Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2021/2747(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B9-0349/2021

Viták :

PV 10/06/2021 - 7.1
CRE 10/06/2021 - 7.1

Szavazatok :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0289

Elfogadott szövegek
PDF 134kWORD 49k
2021. június 10., Csütörtök - Strasbourg
A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény megsértése és kiskorúak marokkói hatóságok általi használata a ceutai migrációs válságban
P9_TA(2021)0289RC-B9-0349/2021

Az Európai Parlament 2021. június 10-i állásfoglalása az ENSZ gyermekjogi egyezményének megsértéséről és arról, hogy a marokkói hatóságok hogyan vetettek be kiskorúakat a ceutai migrációs válságban (2021/2747(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Marokkóról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az EU–Marokkó megállapodásról szóló 2019. január 16-i állásfoglalására(1), valamint a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 30. évfordulója alkalmából kiadott, a gyermekek jogairól szóló 2019. november 26-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a gyermek jogairól szóló, 1989. november 20-i ENSZ-egyezményre, és különösen a gyermek mindenek felett álló érdekének elvére (3. és 18. cikk),

–  tekintettel az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának általános megjegyzéseire, és különösen a 14. számú megjegyzésre,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–  tekintettel Marokkónak az egyes európai országokban illegálisan tartózkodó, kísérő nélküli marokkói kiskorúak kérdéséről szóló, 2021. június 1-jei nyilatkozatára,

–  tekintettel a marokkói külügyminisztériumnak, az afrikai együttműködésnek és a marokkói külföldön élő személyeknek a spanyol–marokkói válságról szóló, 2021. május 31-i két nyilatkozatára,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló, 2000-ben hatályba lépett euromediterrán megállapodásra(3), valamint a 2013. évi mobilitási partnerségre,

–  tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a 2021. május 18-i Külügyek Tanácsát követően kiadott sajtónyilatkozataira,

–  tekintettel a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a „Megújított partnerség a déli szomszédsággal – Új program a földközi-tengeri térség számára” című, 2021. február 9-i közös közleményére (JOIN(2021)0002),

–  tekintettel a Spanyol Királyság és a Marokkói Királyság között 2007. március 6-án Rabatban aláírt és 2012. október 2-án hatályba lépett, a kísérő nélküli kiskorúak jogellenes kivándorlásának megelőzéséről, valamint a védelmük és összehangolt visszatérésük területén való együttműködésről szóló megállapodásra,

–  tekintettel a Nemzetközi Migrációs Szervezetnek a közelmúltban Ceutába (Spanyolország) érkezőkről szóló, 2021. március 27-i nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti kapcsolatok jogilag a 2000. évi társulási megállapodáson alapulnak; mivel Marokkó közeli szomszédként az EU kiemelt partnere a politikai és gazdasági együttműködés, valamint a kereskedelmi, technikai és fejlesztési együttműködés terén, amint azt az e célt szolgáló eszközök is tükrözik, amelyek magukban foglalják az éves cselekvési programokat, az Afrikát támogató uniós szükséghelyzeti alapot, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközt és a Globális Európa programot, valamint Marokkónak az Erasmus+-ban való részvételét, illetve az európai szomszédságpolitika keretében 2008-ban biztosított „kiemelt státuszt”; mivel Marokkó az európai szomszédságpolitika keretében nyújtott uniós források harmadik legnagyobb kedvezményezettje;

B.  mivel a jelenlegi válság példátlan diplomáciai feszültségekhez vezetett egyrészről Marokkó, másrészről Spanyolország és az EU között; mivel bármi is legyen a Ceutában kialakított helyzet mögött rejlő cél, ez az indokolhatatlan esemény nem egyeztethető össze a két fél között különösen a migráció területén régóta fennálló együttműködéssel és bizalmon alapuló kapcsolattal; mivel a kapcsolatokat a jószomszédi viszonyon keresztül meg kell őrizni és vissza kell állítani a válságot megelőző állapotra, és elő kell mozdítani a kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azáltal, hogy végrehajtják a közelmúltban közzétett, a földközi-tengeri térségre vonatkozó új uniós menetrendet a déli szomszédsággal való megújított partnerség keretében, amelyben Marokkót felkérik az EU-val való partnerségének megerősítésére különböző területeken;

C.  mivel 2021. május 17-től példátlan mértékben megugrott a spanyol területre való átkelés, és mintegy 9000 ember lépett be úszva vagy gyalogosan Ceutába, Spanyolország autonóm városába, miután a marokkói rendőrség ideiglenesen enyhítette a határellenőrzést, megnyitotta határkerítésének kapuit, és nem lépett fel az illegális belépés leállítása érdekében; mivel a spanyol biztonsági és fegyveres erők, nem kormányzati szervezetek és Ceuta polgárai által adott humanitárius válasz megakadályozta, hogy valódi tragédia alakuljon ki; mivel az illegálisan átkelő migránsok többsége marokkói állampolgár; mivel az emberek ilyen tömeges mozgása aligha tekinthető spontánnak; mivel legalább 1200 kísérő nélküli kiskorú és sok teljes család érkezett; mivel egyes gyermekek átkelésüket megelőzően iskolában voltak, ezért nem rendelkeztek okmányokkal;

D.  mivel 2021. június 1-jén a marokkói hatóságok úgy határoztak, hogy megkönnyítik minden olyan kísérő nélküli, de azonosított marokkói gyermek újbóli belépését, aki szabálytalanul tartózkodik az Európai Unióban; mivel a Nemzetközi Migrációs Szervezet szerint sokakat már visszatoloncoltak családegyesítés és visszakövetés révén; mivel a spanyol hatóságok Ceutában forródrótot hoztak létre a gyermekek és a kísérő nélküli kiskorúak családjukhoz való visszatérése érdekében; mivel azonban sok gyermek még mindig Spanyolországban tartózkodik, például a Tarajal raktárépületben, valamint Pinier és Santa Amelia migrációs befogadó központjában Ceuta autonóm város gyámsága alatt, amíg megvizsgálják személyazonosságukat, személyes körülményeiket, kitettségüket, valamint az üldöztetés és helyrehozhatatlan sérelem kockázatát; mivel a családok kétségbeesetten keresik eltűnt gyermekeiket; mivel ez további kockázatokat jelenthet a gyermekek testi, lelki, szellemi, erkölcsi, spirituális és szociális fejlődésére nézve, amint azt az ENSZ gyermekjogi nyilatkozata is rögzíti;

E.  mivel a gyermekek többségével azt hitették el, hogy Ceutában híres futballsztárok játszanak mérkőzést, ahova ingyen bemehetnek, és hogy iskolai kiránduláson vesznek részt;

F.  mivel a kísérő nélküli kiskorúakkal, valamint a fizikai és mentális jólétükkel kapcsolatos valamennyi fellépés és döntés során elsődlegesen a gyermek mindenek felett álló érdekét kell figyelembe venni; mivel ezért – valamennyi érintett hatóság egyetértésével és segítségével – fogadni kell ezeket a gyermekeket, és megfelelő és megerősített együttműködéssel meg kell találni szüleiket vagy közeli családtagjaikat, és a nemzetközi jog előírásainak megfelelően biztonságosan vissza kell őket juttatni családjukhoz, mivel nem szándékosan hagyták el családjaikat; mivel az EU gyermekjogi stratégiájában a Bizottság azt ajánlotta a tagállamoknak, hogy erősítsék meg a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó gyámsági rendszereiket, különösen az Európai Gyámsági Hálózat tevékenységeiben való részvétel révén; mivel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény értelmében a fogadó országoknak garantálniuk kell a migráns gyermekek valamennyi jogát, többek között a határellenőrzéssel és a visszatéréssel kapcsolatban is;

G.  mivel a válságot Marokkó egy politikai és diplomáciai patthelyzet miatt provokálta ki, miután Brahim Ghalit, a Polisario Front vezetőjét a Covid19-vírus okozta egészségi állapota miatt humanitárius okokból Spanyolországban kórházba vitték; mivel 2021. június 2-án a Front Polisario vezetője megérkezett Algériába;

H.  mivel a Marokkó által 2021. május 31-én kiadott hivatalos nyilatkozatok hangsúlyozták, hogy a kétoldalú válság nem kapcsolódik a migráció kérdéséhez; mivel a marokkói külügyminiszter kezdetben elismerte, hogy a több ezer ember, köztük gyermekek tömeges belépése okozta válságot az váltotta ki, hogy Spanyolország fogadta a Polisario Front vezetőjét; mivel egy későbbi hivatalos nyilatkozatban a marokkói hatóságok elismerték, hogy a valódi ok Spanyolország Nyugat-Szaharával kapcsolatos állítólagosan kétértelmű álláspontja;

I.  mivel az Európai Tanács 2021. május 24–25-i rendkívüli ülésén az uniós vezetők megerősítették, hogy teljes mértékben támogatják Spanyolországot, és hangsúlyozták, hogy a spanyol határok az EU külső határai; mivel a Külügyek Tanácsának 2021. május 18-i ülésén is megvitatták a ceutai helyzetet, és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az EU nevében teljes szolidaritásáról és támogatásáról biztosította Spanyolországot; mivel tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot, valamint a szuverenitás, a területi integritás és az államhatárok sérthetetlenségének elvét;

J.  mivel a Tanács 2000-ben tárgyalási megbízást adott a Bizottságnak a Marokkóval kötendő visszafogadási megállapodás megkötésére; mivel mindezidáig nem véglegesítették a megállapodást és azt nem fogadták el;

K.  mivel a marokkói hatóságoknak meg kell könnyíteniük a Spanyolország déli részén rekedt csaknem 13 000 idénymunkás visszatérését, akik a következő hetekben terveznek utazni;

1.  elutasítja, hogy Marokkó egy uniós tagállammal szembeni politikai nyomásgyakorlásra használja a határellenőrzést és a – különösen a kísérő nélküli kiskorúakat érintő – migrációt; különösen elítéli a gyermekek, a kísérő nélküli kiskorúak és a családok részvételét a Marokkóból a spanyol Ceuta városába tartó tömeges határátlépésben, ami egyértelműen veszélyezteti életüket és biztonságukat; sajnálatát fejezi ki a politikai és diplomáciai válság elmélyülése miatt, amely nem áshatja alá sem a Marokkói Királyság, valamint az Európai Unió és tagállamai közötti stratégiai, többdimenziós és privilegizált szomszédsági kapcsolatokat, sem pedig a terrorizmus elleni küzdelem, az ember- és kábítószer-kereskedelem, a migráció és a kereskedelempolitika terén régóta fennálló, bizalmon alapuló együttműködést; úgy véli, hogy a szoros partnerek közötti kétoldalú nézeteltéréseket diplomáciai párbeszéd útján kell rendezni; felszólít a közelmúltbeli feszültségek enyhítésére, valamint a konstruktív és megbízható EU–Marokkó partnerséghez való visszatérésre; megismétli, hogy támogatja e kapcsolat kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló további előmozdítását; e tekintetben sürgeti Marokkót, hogy az együttműködés és a párbeszéd szellemében tartsa tiszteletben a határigazgatás és a migrációs mobilitás terén folytatott megerősített együttműködés iránti, régóta fennálló elkötelezettségét; hangsúlyozza az EU és Marokkó közötti olyan partnerség megerősítésének fontosságát, amely mindkét fél szükségleteit kiegyensúlyozottan és egyenlő feltételek mellett veszi figyelembe;

2.  üdvözli, hogy a marokkói hatóságok 2021. június 1-jén lépéseket tettek az Európai Unió területén szabálytalanul tartózkodó, azonosított, kísérő nélküli gyermekek újbóli belépésének megkönnyítése érdekében; felszólítja Spanyolországot és Marokkót, hogy szorosan működjenek együtt a gyermekek családjaikhoz történő hazaszállításának lehetővé tétele érdekében, és rámutat, hogy ezt a gyermek mindenek felett álló érdekének kell vezérelnie, azt a nemzeti és nemzetközi joggal összhangban kell végrehajtani, különös tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményre, amelynek Marokkó 1990 óta aláíró fele, és amelyet két alkalommal is ratifikált (1993 júniusában és júliusában), valamint az EU és tagállamai, valamint Marokkó közötti vonatkozó megállapodásokra, így különösen a kísérő nélküli kiskorúak jogellenes kivándorlásának megelőzéséről, valamint a védelmük és összehangolt visszatérésük területén való együttműködésről szóló, a Spanyol Királyság és a Marokkói Királyság között létrejött megállapodásra; emlékeztet arra, hogy a család egységének elvét és a családegyesítési jogot mindig fenn kell tartani; hangsúlyozza, hogy a migrációs kihívásokkal kapcsolatos szoros együttműködés az EU és Marokkó közös érdeke; felszólítja a Marokkói Királyságot, hogy maradéktalanul tartsa tiszteletben kötelezettségvállalásait, mivel alapvető fontosságú a gyermekek családjaikhoz való biztonságos visszatérésének biztosítása, a nemzetközi jog szerinti jogaik megőrzése mellett;

3.  emlékeztet arra, hogy Ceuta az EU külső határa, amelynek védelme és biztonsága az Európai Unió egészét érinti; üdvözli az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség gyors reagálását, amelynek keretében forrásokat ajánl fel a spanyol kormány támogatására annak érdekében, hogy segítsen megbirkózni a válság következtében felmerülő migrációs kihívásokkal; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson sürgősségi finanszírozást a ceutai helyzet kezelésére, beleértve a kísérő nélküli gyermekek menedékkapacitásának bővítését;

4.  teljes szolidaritásáról biztosítja Ceuta polgárait, és üdvözli az autonóm város spanyol biztonsági szervei és hadserege, valamint a nem kormányzati szervezetek és a ceutai polgárok hatékony és professzionális reakcióját a válság kezelése terén, amellyel számos életet sikerült megmenteni; üdvözli, hogy a spanyol hatóságok az uniós joggal és a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel összhangban védelmet biztosítanak a kísérő nélküli gyermekek számára;

5.  megismétli az EU Nyugat-Szaharával kapcsolatos konszolidált álláspontját, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataival összhangban a nemzetközi jog teljes körű tiszteletben tartásán, valamint az igazságos, tartós, békés és kölcsönösen elfogadható tárgyalásos megoldás elérésére irányuló, ENSZ által vezetett politikai folyamaton alapul;

6.  ismételten hangsúlyozza az uniós tagállamok nemzeti határainak sérthetetlenségét, valamint az uniós tagállamok területi integritásának teljes és alku tárgyát nem képező tiszteletben tartását, mint a nemzetközi jog alapelvét és az európai szolidaritás elvét; emlékeztet arra, hogy a tagállamok területi szuverenitásának aláásása nem tűrhető el;

7.  sürgeti a Bizottságot és a Marokkói Királyságot, hogy a lehető leghamarabb működjenek együtt és kössenek hivatalosan egy EU–Marokkó visszafogadási megállapodást, a szükséges jogi biztosítékokkal együtt; meggyőződése, hogy a Földközi-tenger déli partján fekvő országokkal való jövőbeli uniós együttműködésnek azon a hosszú távú célkitűzésen kell alapulnia, hogy a gazdasági fejlődés, a beruházások és az új munkalehetőségek teremtése, valamint a régió valamennyi gyermeke számára a minőségi oktatás előmozdítása révén kezeljék az irreguláris migráció kiváltó okait;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Marokkó kormányának és parlamentjének.

(1) HL C 411., 2020.11.27., 292. o.
(2) Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0066.
(3) HL L 70., 2000.3.18., 2. o.

Utolsó frissítés: 2021. október 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat