Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες
 Πρόγραμμα «Τελωνεία» ***II
 Προς έναν συμβατό με τον ΠΟΕ μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα της ΕΕ
 Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας *
 Εταιρική δέουσα επιμέλεια και εταιρική λογοδοσία *
 Εφαρμογή του κανονισμού για τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών
 Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της UNCRPD
Κείμενα (709 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου