Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2708(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0316/2021

Texte depuse :

B9-0316/2021

Dezbateri :

PV 10/06/2021 - 6
CRE 10/06/2021 - 6

Voturi :

PV 10/06/2021 - 15

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0297

Texte adoptate
PDF 121kWORD 45k
Joi, 10 iunie 2021 - Strasbourg
Viitoarea finanțare de către UE a rețelei de radio Euranet Plus
P9_TA(2021)0297B9-0316/2021

Rezoluția Parlamentului European din 10 iunie 2021 referitoare la viitoarea finanțare de către UE a rețelei de radio Euranet Plus (2021/2708(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

–  având în vedere articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Decizia Comisiei din 18 martie 2021 privind finanțarea acțiunilor multimedia și adoptarea programului de lucru pentru 2021, inclusiv anexa la aceasta,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la viitoarea finanțare de către UE a rețelei de radio Euranet Plus (O-000036/2021 – B9-0023/2021),

–  având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru cultură și educație,

A.  întrucât radioul s-a dovedit a fi un mijloc esențial de comunicare cu cetățenii cu privire la chestiunile legate de UE;

B.  întrucât, în statele membre mai mari și mai populate, posturile de radio regionale și locale, datorită nivelului foarte ridicat de pătrundere pe piață, oferă adesea un spațiu privilegiat pentru conținutul legat de ‑UE pentru o audiență considerabilă și contribuie în mod eficient la conservarea limbilor minoritare;

C.  întrucât, deși radioul se poate afirma ca un mediu esențial într-un peisaj mediatic în mare măsură digitalizat, digitalizarea radiodifuziunii în UE este un proces pe termen lung care impune stațiilor și rețelelor radio să elaboreze planuri de tranziție, să distribuie investițiile necesare și să amortizeze impactul economic total al acestei tranziții;

D.  întrucât, înființată în 2007, Euranet Plus este o rețea unică de stații radio în UE, care raportează cu privire la evenimentele din Europa dintr-o perspectivă transnațională; întrucât, de la înființarea rețelei, activitățile sale operaționale au fost finanțate în principal din fonduri UE; întrucât Euranet Plus este alcătuită în prezent din 13 radiodifuzori publici și privați de prim rang din 13 state membre, care ating împreună un total cumulat de peste 15 milioane de ascultători în fiecare zi(1) și oferă membrilor săi o gamă unică de servicii de producție, editoriale și de radiodifuziune de înaltă calitate, îndeplinind astfel cerințele articolului 195 din Regulamentul financiar(2) în ceea ce privește caracteristicile specifice ale activităților care necesită un anumit tip de organism;

E.  întrucât actualul acord de grant cu Euranet Plus, în valoare de 2,16 milioane EUR pe an, urmează să expire la 31 decembrie 2021;

F.  întrucât Parlamentul European a fost informat cu privire la decizia Comisiei privind viitorul model de finanțare a acțiunilor multimedia într-o scrisoare din partea comisarului Breton din 18 ianuarie 2021, în care se afirmă că acordul de grant cu Euranet Plus nu va fi reînnoit și va fi înlocuit cu o cerere de propuneri anuală competitivă, care urmează să fie lansată în 2021;

G.  întrucât Comisia nu s-a angajat într-un dialog strategic cu Euranet Plus, astfel cum s-a recomandat în mod expres într-un audit recent, înainte de a lua o decizie cu privire la finanțarea viitoare a radiodifuziunii;

H.  întrucât Comisia pentru cultură și educație (CULT) a solicitat în repetate rânduri Comisiei să fie inclusă în procesul decizional pentru acțiuni multimedia, și-a exprimat convingerea fermă că abordarea planificată este nedreaptă în cazul Euranet Plus, care, în calitate de rețea radio paneuropeană cu misiune de serviciu public, merită să fie tratată ca un partener unic pentru promovarea integrării și a diversității mass-mediei în UE, și și-a exprimat, atât verbal, cât și în scris, dezacordul fundamental față de schimbarea rapidă planificată de Comisie pentru finanțarea radiodifuziunii, care ar putea afecta continuitatea serviciului;

I.  întrucât, la 18 martie 2021, Comisia a procedat conform planificării și a adoptat decizia privind finanțarea acțiunilor multimedia, precum și programul de lucru pentru 2021; întrucât Comisia a precizat în mod clar, prin intermediul mai multor schimburi de opinii cu personalul și comisarii, că intenționează să își mențină decizia privind viitoarea finanțare a UE pentru Euranet Plus, ignorând în totalitate voința politică a Parlamentului în această privință;

J.  întrucât un model de finanțare bazat pe cereri de propuneri deschise anuale cu o durată foarte limitată nu este sustenabil din punct de vedere financiar; întrucât lansarea unei cereri de propuneri în acest an, fără măsuri tranzitorii, este inechitabilă pentru Euranet Plus, un partener de încredere de lungă durată, face imposibilă elaborarea de către Euranet a unui plan de dezvoltare pe termen lung pentru a face trecerea la tehnologia digitală și pentru a investi în îmbunătățirea în continuare a produselor și serviciilor sale și poate conduce la lichidarea organizației și la disponibilizarea personalului său la începutul anului 2022;

1.  îndeamnă Comisia să recunoască caracterul unic al Euranet Plus ca rețea radio independentă, care compensează cu succes decalajul în materie de informații dintre UE și cetățenii săi, ajutându-i să înțeleagă mai bine domeniile de elaborare a politicilor UE și promovând dezbaterea în această sferă; subliniază că Euranet Plus combină capacitățile de producție și de difuzare în furnizarea de servicii editoriale de înaltă calitate pentru posturile sale de radio afiliate și pentru propria agenție, care planifică coproducții, promovează schimburile și produce formate paneuropene, personalizate și la cerere pentru membrii săi; concluzionează că Euranet Plus reprezintă deci un portal unic pentru un număr considerabil de posturi publice și private de radiodifuziune care fac parte din această rețea și care, cu un conținut în 12 limbi oficiale ale UE, ajung la peste 15 milioane de ascultători în fiecare zi, un public care altminteri poate nu s-ar implica în chestiuni legate de UE;

2.  solicită reînnoirea finanțării de bază actuale a Euranet Plus sub forma unui acord de grant tranzitoriu pentru o perioadă de cel puțin doi ani, pentru a-i permite să elaboreze un plan strategic pe termen lung pentru dezvoltarea în continuare a rețelei până la sfârșitul anului 2027, în vederea extinderii componenței sale și a acoperirii sale geografice și lingvistice, pregătind terenul pentru trecerea la era digitală și investind în îmbunătățirea în continuare a produselor și serviciilor sale; solicită ca Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT) și Direcția Generală Buget (DG BUDG) ale Comisiei să formeze un grup de lucru interinstituțional cu Euranet Plus și Comisia CULT pentru a găsi soluțiile tehnice adecvate pentru punerea în aplicare a unui cadru operațional multianual; subliniază că astfel de măsuri tranzitorii vor permite organizației să se pregătească pentru un proces competitiv, multianual, care ar putea începe în 2024; subliniază că această abordare va crea cea mai mare valoare adăugată în ceea ce privește sustenabilitatea, eficiența și utilizarea judicioasă a fondurilor publice ale UE, spre deosebire de procedurile pe termen scurt care nu numai că obligă beneficiarii la o existență precară, ci sunt și mai costisitoare din punct de vedere administrativ;

3.  solicită Comisiei să își revizuiască de urgență decizia din 18 martie 2021 pentru a se asigura că cele 2,2 milioane EUR alocate pentru finanțarea activităților de radiodifuziune în 2022 la punctul 2 din anexa la aceasta nu sunt alocate prin intermediul unei cereri deschise, ci sunt acordate direct Euranet Plus, pe baza faptului că organizația continuă să îndeplinească cerințele articolului 195 din Regulamentul financiar;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Site-ul oficial al rețelei Euranet Plus, „Rețeaua noastră”.
(2) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Ultima actualizare: 8 octombrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate