Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/2708(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0316/2021

Podneseni tekstovi :

B9-0316/2021

Rasprave :

PV 10/06/2021 - 6
CRE 10/06/2021 - 6

Glasovanja :

PV 10/06/2021 - 15

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0297

Usvojeni tekstovi
PDF 126kWORD 46k
Četvrtak, 10. lipnja 2021. - Strasbourg
Buduće financiranje radijske mreže Euranet Plus sredstvima EU-a
P9_TA(2021)0297B9-0316/2021

Rezolucija Europskog parlamenta od 10. lipnja 2021. o budućem financiranju radijske mreže Euranet Plus sredstvima EU-a (2021/2708(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 167. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji te Protokol br. 2 uz Ugovore o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

–  uzimajući u obzir članak 11. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Odluku Komisije od 18. ožujka 2021. o financiranju multimedijskih djelovanja i donošenju programa rada za 2021., uključujući njezin prilog,

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o budućem financiranju radijske mreže Euranet Plus sredstvima EU-a (O-000036/2021 – B9-0023/2021),

–  uzimajući u obzir članak 136. stavak 5. i članak 132. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za kulturu i obrazovanje,

A.  budući da se, kada je riječ o pitanjima povezanima s EU-om, radio pokazao kao ključno sredstvo komunikacije s građanima;

B.  budući da u većim i mnogoljudnijim državama članicama, zbog svoje vrlo visoke razine prodora na tržište, regionalne i lokalne radijske postaje velikom broju slušatelja često nude privilegirani prozor u sadržaj povezan s pitanjima koja se odnose na EU‑ te također učinkovito doprinose očuvanju manjinskih jezika;

C.  budući da je, iako se radio može nametnuti kao ključni medij u visoko digitaliziranom medijskom krajoliku, digitalizacija radijskog emitiranja u Uniji dugoročan proces, koji od radio postaja i mreža zahtijeva izradu tranzicijskih planova, raspoređivanje potrebnih ulaganja i ublažavanje gospodarskog utjecaja te promjene;

D.  budući da je Euranet Plus, osnovan 2007., jedinstvena mreža radijskih postaja u EU-u koja iz transnacionalne perspektive izvješćuje o događajima u Europi; budući da se od osnivanja te mreže njezine operativne aktivnosti uglavnom financiraju sredstvima EU-a; budući da se Euranet Plus danas sastoji od 13 vodećih javnih i privatnih radijskih kuća u 13 država članica, koje skupa broje više od 15 milijuna slušatelja dnevno(1) te svojim članovima nude jedinstven dijapazon visokokvalitetnih produkcijskih, radiotelevizijskih i uredničkih usluga, čime se ispunjavaju zahtjevi iz članka 195. Financijske uredbe(2) za aktivnosti s posebnim značajkama koje zahtijevaju posebnu vrstu tijela;

E.  budući da aktualni sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s mrežom Euranet Plus, u vrijednosti od 2,16 milijuna EUR godišnje, istječe 31. prosinca 2021.;

F.  budući da je povjerenik Breton u svom dopisu od 18. siječnja 2021. obavijestio Europski parlament o odluci Komisije o budućem modelu financiranja multimedijskih djelovanja; u tom se dopisu navodi da se sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s mrežom Euranet Plus neće obnoviti i da će se umjesto toga, počevši od 2021., na godišnjoj osnovi raspisivati natječajni postupak na temelju poziva na podnošenje prijedloga;

G.  budući da Komisija prije donošenja odluke o budućem financiranju radijskog emitiranja nije započela strateški dijalog s mrežom Euranet Plus, iako je to izričito preporučeno u nedavnoj reviziji;

H.  budući da je Odbor za kulturu i obrazovanje (CULT) u više navrata od Komisije zatražio da ga se uključi u postupak donošenja odluka o multimedijskim djelovanjima te da je Komisiji prenio svoj čvrsti stav o tome da je planirani pristup nepošten prema mreži Euranet Plus, koji kao paneuropska radijska mreža koja pruža javnu uslugu zaslužuje da ga se tretira kao jedinstvenog partnera u promicanju integracije i raznolikosti medija u EU-u; isto je tako u usmenom i u pisanom obliku izrazio svoje duboko neslaganje sa skorom izmjenom koju Komisija planira u pogledu radijskog emitiranja i koja bi mogla prekinuti kontinuitet pružanja usluge;

I.  budući da je Komisija 18. ožujka 2021. nastavila s provedbom svog plana i donijela Odluku o financiranju multimedijskih djelovanja i donošenju programa rada za 2021.; budući da je Komisija u brojnim razmjenama mišljenja s osobljem i povjerenicima jasno dala do znanja da namjerava poštovati svoju Odluku o budućem financiranju mreže Euranet Plus sredstvima EU-a, čime je u potpunosti zanemarila političku volju Parlamenta u tom kontekstu;

J.  budući da model financiranja utemeljen na otvorenim godišnjim pozivima na podnošenje prijedloga s vrlo ograničenim trajanjem nije financijski održiv; budući da je to što će se poziv objaviti ove godine, bez primjene prijelaznih mjera, nepošteno prema mreži Euranet Plus, dugogodišnjem i pouzdanom partneru; Euranet, naime, na taj način ne može izraditi dugoročni razvojni plan za prelazak na digitalnu tehnologiju i za ulaganja u daljnja poboljšanja svojih proizvoda i usluga te će to vjerojatno dovesti do likvidacije te organizacije i otpuštanja osoblja početkom 2022.;

1.  apelira na Komisiju da prizna jedinstvenu prirodu organizacije Euranet Plus kao neovisne radijske mreže koja uspješno premošćuje informacijski jaz između EU-a i njegovih građana tako što građanima omogućuje bolje razumijevanje pitanja povezanih s Unijom te promiče raspravu o svim područjima donošenja politika EU-a; ističe da Euranet Plus kombinira kapacitete za proizvodnju i radijsko emitiranje kako bi ponudio visokokvalitetne uredničke usluge povezanim radio postajama i samoj agenciji, koja planira koprodukcije, potiče razmjene i proizvodi paneuropske formate po mjeri i na zahtjev za svojih članova; zaključuje da Euranet Plus stoga predstavlja jedinstven kanal za svoje brojne članove, javne i privatne radijske kuće, koje sa sadržajem na 12 službenih jezika EU-a svakodnevno dopiru do više od 15 milijuna slušatelja, koji inače ne bi došli u doticaj s pitanjima povezanima s EU-om;

2.  poziva na obnovu aktualnog osnovnog financiranja mreže Euranet Plus na temelju prijelaznog sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava koji bi bio valjan najmanje dvije godine, čime bi se omogućio razvoj dugoročnog strateškog plana za daljnji razvoj mreže do kraja 2027. s ciljem proširenja njezina članstva te zemljopisne i jezične pokrivenosti, pripreme za digitalizaciju i ulaganja u dodatna poboljšanja njezinih proizvoda i usluga; zahtijeva da Glavna uprava Komisije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (DG CONNECT) i Glavna uprava za proračun (DG BUDG) zajedno s mrežom Euranet Plus i Odborom CULT osnuju međuinstitucijsku radnu skupinu kako bi se pronašla odgovarajuća tehnička rješenja za provedbu višegodišnjeg operativnog okvira; ističe da će takve prijelazne mjere organizaciji omogućiti da se pripremi za konkurentan, višegodišnji proces, koji bi mogao započeti 2024.; ističe da će taj pristup stvoriti najveću dodanu vrijednost u smislu održivosti, učinkovitosti i pravilnog korištenja javnih sredstava EU-a, za razliku od kratkoročnih postupaka koji ne samo da prisiljavaju korisnike da žive na rubu opstanka već su i administrativno skuplji;

3.  zahtijeva da Komisija hitno revidira svoju Odluku od 18. ožujka 2021. kako bi osigurala da se 2,2 milijuna EUR iz točke 2. njezina priloga namijenjenih financiranju aktivnosti radijskog emitiranja za 2022. neće dodijeliti u okviru otvorenog poziva, već da će se izravno dati mreži Euranet Plus na temelju činjenice da ta organizacija i dalje ispunjava zahtjeve iz članka 195. Financijske uredbe;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) Službena internetska stranica mreže Euranet Plus, Our network („Naša mreža”).
(2) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 8. listopada 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti