Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2021/2708(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0316/2021

Predložena besedila :

B9-0316/2021

Razprave :

PV 10/06/2021 - 6
CRE 10/06/2021 - 6

Glasovanja :

PV 10/06/2021 - 15

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0297

Sprejeta besedila
PDF 122kWORD 45k
Četrtek, 10. junij 2021 - Strasbourg
Prihodnja sredstva EU za radijsko mrežo Euranet Plus
P9_TA(2021)0297B9-0316/2021

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2021 o prihodnjih sredstvih EU za radijsko mrežo Euranet Plus (2021/2708(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji in Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, priloženega Pogodbama,

–  ob upoštevanju člena 11 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije,

–  ob upoštevanju sklepa Komisije z dne 18. marca 2021 o financiranju multimedijskih dejavnosti in sprejetju delovnega programa za leto 2021, vključno s prilogo,

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o prihodnjih sredstvih EU za radijsko mrežo Euranet Plus (O-000036/2021 – B9-0023/2021),

–  ob upoštevanju člena 136(5) in člena 132(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za kulturo in izobraževanje,

A.  ker se je radio izkazal za bistven medij za obveščanje ljudi o evropskih zadevah;

B.  ker imajo regionalne in lokalne radijske postaje v večjih državah članicah z večjim prebivalstvom na podlagi njihove visoke stopnje penetracije na trgu pogosto privilegiran časovni okvir, v katerem lahko z evropskimi vsebinami dosežejo znatno število poslušalcev in učinkovito prispevajo k ohranitvi manjšinskih jezikov;

C.  ker se radio sicer lahko uveljavi kot ključni medij v pretežno digitalizirani medijski krajini, vendar je digitalizacija radiodifuzije zvoka v EU dolgoročen proces, v okviru katerega morajo radijske postaje in mreže pripraviti načrte za prehod, porazdeliti zahtevane naložbe ter ublažiti gospodarski učinek omenjenega prehoda;

D.  ker je Euranet Plus, ki je bil ustanovljen leta 2007, edinstvena mreža radijskih postaj v EU, ki poroča o dogodkih v Evropi z naddržavnega vidika; ker so bile od njene ustanovitve njene operativne dejavnosti financiranje pretežno s sredstvi EU; ker je mreža Euranet Plus trenutno sestavljena iz 13 vodilnih javnih in zasebnih radiodifuzijskih hiš v 13 državah članicah, ki skupaj vsak dan dosežejo več kot 15 milijonov poslušalcev(1), ter svojim članom zagotavlja edinstveno ponudbo visokokakovostne produkcije, oddaj in uredniških storitev, s čimer izpolnjuje zahteve člena 195 finančne uredbe(2) v smislu osebnih značilnosti dejavnosti, ki zahtevajo poseben tip organa;

E.  ker bo veljavni sporazum o neposrednih povratnih sredstvih z mrežo Euranet Plus v višini 2,16 milijona EUR na leto potekel 31. decembra 2021;

F.  ker je komisar Thierry Breton v pismu z dne 18. januarja 2021 obvestil Evropski parlament o sklepu Komisije o financiranju multimedijskih dejavnosti, v katerem je zapisano, da sporazum o neposrednih povratnih sredstvih z mrežo Euranet Plus ne bo podaljšan in ga bo nadomestil konkurenčen letni razpis za zbiranje predlogov, ki bo objavljen v letu 2021;

G.  ker Komisija ni vzpostavila strateškega dialoga z mrežo Euranet Plus, kot je bilo izrecno predlagano v nedavni reviziji, preden je sprejela odločitev o prihodnjem financiranju radiodifuzije;

H.  ker je Odbor za kulturo in izobraževanje (CULT) večkrat pozval Komisijo, naj ga vključi v postopek odločanja o multimedijskih dejavnostih, Komisiji posredoval svoje odločno prepričanje, da je načrtovani pristop nepravičen do mreže Euranet Plus, ki si kot vseevropska radijska mreža z misijo javne službe zasluži, da bi z njo ravnali kot z enakovrednim partnerjem pri spodbujanju integracije in medijske raznolikosti v EU, ter je ustno in v pisni obliki izrazil svoje temeljito nestrinjanje s hitro spremembo, ki jo Komisija predlaga za financiranje oddajanja radijskih programov v EU in ki bi prekinila kontinuiteto storitev;

I.  ker je Komisija 18. marca 2021 sprejela odločitev o financiranju multimedijskih dejavnosti in delovni program za leto 2021; ker je Komisija v več izmenjavah mnenj z osebjem Komisije in komisarji jasno sporočila, da odločitve o prihodnosti financiranja EU za mrežo Euranet Plus ne bo spremenila, s čimer popolnoma ignorira politično voljo Parlamenta v tej zadevi;

J.  ker model financiranja, ki temelji na letnih javnih razpisih za zbiranje predlogov z zelo kratkim trajanjem, ni finančno vzdržen; ker dejstvo, da bo razpis objavljen letos brez prehodnih ukrepov, nepravično do mreže Euranet Plus, dolgotrajnega in zaupanja vrednega partnerja, tej mreži onemogoča pripravo dolgoročnega razvojnega načrta za digitalni prehod in naložbe v dodatne izboljšave svojih izdelkov in storitev, zato bo verjetno vodil v razpustitev organizacije in odpuščanje njenega osebja v začetku leta 2022;

1.  poziva Komisijo, naj prizna edinstveno naravo mreže Euranet Plus kot neodvisne radijske mreže, ki uspešno zapolnjuje informacijsko vrzel med EU in njenimi državljani, tako da krepi njihovo razumevanje oblikovanja politike EU in spodbuja razpravo o njej; poudarja, da mreža Euranet Plus združuje zmogljivosti za produkcijo in oddajanje ter zagotavlja visokokakovostne uredniške storitve svojim povezanim radijskim postajam in agenciji, ki načrtuje koprodukcije, spodbuja izmenjavo ter proizvaja vseevropske prilagojene formate na zahtevo za svoje članice; ugotavlja, da je Euranet Plus zato edinstven portal za svoje obsežno članstvo javnih in zasebnih radiodifuzijskih hiš, ki z vsebinami v 12 uradnih jezikih EU vsak dan dosegajo več kot 15 milijonov poslušalcev, ki se drugače ne bi zanimali za evropska vprašanja;

2.  poziva, naj se trenutno osnovno financiranje mreže Euranet Plus podaljša v obliki prehodnega sporazuma o nepovratnih sredstvih za vsaj dve leti, da bi mreži omogočili oblikovanje dolgoročnega strateškega načrta za nadaljnji razvoj mreže do koca leta 2027, da bi razširila svoje članstvo ter geografsko in jezikovno pokritost, se pripravila na digitalni prehod ter vlagala v dodatne izboljšave svojih proizvodov in storitev; poziva Generalni direktorat Komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (GD CONNECT) in za proračun (GD BUDG), naj oblikujeta medinstitucionalno delovno skupino z mrežo Euranet Plus in odborom CULT, da bi poiskali ustrezne tehnične rešitve za izvajanje večletnega operativnega okvira; poudarja, da bodo ti prehodni ukrepi organizaciji omogočili, da se pripravi na konkurenčen večletni proces, ki bi se lahko začel v vletu 2024; poudarja, da bo ta pristop ustvaril največjo dodano vrednost v smislu trajnostnosti, učinkovitosti in smotrne uporabe javnega financiranje EU, v primerjavi s kratkoročnimi postopki, ki upravičencev ne bodo samo prisilili v življenje iz roke v usta, temveč imajo tudi višje administrativne stroške;

3.  poziva Komisijo, naj nujno spremeni svojo odločitev z dne 18. marca 2021, da bi zagotovila, da se 2,2 milijona EUR, predvidena za financiranje dejavnosti oddajanja radijskih programov v letu 2022 v točki 2 priloge k omenjeni odločitvi, ne bo razdelilo prek javnega razpisa, temveč dodelilo neposredno mreži Euranet Plus na podlagi dejstva, da organizacija še naprej izpolnjuje zahteve člena 195 finančne uredbe;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) Uradno spletišče mreže Euranet Plus, Our Network (Naša mreža).
(2) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

Zadnja posodobitev: 8. oktober 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov