Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2021/2708(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0316/2021

Előterjesztett szövegek :

B9-0316/2021

Viták :

PV 10/06/2021 - 6
CRE 10/06/2021 - 6

Szavazatok :

PV 10/06/2021 - 15

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0297

Elfogadott szövegek
PDF 126kWORD 46k
2021. június 10., Csütörtök - Strasbourg
Az Euranet Plus rádióhálózat jövőbeli uniós finanszírozása
P9_TA(2021)0297B9-0316/2021

Az Európai Parlament 2021. június 10-i állásfoglalása az Euranet Plus rádióhálózat jövőbeli uniós finanszírozásáról (2021/2708(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésére és a Szerződések szubszidiaritás és arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkére,

–  tekintettel a multimédia-cselekvések finanszírozásáról és a 2021. évi munkaprogram elfogadásáról szóló, 2021. március 18-i bizottsági határozatra és annak mellékletére,

–  tekintettel a Bizottsághoz intézett, az Euranet Plus rádióhálózat jövőbeli uniós finanszírozásáról szóló kérdésre (O-000036/2021 – B9-0023/2021),

–  tekintettel eljárási szabályzata 136. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság által benyújtott állásfoglalási indítványra,

A.  mivel a rádió alapvető fontosságú médiumnak bizonyult az uniós ügyekről való tájékoztatásban;

B.  mivel a nagyobb és népesebb tagállamokban a regionális és helyi rádiók – nagyon magas piaci penetrációjuknak köszönhetően – gyakran jelentős hallgatóság számára kínálnak kiváltságos lehetőséget az EU-val kapcsolatos tartalmak tekintetében, és hatékonyan hozzájárulnak a kisebbségi nyelvek megőrzéséhez;

C.  mivel ugyan a rádiózás kulcsfontosságú médiumként tud érvényesülni a nagyrészt digitalizált médiatérben, a hangos műsorszórás digitalizálása az EU-ban hosszú távú folyamat, amelyhez a rádióállomásoknak és a hálózatoknak átállási terveket kell készíteniük, el kell végezniük a szükséges beruházásokat, és tompítaniuk kell az átállás teljes gazdasági hatását;

D.  mivel a 2007-ben alapított Euranet Plus az EU-ban működő rádióállomások egyedülálló hálózata, amely transznacionális szemszögből tudósít az európai eseményekről; mivel a hálózat létrehozása óta működési tevékenységeit főként uniós finanszírozásból fedezik; mivel az Euranet Plus jelenleg 13 tagállam 13 vezető közszolgálati és magán műsorszolgáltatójából áll, amelyek együttesen több mint 15 millió hallgatót érnek el naponta(1), és tagjai számára magas színvonalú gyártási, műsorszolgáltatási és szerkesztési szolgáltatások egyedülálló választékát kínálja, ezáltal megfelelve a költségvetési rendelet 195. cikkében(2) foglalt követelményeknek a különleges intézménytípust igénylő tevékenységek sajátos jellemzői tekintetében;

E.  mivel az Euranet Plusszal kötött jelenlegi támogatási megállapodás – amelynek értéke évi 2,16 millió EUR – 2021. december 31-én lejár;

F.  mivel Breton biztos 2021. január 18-án kelt levelében értesítette az Európai Parlamentet a multimédia-cselekvések jövőbeli finanszírozási modelljéről szóló bizottsági határozatról, amely szerint az Euranet Plusszal kötött támogatási megállapodást nem újítják meg, és helyébe egy 2021-ben indítandó, versenyképes éves pályázati felhívás lép;

G.  mivel a Bizottság nem folytatott stratégiai párbeszédet az Euranet Plusszal, ahogyan azt egy nemrégiben végzett ellenőrzés kifejezetten ajánlotta, mielőtt a rádiózás jövőbeli finanszírozásáról döntött volna;

H.  mivel a Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT) többször kérte a Bizottságtól, hogy vonják be a multimédiás fellépésekkel kapcsolatos döntéshozatali folyamatba, közölte a Bizottsággal határozott meggyőződését, hogy a tervezett megközelítés méltánytalan az Euranet Plusszal szemben, amely közszolgálati feladatot ellátó páneurópai rádióhálózatként megérdemli, hogy az integráció és a média sokszínűségének előmozdításában egyedülálló partnerként kezeljék az EU-ban, és szóban és írásban is kifejezte alapvető egyet nem értését a Bizottság által a rádiózás uniós finanszírozására tervezett gyors változással kapcsolatban, amely megszakíthatja a szolgáltatás folyamatosságát;

I.  mivel 2021. március 18-án a Bizottság a tervezettek szerint folytatta a multimédia-cselekvések finanszírozásáról szóló határozat elfogadását és a 2021-es munkaprogram elfogadását; mivel a Bizottság a személyzettel és a biztosokkal folytatott többszöri eszmecserén keresztül egyértelművé tette, hogy fenn kívánja tartani az Euranet Plus jövőbeli uniós finanszírozására vonatkozó határozatát – teljesen figyelmen kívül hagyva a Parlament politikai akaratát ebben a kérdésben;

J.  mivel a nagyon korlátozott időtartamú, éves nyílt pályázati felhívásokon alapuló finanszírozási modell pénzügyileg nem fenntartható; mivel az, hogy a felhívás az idei évben, átmeneti intézkedések nélkül kerül meghirdetésre, méltánytalan az Euranet Plusszal, egy régi, megbízható partnerrel szemben, lehetetlenné teszi az Euranet számára, hogy hosszú távú fejlesztési tervet dolgozzon ki a digitális átállás megvalósítására és a termékei és szolgáltatásai további fejlesztésébe való beruházásra, és valószínűleg a szervezet felszámolásához és a személyzet elbocsátásához vezet 2022 elején;

1.  sürgeti a Bizottságot, hogy ismerje el az Euranet Plus mint független rádióhálózat egyedülálló jellegét, amely sikeresen áthidalja az EU és polgárai közötti információs szakadékot azáltal, hogy erősíti az uniós politika valamennyi területének megértését és előmozdítja a vitát; hangsúlyozza, hogy az Euranet Plus egyesíti a gyártási és műsorszolgáltatási kapacitásokat, és magas színvonalú szerkesztői szolgáltatásokat nyújt a csatlakozott rádióállomásoknak és magának az ügynökségnek, amely koprodukciókat tervez, elősegíti a cseréket és páneurópai, személyre szabott és lekérhető formátumokat állít elő tagjai számára; arra a következtetésre jut, hogy az Euranet Plus így egyedülálló kaput jelent a közszolgálati és magán műsorszolgáltatók jelentős csoportja számára, amelyek az EU 12 hivatalos nyelvén megjelenő tartalmukkal naponta több mint 15 millió olyan hallgatót érnek el, akik egyébként nem foglalkoznának az EU-val kapcsolatos kérdésekkel;

2.  kéri, hogy az Euranet Plus jelenlegi alapfinanszírozását egy átmeneti támogatási megállapodás formájában legalább két évre hosszabbítsák meg, hogy a hálózat 2027 végéig hosszú távú stratégiai tervet dolgozhasson ki a hálózat továbbfejlesztésére, amelynek célja tagjai körének, a földrajzi és nyelvi lefedettségnek a bővítése, a digitális átállásra való felkészülés, valamint a termékek és szolgáltatások további fejlesztésébe való beruházás; kéri, hogy a Bizottság Kommunikációs Hálózatok, Tartalom és Technológia Főigazgatósága (DG CONNECT) és Költségvetési Főigazgatósága (DG BUDG) hozzon létre intézményközi munkacsoportot az Euranet Plusszal és a CULT bizottsággal a többéves működési keret megvalósításához szükséges megfelelő technikai megoldások megtalálása érdekében; hangsúlyozza, hogy az ilyen átmeneti intézkedések lehetővé teszik a szervezet számára, hogy felkészüljön egy versenyképes, többéves folyamatra, amely 2024-ben elkezdődhet; hangsúlyozza, hogy ez a megközelítés teremti meg a legnagyobb hozzáadott értéket a fenntarthatóság, a hatékonyság és az uniós közpénzek észszerű felhasználása szempontjából, szemben a rövid távú eljárásokkal, amelyek nemcsak arra kényszerítik a kedvezményezetteket, hogy máról holnapra éljenek, hanem adminisztratív szempontból is költségesebbek;

3.  kéri, hogy a Bizottság sürgősen vizsgálja felül 2021. március 18-i határozatát annak biztosítása érdekében, hogy a melléklet 2. pontjában a 2022. évi rádiós műsorszolgáltatási tevékenységek finanszírozására előirányzott 2,2 millió EUR-t ne nyílt felhívás keretében osszák ki, hanem közvetlenül az Euranet Plusnak juttassák, lévén hogy a szervezet továbbra is megfelel a költségvetési rendelet 195. cikkében foglalt követelményeknek;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) Az Euranet Plus hálózat hivatalos honlapja, „A mi hálózatunk”.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2021. október 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat