Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 9 март 2021 г. - Брюксел
 Искане за снемане на имунитета на Карлес Пучдемон и Казамажо
 Искане за снемане на имунитета на Антони Комин и Оливерес
 Искане за снемане на имунитета на Клара Понсати и Убиолс
 Искане за снемане на имунитета на Валтер Флего
 Искане за снемане на имунитета на Нуну Мелу
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: мерките с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от COVID-19
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: финансовата вноска в сектора на пчеларството
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: определяне на глобалните системно значими институции и определяне на подкатегориите глобални институции със системно значение
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: разпоредбите за плащане на вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране
 Програмата InvestEU ***I
 Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) ***I
Текстове (141 kb)
Правна информация - Политика за поверителност