Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2633(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0296/2021

Texte depuse :

B9-0296/2021

Dezbateri :

PV 10/06/2021 - 5
CRE 10/06/2021 - 5

Voturi :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0295

Texte adoptate
PDF 143kWORD 48k
Joi, 10 iunie 2021 - Strasbourg
Inițiativa cetățenească europeană „Să punem capăt erei cuștii”
P9_TA(2021)0295B9-0296/2021

Rezoluția Parlamentului European din 10 iunie 2021 referitoare la inițiativa cetățenească intitulată „Să punem capăt erei cuștii” (2021/2633(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere inițiativa cetățenească europeană (ICE) intitulată „Să punem capăt erei cuștii” [ECI(2018)000004], care a adunat 1,4 milioane de semnături validate din toate statele membre ale UE-28 de atunci și este prima ICE valabilă pentru animalele de fermă;

–  având în vedere audierea publică privind inițiativa cetățenească europeană intitulată „Să punem capăt erei cuștii” din 15 aprilie 2021,

–  având în vedere sondajul special Eurobarometru 442 intitulat „Atitudinea europenilor față de bunăstarea animalelor”, potrivit căruia 82 % din cetățenii UE consideră că ar trebui să se apere bunăstarea animalelor de fermă mai mult decât se face în prezent,

–  având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă(1),

–  având în vedere Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare(2),

–  având în vedere Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime privind protecția vițeilor(3),

–  având în vedere Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecție a porcilor(4),

–  având în vedere avizul Comitetului European al Regiunilor privind politica agricolă comună, adoptat la 5 decembrie 2018 (CDR 3637/2018),

–  având în vedere avizul Comitetului European al Regiunilor privind agroecologia, adoptat la 5 februarie 2021 (CDR 3137/2020),

–  având în vedere avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) din 21 noiembrie 2019 privind sănătatea și bunăstarea iepurilor crescuți în diferite sisteme de producție,

–  având în vedere rezoluția sa din 14 martie 2017 referitoare la standardele minime pentru protecția iepurilor de crescătorie(5),

–  având în vedere rezoluția sa din 25 octombrie 2018 referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului(6),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 31 martie 2021 intitulat „Executive summary of the evaluation of the European Union Strategy for the Protection and Welfare of Animals 2012-2015” (Rezumat al evaluării Strategiei Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015) (SWD(2021)0077),

–  având în vedere Raportul special nr. 31/2018 al Curții de Conturi Europene privind bunăstarea animalelor în UE,

–  având în vedere studiul Serviciului de Cercetare al Parlamentului European din noiembrie 2020 intitulat „End the Cage Age: Looking for Alternatives” (Să punem capăt erei cuștii: în căutarea de alternative”),

–  având în vedere articolul 222 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere propunerea de rezoluție prezentată de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală,

A.  întrucât TFUE creează cetățenia Uniunii și îmbunătățește și mai mult funcționarea democratică a Uniunii prin dispoziții care prevăd, printre altele, că fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii prin intermediul unei ICE;

B.  întrucât ar trebui recunoscută importanța ICE în modelarea inițiativelor și evoluțiilor politice ale UE, precum și lipsa de acțiune în urma ICE-urilor de succes anterioare;

C.  întrucât articolul 13 din TFUE recunoaște în mod clar animalele ca ființe sensibile; întrucât la articolul respectiv se mai prevede că atunci când elaborează și pun în aplicare politicile agricole ale Uniunii, Uniunea și statele sale membre trebuie să acorde atenție maximă cerințelor privind bunăstarea animalelor;

D.  întrucât ar trebui recunoscute standardele înalte de bunăstare a animalelor în vigoare deja în UE, care sunt printre cele mai înalte din lume;

E.  întrucât în Strategia „De la fermă la consumator” se afirmă că trebuie mărită în mod urgent bunăstarea animalelor și că trebuie extinsă raza ei de acțiune, subliniind beneficiile pe care aceasta le aduce pentru animale, calitatea alimentelor, reducerea nevoii de medicamente și conservarea biodiversității și ținând seama de cele mai recente recomandări științifice;

F.  întrucât un studiu al Serviciului de cercetare al Parlamentului European comandat de Comisia pentru petiții și intitulat „End the Cage Age: Looking for Alternatives” (Să punem capăt erei cuștii: în căutarea de alternative) a constatat că pot fi create sisteme de creștere a animalelor fără cuști în Europa, recomandând măsuri financiare și de politică pe termen scurt și legislație pe termen lung; întrucât acest studiu confirmă că UE se poate asigura că produsele de origine animală care nu respectă standardele UE nu pot fi importate în UE;

G.  întrucât propunerea de inițiativă cetățenească menționează „sute de milioane de animale de fermă din UE […] ținute în cuști pentru cea mai mare parte a vieții lor”;

H.  întrucât iepurii sunt animale ținute cel mai adesea în cuști, circa 85 % în cuști neîmbunătățite și 9 % în cuști îmbunătățite, în timp ce circa jumătate din găinile ouătoare din UE erau ținute în cuști îmbunătățite în 2019, procentajele fiind considerabil mai mari în majoritatea statelor membre din estul, centrul și sudul Uniunii; întrucât, în sectorul porcinelor, marea majoritate a scroafelor sunt ținute în cuști în anumite etape ale ciclului de reproducere;

I.  întrucât obiectivul propunerii de ICE este de a mări bunăstarea animalelor;

J.  întrucât sistemul de creștere a animalelor ce constă în ținerea lor în cuști a luat naștere din întrepătrunderea mai multor factori, și anume: necesitatea de a identifica cele mai bune animale pentru selecția genetică, îmbunătățirea condițiilor de igienă și o mai bună gestionare care a permis automatizarea și, prin urmare, utilizarea mai eficientă a forței de muncă din ce în ce mai rare pentru a compensa creșterea prețului terenurilor sau a costurilor instalațiilor;

K.  întrucât ar trebui recunoscută complexitatea sănătății și bunăstării animalelor; întrucât ar trebui luate în considerare caracteristicile diferitelor animale atunci când se proiectează sisteme de adăpostire care să corespundă nevoilor lor;

L.  întrucât anual sunt ținute în cuști peste 300 de milioane de animale de crescătorie, pentru o perioadă din viață sau pe toată durata vieții, iar peste tot în UE există îngrijorări profunde cu privire la bunăstarea animalelor crescute în cuști, fiindcă aceste animale nici măcar nu pot sta în picioare, nu se pot întinde și nici întoarce și le este imposibil să se comporte firesc;

M.  întrucât fermierii au făcut investiții mari pentru a îmbunătăți bunăstarea animalelor și nu și-au recuperat încă pe deplin investițiile; întrucât aceste sisteme au fost dezvoltate în comun de fermieri, medici veterinari, oameni de știință și organizații neguvernamentale pentru a garanta că sunt îndeplinite cerințele privind bunăstarea fiecărei specii;

N.  întrucât ar trebui să se recunoască eforturile determinate de piață care sunt depuse de fermieri, precum și necesitatea de a obține un profit de pe piață pentru a continua investițiile în sustenabilitate;

O.  întrucât ar trebui să se recunoască riscul relocării producției animaliere și, astfel, al deplasării problemelor legate de sănătatea și bunăstarea animalelor în țări terțe;

P.  întrucât trecerea la sisteme de adăpostire fără cuști va necesita investiții suplimentare și va conduce la o creștere a costurilor de producție determinată de costurile investiției, mai ales la începutul acestei treceri, costuri pe care agricultorii vor trebui să le suporte; întrucât trebuie să se țină mereu seama de problemele sanitare legate de creșterea în ferme;

Q.  întrucât cheltuielile cumulate pentru măsurile de bunăstare a animalelor din cadrul politicii agricole comune (PAC) din 2014-2020 declarate de statele membre la sfârșitul anului 2019 au reprezentat doar 1,15 % din alocarea PAC(7);

R.  întrucât orice modificare a sistemelor de adăpostire ar trebui să asigure un echilibru între diferitele aspecte ale sustenabilității, și anume bunăstarea animalelor, sănătatea animalelor, protecția mediului și competitivitatea fermierilor;

S.  întrucât sistemele de adăpostire fără cuști trebuie să ofere un microclimat adecvat și să fie adaptate fiecărei regiuni geografice din UE și tuturor condițiilor climatice, inclusiv condițiilor meteorologice extreme;

T.  întrucât câteva state membre au depășit deja standardele minime impuse de UE și au interzis folosirea cuștilor îmbunătățite pentru găinile ouătoare, atât a cuștilor neîmbunătățite, cât și a celor îmbunătățite pentru iepuri, sau a boxelor individuale și a boxelor de fătare pentru scroafe, în alte state membre urmând să intre în vigoare, cel târziu în 2030, legi de eliminare treptată a acestora;

U.  întrucât înainte de a introduce orice modificare a sistemelor de adăpostire trebuie evaluate costurile transformării necesare atât pe termen scurt, cât și pe termen lung; întrucât evaluarea impactului trebuie să ia în considerare nevoile diferitelor sectoare, în funcție de specia animalelor, inclusiv aspectele economice și sanitare;

V.  întrucât schimbarea sistemelor de adăpostire va mări riscul de răspândire de către animale a bolilor transmisibile și de apariție a stresului social provocat de dominanță și de concurență, care afectează sănătatea animalelor și ar putea mări nevoia de medicamente;

W.  întrucât, pentru a facilita o astfel de schimbare substanțială, trebuie să se asigure un sprijin financiar adecvat pentru investiții și compensații pentru costurile de producție mai ridicate și pierderile de venit ale fermierilor;

X.  întrucât bunăstarea animalelor a fost inclusă printre obiectivele specifice ale politicii agricole comune, iar statele membre pot, așadar, acorda finanțare pentru renunțarea la cuști, de exemplu, din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală;

Y.  întrucât ar trebui recunoscut că, în unele cazuri, unele forme de cuști pentru adăpostire aduc mai multe beneficii pentru bunăstarea animalelor decât efecte negative pentru animalul în cauză; întrucât, în orice caz, cuștile trebuie să fie proporționale cu dimensiunea animalului adăpostit și cu scopul urmărit;

Z.  întrucât Raportul special al Curții de Conturi Europene privind bunăstarea animalelor în UE a constatat că statele membre au folosit doar în mică măsură fondurile politicii agricole comune pentru a încerca să realizeze obiectivele de bunăstare a animalelor;

AA.  întrucât normele privind bunăstarea animalelor și îmbunătățirile aduse dimensiunii cuștilor au fost incluse de-a lungul anilor în mai multe programe de dezvoltare rurală; întrucât obiectivul de mărire a cuștilor sau boxelor a fost inclus în mod implicit într-o serie de programe prin măsuri de creștere a dimensiunii acestora;

AB.  întrucât, dacă se prevede orice modificare a obligațiilor juridice privind adăpostirea animalelor, trebuie să ia în considerare nivelul de punere în aplicare a normelor privind bunăstarea animalelor în statele membre ale UE și trebuie adoptată o anumită abordare pentru fiecare specie;

AC.  întrucât Uniunea Europeană importă produse provenite de la animale crescute în condiții care nu pot fi, în general, verificate;

AD.  întrucât există sisteme alternative care sunt viabile din punct de vedere comercial și se folosesc deja, cum ar fi sistemele de creștere în voliere, în aer liber și cele de creștere ecologică pentru găini, sistemele de creștere în cuști de tip parc, de creștere în cuști mobile, în aer liber ori cele de creștere ecologică pentru iepuri, sistemele de adăpostire în grup pentru scroafe, sistemele aviare de creștere pentru prepelițe și sistemele de adăpostire în perechi sau în grup pentru viței,

1.  solicită Comisiei să furnizeze, până în 2022, informații cu privire la verificarea adecvării legislației actuale a UE în materie de bunăstare a animalelor;

2.  invită Comisia să elaboreze o politică alimentară mai cuprinzătoare pentru a sprijini trecerea la un sistem alimentar mai durabil, ținând seama de dimensiunea sa economică, socială și de mediu, cu un sprijin adecvat pentru fermieri, pentru a preveni în special o retragere și mai mare din producția zootehnică în special a exploatațiilor agricole mici și mijlocii, precum și concentrarea și mai puternică din acest sector;

3.  recunoaște că în mai multe state membre sunt puse în aplicare cu succes alternative la creșterea în cuști; consideră că ar trebui dezvoltate, îmbunătățite și încurajate sisteme alternative;

4.  invită Comisia să își fundamenteze noile inițiative în materie de bunăstare a animalelor strict pe cercetări științifice independente, luând în considerare și orice posibil impact negativ, cum ar fi riscul de boli, de fracturi ale sternului sau de canibalism la păsările de curte;

5.  invită Comisia să asigure transpunerea corespunzătoare a cerințelor ICE „Să punem capăt erei cuștii” în contextul actualei revizuiri a Directivei 98/58/CE și în conformitate cu Pactul verde al UE și cu Strategia „De la fermă la consumator”;

6.  îndeamnă Comisia să elimine birocrația și constrângerile de reglementare pentru a le permite crescătorilor de animale să facă modificările structurale necesare în instalațiile lor cu scopul de a integra noi dispoziții privind bunăstarea animalelor;

7.  subliniază că piața produselor de origine animală provenite din sisteme ecologice, fără cuști și în aer liber, precum și piața alternativelor pe bază de plante, este în creștere în UE;

8.  ia act de faptul că UE a luat măsuri de pionierat, în special, a interzis parțial cuștile pentru viței în 2007, a interzis bateriile pentru găinile ouătoare în 2012, a interzis parțial boxele pentru scroafe în 2013 și a interzis complet cuștile în toate activitățile agricole ecologice de pe întreg teritoriul UE;

9.  reamintește că unele state membre ale UE au adoptat deja o legislație națională pentru a interzice anumite forme de creștere în cuști, depășind standardele minime ale UE, motiv pentru care este și mai urgent să existe la nivelul UE o legislație pentru a pune capăt practicii de creștere în cuști și a asigura condiții de concurență echitabile pentru fermierii din întreaga UE;

10.  invită Comisia să propună instrumente legislative privind agricultura echitabilă și durabilă și, în special, să propună o revizuire a Directivei 98/58/CE a Consiliului cu scopul de a elimina treptat utilizarea cuștilor în creșterea animalelor în UE, evaluând posibilitatea unei eliminări treptate până în 2027;

11.  subliniază necesitatea ca această eliminare treptată să se bazeze pe o evaluare a impactului întemeiată pe date științifice și să asigure o perioadă de tranziție adecvată;

12.  invită Comisia să adopte o abordare în funcție de specii, care să ia în considerare și să evalueze caracteristicile fiecărui animal în parte, toate animalele trebuind să dispună de sisteme de adăpostire adaptate nevoilor lor specifice;

13.  invită Comisia să reevalueze acordurile comerciale cu țările terțe pentru a garanta că acestea respectă aceleași standarde de bunăstare a animalelor și de calitate a produselor;

14.  subliniază că iepurii sunt pe locul doi ca număr de exemplare între speciile crescute în UE și că majoritatea sunt ținuți în cuști ce nu respectă standardele în materie de bunăstare a animalelor; invită, în acest sens, Comisia să propună o legislație specifică a UE privind standardele minime de protecție a iepurilor de fermă;

15.  solicită lanțuri de aprovizionare mai scurte în domeniul alimentației animalelor și a oamenilor, care să se bazeze pe culturi proteice produse la nivel local sau regional pentru hrana animalelor și consumul uman; constată că Strategia „De la fermă la consumator” sprijină o producție animală durabilă, crearea unor lanțuri mai scurte de aprovizionare cu produse alimentare și o politică comercială mai echitabilă, în care standardele europene ocupă o poziție mai importantă;

16.  recunoaște progresele înregistrate de UE în ultimii ani, prin îmbunătățirea generală a condițiilor de bunăstare a animalelor, introducerea de interdicții privind cuștile pentru anumite animale de fermă și interzicerea cuștilor în toate exploatațiile agricole ecologice;

17.  salută bunele practici aplicate deja de mai multe state membre prin adoptarea unei legislații naționale care depășește standardele minime ale UE în domeniul bunăstării animalelor, și anume interzicerea anumitor forme de creștere a animalelor în cuști; îndeamnă toate statele membre să adopte rapid măsuri care să promoveze înlocuirea sistemului de creștere în cuști cu sisteme alternative fără cuști;

18.  invită Comisia să sprijine fermierii în eforturile lor de a ameliora bunăstarea animalelor, în special în contextul Pactului verde al UE, al planurilor strategice PAC și al Strategiei „De la fermă la consumator”, pentru a evita pierderea competitivității și, în consecință, delocalizarea producției UE în țări din afara UE cu ambiții mai mici în privința bunăstării animalelor; consideră că toate sistemele de producție din UE ar trebui să aibă șansa de a investi în durabilitate și în bunăstarea animalelor;

19.  invită Comisia să prezinte propuneri prin care să interzică hrănirea forțată a rațelor și gâștelor pentru producția de foie gras, aceasta fiind o practică crudă și inutilă;

20.  invită statele membre să sprijine fermierii și crescătorii de animale, oferind consiliere și formare, dacă este necesar, pentru a facilita tranziția către sisteme de creștere fără cuști;

21.  invită Comisia și statele membre să se asigure că se efectuează controale și verificări vamale eficiente pentru a garanta reciprocitatea cerințelor de calitate și siguranță și a standardelor UE privind bunăstarea animalelor, astfel încât să se asigure o competitivitate mai mare a agriculturii europene pe piața mondială pentru toate produsele agroalimentare importate în UE;

22.  reafirmă că este important ca, în toate acordurile comerciale ale UE, să existe capitole privind comerțul și dezvoltarea durabilă a căror aplicare să poată fi asigurată pentru a garanta că ambițiile mai mari în materie de reglementare ale UE sunt coerente cu politica comercială a UE și respectate de țările din afara UE care au semnat acorduri comerciale cu UE;

23.  subliniază că capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă ar trebui să țină seama și de standarde de producție echivalente, în special de bunăstarea animalelor;

24.  consideră că o politică comercială echitabilă, care să asigure condiții competitive egale, este o condiție prealabilă a unor standarde europene mai ridicate; solicită, prin urmare, Comisiei să își intensifice eforturile de controlare a produselor alimentare importate;

25.  insistă ca toate produsele de origine animală importate în UE să fie produse în deplină conformitate cu legislația UE relevantă, inclusiv prin utilizarea unor sisteme de creștere fără cuști;

26.  îndeamnă Comisia să asigure un sprijin suficient și o perioadă de tranziție pentru adaptarea progresivă a fermierilor și a crescătorilor de animale, care să țină seama de ciclul de investiții al fermierilor, precum și de mecanismele de finanțare pentru facilitarea tranziției, menținând în același timp competitivitatea și reziliența socială a sectorului agroalimentar al UE;

27.  consideră că acest sprijin, precum și o perioadă de tranziție ar trebui să se asigure înainte de a se propune modificări legislative în ceea ce privește garanțiile sanitare pentru animale și oameni și protecția lucrătorilor, pentru a preveni abandonarea terenurilor și o retragere și mai mare din producția zootehnică (în special a fermelor mici și mijlocii care nu dispun de resursele necesare pentru a se adapta);

28.  reafirmă că Comisia trebuie să susțină fermierii pentru ca ei să educe consumatorii și să-i informeze despre standardele ridicate existente în materie de bunăstare a animalelor; invită așadar Comisia și statele membre să prevadă un sprijin financiar adecvat și orientări pentru a asigura tranziția lină pentru fermierii europeni în cauză;

29.  subliniază că sectorul creșterii animalelor este foarte dinamic și poate să se adapteze atât la modificările legislației, cât și la schimbarea preferințelor consumatorilor; subliniază însă că, pentru aceasta, trebuie să fie recompensat pentru eforturile sale cu ajutor direct, astfel încât sustenabilitatea producției și viabilitatea exploatațiilor să nu fie puse în pericol;

30.  subliniază importanța generală a repartiției echitabile a costurilor și beneficiilor în lanțul alimentar și rolul pieței pentru ca activitatea agricultorilor să devină mai sustenabilă; consideră, în acest sens, că o etichetă voluntară privind bunăstarea animalelor ar fi potrivită pentru a indica angajamentul lanțului alimentar, de la fermă la consumator, să contribuie la obiectivele ICE „Să punem capăt erei cuștii”, asigurând, în același timp, prețuri adecvate;

31.  subliniază că este important ca fermierii să fie sprijiniți și ajutați să treacă la o agricultură mai durabilă, oferindu-li-se servicii de consiliere și de formare, stimulente și programe financiare adecvate pentru a-și consolida nivelul de trai și competitivitatea în zonele rurale, promovând investițiile și organizarea lanțului alimentar, susținând micii operatori locali din domeniul procesării și un lanț de aprovizionare scurt;

32.  solicită Comisiei să promoveze bunăstarea animalelor la nivel internațional și să lanseze inițiative prin care să sensibilizeze țările din afara UE, inclusiv prin măsuri precum asistența reciprocă continuă și un schimb de informații accelerat între autoritățile competente din toate statele membre și cele din țările din afara UE;

33.  reamintește că fermele de creștere a animalelor sunt spații inovatoare, ce investesc constant în îmbunătățirea infrastructurilor și a practicilor lor pentru a ține pasul cu cele mai recente descoperiri științifice și cu așteptările consumatorilor;

34.  solicită dezvoltarea unei piețe a cererii adaptate, în care să se poată comercializa toate produsele fabricate la standarde de calitate mai înalte și cu prețuri mai mari;

35.  invită Comisia să prezinte posibile programe de conversie pentru a accelera eliminarea treptată a creșterii animalelor în cuști, inclusiv o evaluare a costurilor de monitorizare;

36.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 221, 8.8.1998, p. 23.
(2) JO L 203, 3.8.1999, p. 53.
(3) JO L 10, 15.1.2009, p. 7.
(4) JO L 47, 18.2.2009, p. 5.
(5) JO C 263, 25.7.2018, p. 90.
(6) JO C 345, 16.10.2020, p. 28.
(7) Al 13-lea raport financiar al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) - Exercițiul financiar 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0387&from=RO

Ultima actualizare: 21 august 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate