Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2021/2747(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B9-0349/2021

Dibattiti :

PV 10/06/2021 - 7.1
CRE 10/06/2021 - 7.1

Votazzjonijiet :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Testi adottati :

P9_TA(2021)0289

Testi adottati
PDF 136kWORD 49k
Il-Ħamis, 10 ta' Ġunju 2021 - Strasburgu
Il-ksur tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-użu tal-minorenni mill-awtoritajiet Marokkini fil-kriżi migratorja f'Ceuta
P9_TA(2021)0289RC-B9-0349/2021

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Ġunju 2021 dwar il-ksur tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-użu tal-minorenni mill-awtoritajiet Marokkini fil-kriżi migratorja f'Ceuta (2021/2747(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Marokk, b'mod partikolari dik tas-16 ta' Jannar 2019 dwar il-Ftehim bejn l-UE u l-Marokk(1), u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Novembru 2019 dwar id-drittijiet tat-tfal fl-okkażjoni tat-30 anniversarju tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal(2),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-20 ta' Novembru 1989, b'mod partikolari l-prinċipju tal-aħjar interessi tat-tfal (l-Artikoli 3 u 18),

–  wara li kkunsidra l-Kummenti Ġenerali li ġejjin tal-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, b'mod partikolari Nru 14,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Marokk tal-1 ta' Ġunju 2021 dwar il-kwistjoni ta' minorenni Marokkini mhux akkumpanjati f'sitwazzjoni illegali f'ċerti pajjiżi Ewropej,

–  wara li kkunsidra ż-żewġ dikjarazzjonijiet tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Marokk, il-Kooperazzjoni Afrikana u l-Espatrijati Marokkini tal-31 ta' Mejju 2021 dwar il-kriżi bejn Spanja u l-Marokk,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħha minn naħa, u r-Renju tal-Marokk min-naħa l-oħra(3), li daħal fis-seħħ fl-2000, u s-Sħubija għall-Mobilità tal-2013,

–  wara li kkunsidra l-kummenti għall-istampa tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà wara l-Kunsill Affarijiet Barranin tat-18 ta' Mejju 2021,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tad-9 ta' Frar 2021 intitolata "Sħubija mġedda mal-Viċinat tan-Nofsinhar: Aġenda Ġdida għall-Mediterran", b'mod partikolari l-Kapitolu 4 dwar il-migrazzjoni u l-mobilità (JOIN(2021)0002),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim bejn ir-Renju ta' Spanja u r-Renju tal-Marokk dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-prevenzjoni tal-emigrazzjoni illegali ta' minorenni mhux akkumpanjati, il-protezzjoni tagħhom u r-ritorn miftiehem tagħhom, li ġie ffirmat f'Rabat fis-6 ta' Marzu 2007 u li daħal fis-seħħ fit-2 ta' Ottubru 2012,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni tas-27 ta' Marzu 2021 dwar il-wasliet reċenti f'Ceuta, Spanja,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 144(5) u 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk huma legalment ibbażati fuq il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-2000; billi bħala ġar immedjat, il-Marokk huwa sieħeb privileġġjat tal-UE fil-qasam tal-kooperazzjoni politika u ekonomika kif ukoll fil-kooperazzjoni kummerċjali, teknika u għall-iżvilupp, kif rifless fl-istrumenti għal dawn l-għanijiet, li jinkludu l-programmi ta' azzjoni annwali, il-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-UE għall-Afrika, l-Istrument Ewropew ta' Viċinat u l-Programm Ewropa Globali, kif ukoll il-parteċipazzjoni tal-Marokk f'Erasmus+, u "status avvanzat" fi ħdan il-Politika Ewropea tal-Viċinat mogħtija fl-2008; billi l-Marokk huwa t-tielet l-akbar benefiċjarju ta' fondi tal-UE fi ħdan il-Politika Ewropea tal-Viċinat;

B.  billi l-kriżi attwali wasslet għal tensjonijiet diplomatiċi bla preċedent bejn il-Marokk, minn naħa waħda, u Spanja u l-UE, min-naħa l-oħra; billi huma x'inhuma l-iskopijiet li jistgħu jkunu wara s-sitwazzjoni maħluqa f'Ceuta, dan l-inċident mhux ġustifikabbli mhux konformi mal-kooperazzjoni u r-relazzjoni bbażata fuq il-fiduċja li ilhom stabbiliti bejn iż-żewġ naħat, b'mod partikolari fil-qasam tal-migrazzjoni; billi r-relazzjonijiet għandhom jiġu salvagwardjati u jiġu ristabbiliti għal dawk ta' qabel il-kriżi permezz ta' relazzjonijiet tajba tal-viċinat u għandhom iservu biex tiġi avvanzata r-relazzjoni ta' benefiċċju reċiproku billi tiġi implimentata l-Aġenda tal-UE għall-Mediterran li hija ġdida u għadha kemm ġiet ippubblikata dan l-aħħar fil-kuntest ta' sħubija mġedda mal-Viċinat tan-Nofsinhar, li fiha l-Marokk huwa mistieden isaħħaħ is-sħubija tiegħu mal-UE f'diversi oqsma;

C.  billi mis-17 ta' Mejju 2021, seħħet żieda bla preċedent ta' qsim lejn it-territorju Spanjol fejn madwar 9 000 persuna daħlu fil-belt awtonoma Spanjola ta' Ceuta bl-għawm jew bil-mixi wara li l-pulizija Marokkina ffaċilitat temporanjament il-kontrolli fil-fruntieri, fetħet il-bibien tal-ħajt fil-fruntiera tagħhom u ma ħaditx azzjoni biex twaqqaf id-dħul illegali; billi r-rispons umanitarju mill-forzi tas-sigurtà u tal-armata Spanjola, l-NGOs u ċ-ċittadini ta' Ceuta evita li tiġri traġedja ġenwina; billi l-maġġoranza tal-migranti li qasmu illegalment kienu ċittadini Marokkini; billi ċaqliq kbir ta' persuni bħal dan ma jistax jitqies bħala spontanju; billi tal-inqas 1 200 persuna kienu minorenni mhux akkumpanjati u ħafna familji sħaħ; billi wħud mit-tfal kienu qegħdin l-iskola u għaldaqstant ma kellhomx dokumentazzjoni fil-mument li qasmu;

D.  billi fl-1 ta' Ġunju 2021 l-awtoritajiet Marokkini ddeċidew li jiffaċilitaw id-dħul mill-ġdid tat-tfal Marokkini kollha mhux akkumpanjati iżda identifikati u li jinsabu b'mod irregolari fl-Unjoni Ewropea; billi skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni, bosta minnhom diġà ġew irritornati permezz tar-riunifikazzjoni tal-familji u l-assistenza biex jiġu ttraċċati l-familji; billi l-awtoritajiet Spanjoli f'Ceuta stabbilew hotline għar-riunifikazzjoni tat-tfal u l-minorenni mhux akkumpanjati mal-familji tagħhom; billi, madankollu, ħafna mit-tfal għadhom f'bini Spanjol, bħal fil-maħżen ta' Tarajal u fiċ-ċentri ta' akkoljenza tal-migranti ta' Pinier u Santa Amelia, taħt it-tutela tal-belt awtonoma ta' Ceuta, biex issirilhom valutazzjoni tal-identità, taċ-ċirkostanzi personali, tal-vulnerabbiltajiet tagħhom u tar-riskju ta' persekuzzjoni u ħsara irreparabbli; billi l-familji qegħdin ifittxu b'mod disprat it-tfal neqsin tagħhom; billi dan jista' jwassal għal aktar riskji għall-iżvilupp fiżiku, mentali, morali, spiritwali u soċjali tat-tfal, kif minqux fid-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal;

E.  billi l-maġġoranza tat-tfal emmnu gideb li stilel tal-futbol kienu ser jilagħbu logħba ta' esibizzjoni bla ħlas fil-belt ta' Ceuta, u li din kienet ħarġa skolastika;

F.  billi l-aħjar interessi tat-tfal iridu jkunu l-kunsiderazzjoni primarja fl-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet kollha li jikkonċernaw il-minorenni mhux akkumpanjati u l-benesseri fiżiku u mentali tagħhom; billi huwa għaldaqstant meħtieġ, bir-rikonoxximent u l-faċilitazzjoni mill-awtoritajiet kollha kkonċernati, li dawn it-tfal jiġu rikonoxxuti u, b'kooperazzjoni xierqa u msaħħa, li jinstabu l-ġenituri jew il-qraba tagħhom u li dawn jerġgħu lura għand il-familji tagħhom b'mod sikur kif meħtieġ mid-dritt internazzjonali, billi huma ma ħallewx il-familji tagħhom intenzjonalment; billi fl-Istrateġija tal-UE dwar id-Drittijiet tat-Tfal, il-Kummissjoni rrakkomandat li l-Istati Membri jsaħħu s-sistemi ta' tutela tagħhom għal minorenni mhux akkumpanjati, b'mod partikolari billi jipparteċipaw fl-attivitajiet tan-Network Ewropew tat-Tutela; billi skont il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, il-pajjiżi ospitanti jeħtiġilhom jiggarantixxu d-drittijiet kollha għat-tfal migranti, inkluż fir-rigward tal-kontroll fil-fruntieri u r-ritorn;

G.  billi l-kriżi ġiet ikkawżata mill-Marokk minħabba kriżi politika u diplomatika wara li l-mexxej tal-Front Polisario, Brahim Ghali, iddaħħal fi sptar Spanjol għal raġunijiet umanitarji minħabba l-istat ta' saħħtu kkawżata mill-virus tal-COVID-19; billi fit-2 ta' Ġunju 2021, il-mexxej tal-Front Polisario wasal fl-Alġerija;

H.  billi d-dikjarazzjonijiet uffiċjali maħruġa mill-Marokk fil-31 ta' Mejju 2021 enfasizzaw li l-kriżi bilaterali ma kinitx relatata mal-kwistjoni tal-migrazzjoni; billi l-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Marokk għall-ewwel irrikonoxxa li r-raġunijiet tal-kriżi tad-dħul massiv ta' eluf ta' persuni, inklużi tfal, kienu jirrisjedu fil-fatt li Spanja laqgħet lill-mexxej tal-Front Polisario; billi f'dikjarazzjoni uffiċjali oħra maħruġa aktar tard, l-awtoritajiet Marokkini rrikonoxxew li r-raġuni vera kienet il-pożizzjoni allegatament ambigwa ta' Spanja dwar is-Saħara tal-Punent;

I.  billi fil-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Mejju 2021, il-mexxejja tal-UE affermaw mill-ġdid l-appoġġ sħiħ tagħhom għal Spanja u enfasizzaw li l-fruntieri Spanjoli huma fruntieri esterni tal-UE; billi s-sitwazzjoni f'Ceuta ġiet diskussa wkoll fil-Kunsill Affarijiet Barranin tat-18 ta' Mejju 2021, fejn ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà esprima solidarjetà sħiħa ma' Spanja u appoġġ għaliha f'isem l-UE; billi d-dritt internazzjonali u l-prinċipju tas-sovranità, l-integrità territorjali u l-invjolabbiltà tal-fruntieri tal-istat iridu jiġu rispettati;

J.  billi l-mandat ta' negozjar għall-konklużjoni ta' ftehim ta' riammissjoni mal-Marokk ingħata mill-Kunsill lill-Kummissjoni fis-sena 2000; billi sal-ġurnata tal-lum, l-ebda ftehim bħal dan ma ġie ffinalizzat u adottat;

K.  billi l-awtoritajiet Marokkini għandhom jiffaċilitaw ir-ritorn ta' kważi 13 000 ħaddiem staġonali li jinsabu maqbuda fin-Nofsinhar ta' Spanja li mistennija jirritornaw fil-ġimgħat li ġejjin;

1.  Jirrifjuta l-fatt li l-Marokk juża l-kontroll tal-fruntiera u l-migrazzjoni, u lill-minorenni mhux akkumpanjati b'mod partikolari, bħala pressjoni politika kontra Stat Membru tal-UE; jiddeplora, b'mod partikolari, il-parteċipazzjoni tat-tfal, tal-minorenni mhux akkumpanjati u tal-familji fil-qsim tal-fruntiera bil-massa mill-Marokk lejn il-belt Spanjola ta' Ceuta, filwaqt li jpoġġu l-ħajja u s-sikurezza tagħhom f'riskju ċar; jiddispjaċih dwar l-approfondiment tal-kriżi politika u diplomatika li, la għandha ddgħajjef ir-relazzjonijiet strateġiċi, multidimensjonali u privileġġjati tal-viċinat bejn ir-Renju tal-Marokk u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u lanqas il-kooperazzjoni fit-tul u bbażata fuq il-fiduċja fl-oqsma tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, it-traffikar ta' bnedmin u drogi, il-migrazzjoni u l-politiki kummerċjali; iqis li n-nuqqas ta' qbil bilaterali bejn sħab mill-qrib għandu jiġi indirizzat permezz ta' djalogu diplomatiku; jappella għall-kalma wara t-tensjonijiet reċenti, u għal ritorn lejn sħubija kostruttiva u affidabbli bejn l-UE u l-Marokk; itenni l-appoġġ tiegħu għal avvanz f'din ir-relazzjoni abbażi ta' fiduċja reċiproka u rispett; iħeġġeġ lill-Marokk, f'dan ir-rigward, jirrispetta l-impenn dejjiemi tiegħu favur kooperazzjoni msaħħa dwar il-ġestjoni tal-fruntieri u l-mobilità tal-migrazzjoni fi spirtu ta' kooperazzjoni u djalogu; jenfasizza l-importanza tat-tisħiħ tas-sħubija bejn l-UE u l-Marokk, li għandha tqis il-ħtiġijiet taż-żewġ sħab b'mod ibbilanċjat u fuq l-istess livell;

2.  Jilqa' l-pass li ħadu l-awtoritajiet Marokkini fl-1 ta' Ġunju 2021 biex jiffaċilitaw id-dħul mill-ġdid tat-tfal kollha mhux akkumpanjati li ġew identifikati u li jinsabu b'mod irregolari fit-territorju tal-Unjoni Ewropea; jistieden lil Spanja u lill-Marokk jaħdmu flimkien mill-qrib biex jagħmlu possibbli r-ripatrijazzjoni tat-tfal lill-familji tagħhom, li għandha tiġi gwidata mill-aħjar interessi tat-tfal u titwettaq f'konformità mal-liġi nazzjonali u ma' dik internazzjonali, b'mod partikolari l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li tagħha l-Marokk ilu firmatarju sa mill-1990 u li lilha ratifika darbtejn (f'Ġunju u f'Lulju 1993), flimkien mal-ftehimiet rilevanti li saru bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha u l-Marokk, b'mod partikolari l-Ftehim bejn ir-Renju ta' Spanja u r-Renju tal-Marokk dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-prevenzjoni tal-migrazzjoni illegali tal-minorenni mhux akkumpanjati, il-protezzjoni tagħhom u r-ritorn tagħhom bi ftehim bejn il-partijiet; ifakkar li l-prinċipju tal-unità tal-familja u d-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja għandhom dejjem jiġu salvagwardjati; jissottolinja li kooperazzjoni b'saħħitha dwar l-isfidi tal-migrazzjoni hija fl-interess reċiproku tal-UE u tal-Marokk; jistieden lir-Renju tal-Marokk jirrispetta l-impenji tiegħu b'mod effikaċi, peress li huwa kruċjali li jiġi żgurat ir-ritorn sikur tat-tfal lill-familji tagħhom filwaqt li jiġu salvagwardjati d-drittijiet tagħhom skont id-dritt internazzjonali;

3.  Ifakkar li Ceuta hija fruntiera esterna tal-UE li l-protezzjoni u s-sigurtà tagħha jikkonċernaw lill-Unjoni Ewropea kollha kemm hi; jilqa' r-reazzjoni fil-pront tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta biex toffri riżorsi biex tappoġġja lill-Gvern Spanjol ħalli jgħinuh jilqa' għall-isfidi tal-migrazzjoni li nqalgħu b'konsegwenza ta' din il-kriżi; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi finanzjament ta' emerġenza biex tindirizza s-sitwazzjoni f'Ceuta, inkluż il-finanzjament ta' kapaċità ta' kenn addizzjonali għat-tfal mhux akkumpanjati;

4.  Jesprimi s-solidarjetà sħiħa tiegħu maċ-ċittadini ta' Ceuta u jfaħħar ir-reazzjoni effiċjenti u professjonali tal-korpi tas-sigurtà u l-armata Spanjoli fil-belt awtonoma, kif ukoll dik tal-NGOs u taċ-ċittadini ta' Ceuta, talli kampaw mal-kriżi u għenu biex isalvaw għadd kbir ta' ħajjiet; jilqa' l-protezzjoni li l-awtoritajiet Spanjoli taw lit-tfal mhux akkumpanjati f'konformità mal-liġi tal-UE u l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal;

5.  Itenni l-pożizzjoni konsolidata tal-UE dwar is-Saħara tal-Punent, li hija bażata fuq ir-rispett sħiħ tal-liġi internazzjonali f'konformità mar-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u l-proċess politiku mmexxi min-NU tal-kisba ta' soluzzjoni negozjata ġusta, dejjiema, paċifika u aċċettabbli b'mod reċiproku miż-żewġ partijiet;

6.  Itenni l-invjolabbiltà tal-fruntieri nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE u r-rispett sħiħ u mhux negozjabbli għall-integrità territorjali tal-Istati Membri tal-UE bħala prinċipju bażiku tal-liġi internazzjonali u bħala prinċipju tas-solidarjetà Ewropea; ifakkar li l-imminar tas-sovranità territorjali tal-Istati Membri ma jistax jiġi ttollerat;

7.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lir-Renju tal-Marokk jikkooperaw u formalment jikkonkludu mill-aktar fis possibbli ftehim ta' riammissjoni bejn l-UE u l-Marokk bis-salvagwardji legali meħtieġa ; jinsab konvint li l-kooperazzjoni futura tal-UE mal-pajjiżi tax-xatt tan-Nofsinhar tal-Mediterran għandha tkun ibbażata fuq l-objettiv fit-tul li jiġu indirizzati b'mod determinat il-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni irregolari billi jsaħħu l-iżvilupp ekonomiku, l-investiment u l-ħolqien ta' opportunitajiet ġodda ta' impjiegi, u billi jippromwovu edukazzjoni ta' kwalità għat-tfal kollha fir-reġjun;

8.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, u lill-Gvern u lill-Parlament tal-Marokk.

(1) ĠU C 411, 27.11.2020, p. 292.
(2) Testi adottati, P9_TA(2019)0066.
(3) ĠU L 70, 18.3.2000, p. 2.

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Ottubru 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza