Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 10 maart 2021 - Brussel
 Douane-programma ***II
 Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens
 Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen *
 Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen
 Uitvoering van de bouwproductenverordening
 Gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Teksten (420 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid