Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 9 marca 2021 r. - Bruksela
 Wniosek o uchylenie immunitetu Carlesa Puigdemonta i Casamajó
 Wniosek o uchylenie immunitetu Antonia Comína i Oliveresa
 Wniosek o uchylenie immunitetu Clary Ponsatí Obiols
 Wniosek o uchylenie immunitetu Valtera Flega
 Wniosek o uchylenie immunitetu Nuna Mela
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: środki służące przeciwdziałaniu zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym pandemią COVID-19
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: wkład finansowy w sektorze pszczelarskim
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: identyfikacja globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz definiowanie podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: ustalenia dotyczące płatności składek na rzecz wydatków administracyjnych Jednolitej Rady
 Program InvestEU ***I
 Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”) ***I
Teksty (90 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności