегировани съседски отношения между Кралство Мароко, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, нито дълготрайното, основано на доверие сътрудничество в областите на борба с тероризма и контрабандата на хора и наркотици, на миграцията и търговските политики; счита, че двустранните разногласия между близките партньори следва да бъдат разрешавани чрез дипломатически диалог; призовава за преодоляване на неотдавнашните напрежения и за връщане към конструктивно и надеждно партньорство между ЕС и Мароко; отново изразява своята подкрепа за по-нататъшното развитие на тези отношения, основани на взаимно доверие и уважение; във връзка с това настоятелно призовава Мароко да спазва дългосрочния си ангажимент за засилено сътрудничество в областта на управлението на границите и миграционната мобилност в дух на сътрудничество и диалог; подчертава значението на укрепването на партньорството между ЕС и Мароко, което следва да отчита потребностите на двамата партньори по балансиран начин и на равни начала;

2.  приветства стъпките, предприети от мароканските органи на 1 юни 2021 г., за улесняване на повторното влизане на всички идентифицирани непридружени, намиращи се незаконно на територията на Европейския съюз; призовава Испания и Мароко да сътрудничат тясно, за да предоставят възможност за връщането на децата в техните семейства, което трябва да бъде ръководено от висшия интерес на детето и да се извършва в съответствие с националното и международното право, по-специално Конвенцията на ООН за правата на детето, по която Мароко е страна от 1990 г. и която е ратифицирало два пъти (през юни и през юли 1993 г.), заедно със съответните споразумения между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Мароко, от друга страна, по-специално споразумението между Кралство Испания и Кралство Мароко относно сътрудничеството в областта на предотвратяването на незаконната миграция не непридружени малолетни и непълнолетни лица, тяхната закрила и съгласуваното им връщане; припомня, че принципът на целостта на семейството и правото на събиране на семейството следва винаги да бъдат гарантирани; подчертава, че тясното сътрудничество по предизвикателствата, свързани с миграцията, е във взаимен интерес на ЕС и Мароко; призовава Кралство Мароко да спазва ефективно ангажиментите си, тъй като е от решаващо значение да се гарантира безопасното завръщане на децата в техните семейства, като същевременно се гарантират правата им съгласно международното право;

3.  припомня, че Сеута е външна граница на ЕС, чиято защита и сигурност засяга целия Европейски съюз; приветства бързата реакция на Европейската агенция за гранична и брегова охрана да предложи ресурси в подкрепа на испанското правителство, за да му помогне да се справи с предизвикателствата, свързани с миграцията, възникнали в резултат на тази криза; призовава Комисията да предостави спешно финансиране за справяне с положението в Сеута, включително финансиране на допълнителен капацитет за подслон на непридружените малолетни и непълнолетни лица;

4.  изразява своята пълна подкрепа на гражданите на Сеута и приветства ефикасната и професионална реакция на испанските органи за сигурност и военни сили в автономния град, както и тази на НПО и гражданите на Сеута, в справянето с кризата и помощта за спасяване на човешки живот; приветства закрилата, предоставена на непридружените деца от испанските органи в съответствие с правото на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на детето;

5.  отново заявява консолидираната позиция на ЕС относно Западна Сахара, която се основава на пълно зачитане на международното право в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и ръководения от ООН политически процес за постигане на справедливо, трайно, мирно и взаимно приемливо решение, постигнато чрез преговори от двете страни;

6.  отново изтъква неприкосновеността на националните граници на държавите – членки на ЕС, и пълното и неподлежащо на преговори зачитане на териториалната цялост на държавите – членки на ЕС, като основен принцип на международното право и като принцип на европейската солидарност; припомня, че подкопаването на териториалния суверенитет на държавите членки не може да бъде толерирано;

7.  настоятелно призовава Комисията и Кралство Мароко да си сътрудничат и официално да сключат споразумение за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица между ЕС и Мароко с необходимите правни гаранции във възможно най-кратък срок; изразява убеждение, че бъдещото сътрудничество на ЕС с държавите от южния бряг на Средиземно море следва да се основава на дългосрочната цел за справяне с първопричините за незаконната миграция чрез укрепване на икономическото развитие, инвестициите и създаването на нови възможности за работа и насърчаване на качествено образование за всички деца в региона;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Мароко.

(1) ОВ C 411, 27.11.2020 г., стр. 292.
(2) Приети текстове, P9_TA(2019)0066.
(3) ОВ L 70, 18.3.2000 г., стр. 2.

Последно осъвременяване: 8 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност