Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 9 mars 2021 - Bryssel
 Begäran om upphävande av Carles Puigdemont i Casamajós immunitet
 Begäran om upphävande av Antoni Comín i Oliveres immunitet
 Begäran om upphävande av Clara Ponsatí Obiols immunitet
 Begäran om upphävande av Valter Flegos immunitet
 Begäran om upphävande av Nuno Melos immunitet
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: åtgärder för att åtgärda marknadsstörningar i frukt- och grönsakssektorn och vinsektorn som orsakats av covid-19
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: finansiellt bidrag inom biodlingssektorn
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: identifiering av globala systemviktiga institut och fastställande av underkategorier av globala systemviktiga institut
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: villkor för betalning av bidrag till den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter
 InvestEU-programmet ***I
 Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa) ***I
Texter (86 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy