Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Carles Puigdemont i Casamajó
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Antoni Comín i Oliveres
 Αίτηση άρσης της ασυλίας της Clara Ponsatí Obiols
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Valter Flego
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Nuno Melo
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: μέτρα για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: χρηματοδοτική συνεισφορά στον τομέα της μελισσοκομίας
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: προσδιορισμός παγκόσμιων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων και καθορισμός υποκατηγοριών παγκόσμιων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμίσεις για την καταβολή των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Πρόγραμμα InvestEU ***I
 Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] ***I
Κείμενα (148 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου