Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/2747(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B9-0349/2021

Debates :

PV 10/06/2021 - 7.1
CRE 10/06/2021 - 7.1

Balsojumi :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0289

Pieņemtie teksti
PDF 137kWORD 48k
Ceturtdiena, 2021. gada 10. jūnijs - Strasbūra
Marokas iestāžu izdarītais ANO Konvencijas par bērna tiesībām pārkāpums, izmantojot migrācijas krīzē Seūtā nepilngadīgas personas
P9_TA(2021)0289RC-B9-0349/2021

Eiropas Parlamenta 2021. gada 10. jūnija rezolūcija par Marokas iestāžu izdarīto ANO Konvencijas par bērna tiesībām pārkāpumu, izmantojot migrācijas krīzē Seūtā nepilngadīgas personas (2021/2747(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Maroku, jo īpaši 2019. gada 16. janvāra rezolūciju par ES un Marokas nolīgumu(1) un 2019. gada 26. novembra rezolūciju par bērnu tiesībām saistībā ar ANO Konvencijas par bērna tiesībām 30. gadadienu(2),

–  ņemot vērā ANO 1989. gada 20. novembra Konvenciju par bērna tiesībām, jo īpaši bērna interešu ievērošanas principu (3. un 18. pants),

–  ņemot vērā turpmāk minētās ANO Bērna tiesību komitejas vispārējos komentārus, jo īpaši komentāru Nr. 14,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–  ņemot vērā Marokas 2021. gada 1. jūnija paziņojumu par problēmu saistībā ar nepavadītiem marokāņu nepilngadīgiem, kas nelegāli uzturas dažās Eiropas valstīs,

–  ņemot vērā divus Marokas Ārlietu, Āfrikas sadarbības un marokāņu diasporas lietu ministrijas 2021. gada 31. maija paziņojumus par Spānijas un Marokas krīzi,

–  ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses(3), un kurš stājās spēkā 2000. gadā, kā arī 2013. gada mobilitātes partnerību,

–  ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos piezīmes presei pēc Ārlietu padomes 2021. gada 18. maija sanāksmes,

–  ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos 2021. gada 9. februāra kopīgo paziņojumu “Atjaunota partnerība ar dienvidu kaimiņreģionu. Jauna programma Vidusjūras reģionam”, jo īpaši tā 4. nodaļu par migrāciju un mobilitāti (JOIN(2021)0002),

–  ņemot vērā 2007. gada 6. martā Rabātā parakstīto un 2012. gada 2. oktobrī spēkā stājušos nolīgumu starp Spānijas Karalisti un Marokas Karalisti par sadarbību nepavadītu nepilngadīgo nelikumīgas emigrācijas novēršanā, viņu aizsardzību un saskaņotu atgriešanu,

–  ņemot vērā Starptautiskās Migrācijas organizācijas 2021. gada 27. marta paziņojumu par Seūtā, Spānijā nesen ieceļojušām personām,

–  ņemot vērā Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienības un Marokas Karalistes attiecību juridiskais pamats ir 2000. gada asociācijas nolīgums; tā kā Maroka kā tuva kaimiņvalsts ir priviliģēta ES partnere politiskās un ekonomiskās sadarbības, kā arī tirdzniecības, tehniskās un attīstības sadarbības jomā, kā tas atspoguļots šajā nolūkā paredzētajos instrumentos, kas ietver ikgadējās rīcības programmas, ES Ārkārtas trasta fondu Āfrikai, Eiropas kaimiņattiecību instrumentu un programmu “Globālā Eiropa”, kā arī Marokas dalību programmā “Erasmus+” un tai 2008. gadā piešķirto “īpašo statusu” Eiropas kaimiņattiecību politikas ietvaros; tā kā Maroka ir trešā lielākā ES līdzekļu saņēmēja Eiropas kaimiņattiecību politikas ietvaros;

B.  tā kā pašreizējā krīze ir radījusi vēl nepieredzētu diplomātisko spriedzi starp Maroku, no vienas puses, un Spāniju un ES, no otras puses; tā kā neatkarīgi no Seūtā radušās situācijas cēloņiem šis neattaisnojamais incidents ir pretrunā jau sen iedibinātajai sadarbībai un uz uzticēšanos balstītām attiecībām starp abām pusēm, jo īpaši migrācijas jomā; tā kā attiecības ir jāuztur un, īstenojot labas kaimiņattiecības, jāatjauno tādā līmenī, kāds pastāvēja pirms šīs krīzes, un tām būtu jāveicina abpusēji izdevīgas attiecības, īstenojot jauno nesen publicēto ES programmu Vidusjūras reģionam saistībā ar atjaunoto partnerību ar dienvidu kaimiņvalstīm, kurā Maroka ir aicināta stiprināt partnerību ar ES dažādās jomās;

C.  tā kā pēc tam, kad Marokas policija uz laiku atviegloja robežkontroli, atvēra robežas vārtus un neveica pasākumus, lai apturētu nelikumīgu ieceļošanu, 2021. gada 17. maijā sākās vēl nepieredzēts robežšķērsošanas gadījumu vilnis, aptuveni 9000 cilvēkiem peldus vai ar kājām iekļūstot Spānijas autonomajā pilsētā Seūtā; tā kā Spānijas drošības un bruņoto spēku, NVO un Seūtas iedzīvotāju sniegtā humānā palīdzība ļāva novērst patiesu traģēdiju; tā kā lielākā daļa robežu nelegāli šķērsojušo migrantu bija Marokas valstspiederīgie; tā kā tik plaša mēroga cilvēku pārvietošanos diez vai var uzskatīt par spontānu; tā kā šo cilvēku vidū bija vismaz 1200 nepavadīti nepilngadīgie, kā arī daudzas ģimenes; tā kā daži no šiem bērniem iepriekš bija skolā un tāpēc robežas šķērsošanas brīdī viņiem nebija dokumentu;

D.  tā kā Marokas iestādes 2021. gada 1. jūnijā nolēma atvieglot visu nepavadīto identificēto marokāņu bērnu, kuri nelegāli uzturas Eiropas Savienībā, atpakaļieceļošanu; tā kā saskaņā ar Starptautiskās Migrācijas organizācijas datiem daudzi jau ir atgriezušies, izmantojot ģimenes atkalapvienošanās un meklēšanas palīdzību; tā kā Spānijas iestādes Seūtā izveidoja palīdzības dienestu, lai bērni un nepavadīti nepilngadīgie varētu atkalapvienoties ar savām ģimenēm; tā kā tomēr daudzi bērni joprojām atrodas Spānijas teritorijā, piemēram, Tarajal noliktavā un migrantu uzņemšanas centros Pinier un Santa Amelia, Seūtas autonomās pilsētas aizbildnībā, lai būtu iespējams noteikt viņu identitāti un apzināt personiskos apstākļus, neaizsargātību un vajāšanas un neatgriezeniska kaitējuma risku; tā kā ģimenes izmisīgi meklē savus pazudušos bērnus; tā kā tas var radīt papildu riskus bērnu fiziskajai, garīgajai, morālajai un sociālajai attīstībai, kā noteikts ANO Deklarācijā par bērna tiesībām;

E.  tā kā lielākā daļa šo bērnu tika maldināti un pieņēma, ka Seūtas pilsētā notiek futbola spēle ar populāru futbolistu piedalīšanos un bezmaksas ieeju un ka viņi dodas skolas ekskursijā;

F.  tā kā visās darbībās un lēmumos attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem un viņu fizisko un garīgo labjutību vispirms jāņem vērā bērna intereses; tā kā ir nepieciešams ar visu attiecīgo iestāžu izpratni un palīdzību atzīt šos bērnus un, pienācīgi un pastiprināti sadarbojoties, atrast viņu vecākus vai tuvus radiniekus un saskaņā ar starptautiskajām tiesībām droši atgriezt viņus savās ģimenēs, jo viņi tās nav atstājuši apzināti; tā kā ES stratēģijā par bērna tiesībām Komisija ieteica dalībvalstīm stiprināt nepavadītu nepilngadīgo aizbildnības sistēmas, jo īpaši piedaloties Eiropas Aizbildnības tīkla darbībās; tā kā saskaņā ar ANO Konvenciju par bērna tiesībām uzņēmējvalstīm ir jāgarantē visas migrantu bērnu tiesības, tostarp attiecībā uz robežkontroli un atgriešanu;

G.  tā kā šo krīzi izraisīja Maroka politiskas un diplomātiskas krīzes dēļ pēc tam, kad Front Polisario vadītājs Brahim Ghali tika uzņemts Spānijas slimnīcā humānu apsvērumu dēļ saistībā ar viņa veselības stāvokli, ko izraisījis Covid-19 vīruss; tā kā 2021. gada 2. jūnijā Front Polisario vadītājs ieradās Alžīrijā;

H.  tā kā Marokas 2021. gada 31. maija oficiālajos paziņojumos ir uzsvērts, ka divpusējā krīze nav saistīta ar migrācijas problēmu; tā kā Marokas ārlietu ministrs sākotnēji atzina, ka krīzes, kas izraisīja tūkstošiem cilvēku, tostarp bērnu, masveida iekļūšanu Seūtā, iemesls bija tas, ka Spānija bija uzņēmusi Front Polisario vadītāju; tā kā citā vēlāk izdotā oficiālā paziņojumā Marokas iestādes atzina, ka patiesais iemesls ir Spānijas šķietami neskaidrā nostāja attiecībā uz Rietumsahāru;

I.  tā kā Eiropadomes ārkārtas sanāksmē 2021. gada 24. un 25. maijā ES vadītāji atkārtoti apstiprināja pilnīgu atbalstu Spānijai un uzsvēra, ka Spānijas robežas ir ES ārējās robežas; tā kā situācija Seūtā tika apspriesta arī Ārlietu padomes sanāksmē 2021. gada 18. maijā, un pēc tam Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos ES vārdā pauda pilnīgu solidaritāti ar Spāniju un atbalstu tai; tā kā ir jāievēro starptautiskās tiesības un suverenitātes, teritoriālās integritātes un valsts robežu neaizskaramības princips;

J.  tā kā Padome 2000. gadā pilnvaroja Komisiju noslēgt atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar Maroku; tā kā līdz šim brīdim šāds nolīgums vēl nav ne finalizēts, ne pieņemts;

K.  tā kā Marokas iestādēm būtu jāveicina gandrīz 13 000 Spānijas dienvidos iestrēgušu sezonas darbinieku atgriešanās, kurai ir jānotiek tuvāko nedēļu laikā,

1.  nosoda to, ka Maroka izmanto robežkontroli, migrāciju un jo īpaši nepavadītus nepilngadīgos, lai izdarītu politisku spiedienu uz ES dalībvalsti; jo īpaši pauž nožēlu par bērnu, nepavadītu nepilngadīgo un ģimeņu iesaistīšanos masveida robežas šķērsošanā starp Maroku un Spānijas pilsētu Seūtu, šiem cilvēkiem skaidri apdraudot savu dzīvību un drošību; pauž nožēlu par politiskās un diplomātiskās krīzes padziļināšanos, kurai nevajadzētu apdraudēt nedz Marokas Karalistes un Eiropas Savienības un tās dalībvalstu stratēģiskās, daudzdimensionālās un privileģētās kaimiņattiecības, nedz ilgstošo uz uzticēšanos balstīto sadarbību tādās jomās kā terorisma apkarošana, cilvēku tirdzniecība, narkotiku kontrabanda, migrācija un tirdzniecības politika; uzskata, ka divpusējas nesaskaņas starp tuviem partneriem būtu jāatrisina diplomātiska dialoga ceļā; aicina mazināt pašreizējo spriedzi un atjaunot konstruktīvu un uzticamu ES un Marokas partnerību; atkārtoti pauž atbalstu tam, lai šīs attiecības turpinātu attīstīties, pamatojoties uz savstarpēju uzticēšanos un cieņu; šajā sakarībā mudina Maroku ievērot tās ilgtermiņa apņemšanos stiprināt sadarbību robežu pārvaldības un migrācijas mobilitātes jomā sadarbības un dialoga garā; uzsver, ka ir svarīgi stiprināt ES un Marokas partnerību, kurā līdzsvaroti un uz vienlīdzīgiem pamatiem būtu jāņem vērā abu partneru vajadzības;

2.  atzinīgi vērtē Marokas iestāžu 2021. gada 1. jūnijā veiktos pasākumus, lai atvieglotu visu identificēto nepavadīto bērnu, kuri nelikumīgi uzturas Eiropas Savienības teritorijā, atpakaļieceļošanu; aicina Spāniju un Maroku cieši sadarboties, lai nodrošinātu bērnu atgriešanos savās ģimenēs, par pamatu ņemot bērna intereses un ievērojot valstu un starptautiskās tiesības, jo īpaši ANO Konvenciju par bērna tiesībām, kuru Maroka ir parakstījusi 1990. gadā un ratificējusi divas reizes (1993. gada jūnijā un jūlijā), kā arī attiecīgos nolīgumus starp ES un tās dalībvalstīm un Maroku, jo īpaši nolīgumu starp Spānijas Karalisti un Marokas Karalisti par sadarbību attiecībā uz nepavadītu nepilngadīgo nelegālas migrācijas novēršanu, viņu aizsardzību un saskaņotu atgriešanu; atgādina, ka vienmēr būtu jāaizsargā ģimenes vienotības princips un tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos; uzsver, ka cieša sadarbība migrācijas problēmu risināšanā ir ES un Marokas abpusējās interesēs; aicina Marokas Karalisti efektīvi pildīt savas saistības, jo ir būtiski nodrošināt bērnu drošu atgriešanos savās ģimenēs, vienlaikus aizsargājot viņu tiesības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām;

3.  atgādina, ka Seūta ir ES ārējā robeža, kuras aizsardzība un drošība skar visu Eiropas Savienību; atzinīgi vērtē Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras ātro reakciju, piedāvājot līdzekļus Spānijas valdības atbalstam, lai palīdzētu tai risināt migrācijas problēmas, kas radušās šīs krīzes rezultātā; aicina Komisiju nodrošināt ārkārtas finansējumu, lai uzlabotu situāciju Seūtā, tostarp finansēt papildu patvēruma iespējas nepavadītiem bērniem;

4.  pilnībā solidarizējas ar Seūtas iedzīvotājiem un atzinīgi vērtē Spānijas drošības struktūru un armijas, kā arī NVO un Seūtas iedzīvotāju efektīvo un profesionālo reakciju krīzes pārvarēšanā un daudzu dzīvību glābšanā; atzinīgi vērtē Spānijas iestāžu saskaņā ar ES tiesību aktiem un ANO Konvenciju par bērna tiesībām nodrošināto aizsardzību nepavadītiem bērniem;

5.  atkārtoti uzsver ES vienoto nostāju attiecībā uz Rietumsahāru, kuras pamatā ir starptautisko tiesību pilnīga ievērošana saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām un ANO vadīto politisko procesu ar mērķi panākt taisnīgu, ilgstošu, miermīlīgu un savstarpēji pieņemamu risinājumu sarunās starp abām pusēm;

6.  atkārtoti uzsver ES dalībvalstu robežu neaizskaramību un pilnīgu un neapstrīdamu ES dalībvalstu teritoriālās integritātes ievērošanu, kas ir starptautisko tiesību pamatprincips un Eiropas solidaritātes princips; atgādina, ka nav pieļaujama dalībvalstu teritoriālās suverenitātes graušana;

7.  mudina Komisiju un Marokas Karalisti pēc iespējas drīzāk sadarboties un oficiāli noslēgt ES un Marokas atpakaļuzņemšanas nolīgumu, paredzot nepieciešamās tiesiskās garantijas; ir pārliecināts, ka turpmākā ES sadarbība ar Vidusjūras dienvidu piekrastes valstīm būtu jābalsta uz ilgtermiņa mērķi novērst neatbilstīgas migrācijas pamatcēloņus, stiprinot ekonomikas attīstību, palielinot ieguldījumus un radot jaunas darba iespējas, kā arī veicinot kvalitatīvas izglītības iespējas visiem bērniem šajā reģionā;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Marokas valdībai un parlamentam.

(1) OV C 411, 27.11.2020., 292. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0066.
(3) OV L 70, 18.3.2000., 2. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 8. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika